Reklam

Mustafa Kemal Atatürk - Kaside-i İstibdat Yahut Kırmızı İzler

  • Şarkıcı: Mustafa Kemal Atatürk ( Mareşal Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Paşa)
  • İstekler: İngilizce
Türkçe
A A

Kaside-i İstibdat Yahut Kırmızı İzler

Bir köhne kadit parçası, bir çehrei menhus,
Zulmetler içinde mütereddit, mütelâşi,
Daim mütefekkir görünen, kendine mahsus
Efkârı sakimane ile âleme karşı
Ateş saçarak etmede her gün bizi tehdit,
Âmali harisanesini eyledi tezyit…
Gördükçe bu mazlumlarını, sinesi mağrur,
Tırnaklarını aileler kalbine saplar;
Mağdurlarının her biri bir kûşede ağlar,
Katlandı vatan görmeğe evlâdını makhur…
Birçoklarımız mahpes-ü menfada süründük.
Ey gazii mecruhu vega dideye döndük.
Ey kanlı eliyle vatan âmaline hail,
Ey enmilei sürbu cinayata delâil
Teşkil eden ey köhne kadit, katili efkâr,
Ey katili şübbanı vatan, katili ahrar,
Ey varlığı bir millet için bâdii zillet.
Ey çehresi ifrite veren dehşeti vahşet,
Zindanları, menfaları, mahpesleri doldur,
Ziniciri esaretle bütün hisleri dondur.
Tesmimi nefes, nefyi ebet, sonra denizler..
Her girdiğin evlerde durur kırmızı izler…
Kâbusi hiyanetle vatan can çekişirken
Âtimizi dendanı harisin kemirirken
Bir gün Rumeli dağları envara boyandı;
Hürriyetin enfası ile herkes uyandı.
 
Mustafa Kemal
 
TeSTaMeNTTeSTaMeNT tarafından Cum, 21/06/2019 - 01:42 tarihinde eklendi
Teşekkürler!1 teşekkür aldı

 

Reklam
Video
Mustafa Kemal Atatürk: Top 3
lütfen "Kaside-i İstibdat ..." çevirisine yardım edin
Yorumlar