Lola (İngilizce translation)

Advertisements
Maltaca

Lola

Iltqghajt maghha gewwa Zanzibar
Staqsejtha x' jisimha wicca sar ahmar nar
Qaltli, "Lola", hello e lei lo la
 
U ghalkemm jien qammiel ma kkuppajt xejn
Hallastilha drink u xrobnieh bejn tnejn
Jien u Lola, C O L A cola
Xrobna Coca Cola
 
Harist f' ghajnejha u bhal indunajt
Li sirna ninhabbu kienet love at first sight
Jien u Lola, lala la la lola
 
M' inhiex injurant imma m' ghandhiex hjiel
Ghaliex timxi bhan-nisa u titkellem bhal l-irgiel
Sbejha Lola, L O L A Lola
Lala la la Lola
 
It-tazza nhliet u m' ergghajtx ordnajt
Ghax f' qalbi hassejt illi gej ic-cajt
Harset lejn l-arlogg qaltli l-hin sar
Illejla ahjar tigi mieghi d-dar
 
Ma domtx nahsibha u m' ghedtilhiex le
Ghax jekk hi trendy jien a la xan xe
Imxi Lola, lala la la Lola
Tlaqna jien u Lola
 
Lola, lala la la Lola
Lala lolo Lola
 
Kif fethet il-bieb
Dhalt nigri l-quddiem
U ghedtilha dan il-kliem
"Jekk ghandek aptit
Tistgha tghamel bija li trid"
 
Hatfitni bejn idejha u rassitni sew
L-ghadam ta' gismi kollha jfaqqghu bdew
Ajma Lola
Take it easy Lola,
 
U kif besitni ghal mal-art cedejt
U qabzet fuqi u ma nafx x' hassejt
Ajma Lola, lala la la Lola
 
Issarajt maghha biex qomt mil-art
Gismi xewk xewk qabadni l-bard
Fl-istonku hassejt id-dardir
Lola telliftni l-pjacir
 
Kif jistgha jkun illi taht dak il-gmiel
Il-mara ta' qalbi ragel fuq l-irgiel
Hekk hi Lola, lala la la Lola
Lala la la Lola
 
Lola lala la la Lola
Lala la la Lola (x4)
 
sopraporta kullanıcısı tarafından Salı, 25/09/2018 - 19:31 tarihinde eklendi
Align paragraphs
İngilizce translation

Lola

I met her at Zanzibar
I asked her what her name was and her face became red
She said, "Lola", hello e lei lo la
 
And though I 'm a miser I did not care
I bought her a drink which we together drank
Me and Lola, C O L A cola
We drank a Coca Cola
 
I looked at her eyes and I realised
That we became lovers it was love at first sight
Me and Lola, lala la la lola
 
I am not stupid but don't have a clue
How come she walks like a woman but talks like a man
Gorgeous Lola, L O L A Lola
Lala la la Lola
 
The glass emptied and I reorder did not
Because in my heart I realised that I had scored
She looked at her watch and told me that it was late
Tonight it is better if you come with me home
 
I did not think long and did not say no
Because if she is trendy I am cool
Let's go Lola, lala la la Lola
We left me and Lola
 
Lola, lala la la Lola
Lala lolo Lola
 
As she opened the door
I ran infront
And I told her these words
"If you are in the mood
You may do with me what you like"
 
She grabbed me between her arms and hugged me right
All my bones started to crack
Ouch Lola
Take it easy Lola,
 
And when she kissed me I collapsed to the floor
And she jumped on me and I do not know what I felt
Ouch Lola, lala la la Lola
 
I struggled with her so that I may rise up
My body is full of goosebumps I am cold*
I felt sick in my stomach
Lola you ruined my joy
 
How could it be that underneath that beauty
The woman of heart is a man among men
Lola is so, lala la la Lola
Lala la la Lola
 
Lola lala la la Lola
Lala la la Lola (x4)
 
sopraporta kullanıcısı tarafından Salı, 25/09/2018 - 19:56 tarihinde eklendi
Yazarın yorumları:

* cold in this case is an expression used when someone is frightened

See also
Yorumlar