Не верь, не бойся, не проси (Ne ver', ne boisya, ne prosi) (Zazaca translation)

Advertisements
Zazaca translation

Bawer mekê,meters,pers mekê

zewbî şewî, zewbî merdimî
wazeno nê wazeno, hes keno hes nê keno
taynî do peyd bimanê
taynî do tilo bi
taynî do biezdîê u waştişê xo do wiradê
 
layê êtayninan do pit bo
do taynî zî meseleya newî akerê
taynî zurkerî taynî xîntî
taynî zey to taynî zey mi
 
meveşn, hewn mekê (adir)
bawer mekê, meters, pers mekê
sist bi, sist bi
bawer mekê, meters, pers mekê
bawer mekê, meters
bawer mekê, meters, pers mekê
 
ca esto zafî ca esto taynî
ama ray sero do zor bo
taynî do rîsk bigîrê, taynî zî do nê şê
taynî do bizanê ama dest do nê dê ci
 
taynî do şirê taynî do bîrê
taynî do bivînê rocî newî
taynî birra miyand
taynî zi do bîrê heti mina
taynî zey to taynî zey mi
 
meveşn, hewn mekê (adir)
bawer mekê, meters, pers mekê
sist bi, sist bi
bawer mekê, meters, pers mekê
bawer mekê, meters
bawer mekê, meters, pers mekê
 
pers mekê
 
deniz07 kullanıcısı tarafından Pzr, 12/02/2012 - 22:29 tarihinde eklendi
deniz07 tarafından en son Pzr, 17/04/2016 - 12:34 tarihinde düzenlendi
Rusça

Не верь, не бойся, не проси (Ne ver', ne boisya, ne prosi)

Yorumlar