Manchu

Translations to and from
ŞarkıcıŞarkıDiller
Saisaᡤᠠᠪᡨᠠᡵᠠ ᡠᠴᡠᠨ (gabtara ucun) [Archery Song]Manchu → Çevriyazım
Akšanᡧᠣᠩᡴᠣᡵᠣ (šongkoro) [Gyrfalcon] Manchu → Çevriyazım
Akšanᠪᡝᠪᡠ ᠮᡠᡩᠠᠨ (bebu mudan) [Lullaby] Manchu → Çevriyazım
Akšanᠠᡵᡴᡳ ᡠᠴᡠᠨ (arki ucun) [Drinking Song] Manchu → Çevriyazım
Akxan(阿克善)ᡧᡳᠣᠨᡤᡴᠣᡵᠣ (Xongkoro)Manchu → Çevriyazım
Akšanᠰᡠᠩᡤᠠᡵᡳ ᡠᠯᠠ ᡝᠨᡩᡠᡵᡳ (sunggari ula enduri) [Sunggari River God] Çince, Manchu → Çevriyazım
Akšanᡝᡵᡝᠴᡠᠨ (erecun) [Hope]Çince, Manchu → Çevriyazım
Akšanᠰᠠᡵᠯᠠ (sarla) [Grey Horse] Manchu → Çevriyazım
Akšanᠮᠠᡶᠠᡵᡳ ᡤᡠᡵᡠᠨ ᠪᡝ ᠮᠠᡴᡨᠠᡵᠠ (mafari gurun be maktara) [Ode to the Motherland] Çince, Manchu → Çevriyazım