Nic nie musisz mówić (İngilizce translation)

Advertisements
Lehçe

Nic nie musisz mówić

Nic, nie musisz mówić nic,
Odpocznij we mnie,
czuj się bezpiecznie.
Nic, nie musisz mówić nic,
Odpocznij we mnie,
czuj się bezpiecznie.
Pozwól kochać się,
miłość pragnie ciebie.
Pozwól kochać się,
miłość pragnie ciebie.
 
W tym miejscu gdzie jesteś a nikt cię nie słyszy,
nie widzi twych łez, ty przestałeś liczyć
że gdzieś tam ktoś jeszcze o tobie myśli.
Chcesz biec jak najdalej, uciec od innych
ale choć biegniesz już długo, to brakuje ci siły.
Chciałbyś wreszcie ją spotkać a nie żyć na niby.
Zakochać się, później pisać do niej listy,
wysłać je w butelce i czekać na przypływ.
Napełnić serce, przestać napełniać kieliszki.
Zostawić za sobą ciągłe bycie kimś innym.
Zrobić to, co konieczne aby wrócić do żywych.
Czerpać móc jak najwięcej z każdej spędzonej chwili.
Biedak prawdziwy ten, co to ma, a nie widzi.
Chcesz tego, to przebacz tym, co ciebie skrzywdzili.
Tu potrzebny jest lekarz a nie aspiryny.
Tego nie ma na sprzedaż, wystarczy być przy nim.
 
Nic, nie musisz mówić nic,
Odpocznij we mnie,
czuj się bezpiecznie.
Nic, nie musisz mówić nic,
Odpocznij we mnie,
czuj się bezpiecznie.
Pozwól kochać się,
miłość pragnie ciebie.
Pozwól kochać się,
miłość pragnie ciebie.
 
Mijasz ludzi na ulicach, każdy z nich jest ci obcy.
Pytasz siebie w myślach o co w tym wszystkim chodzi?
Oddychasz tym samym powietrzem, zupełnie jak oni,
podobni do siebie, jednak wyjątkowi.
Choć jedzą, to nadal chodzą głodni jak zombi,
ich dusze konają, pragną choćby kropli wody.
Gdzie idziesz, czy wiesz to, czy jeszcze się modlisz,
bo duch w tobie krzyczy, mówią to twoje oczy.
Twój ruch. Powiedz - tak! jednej miłości.
Powtarzasz mam czas, a nie wiesz czy zdążysz.
Odzyskaj to życie, zanim ono się skończy.
Ten pociąg odjedzie, puste perony.
Tu jest twoje miejsce, masz zawsze wstęp wolny.
Ktoś czeka na ciebie, ty nie przychodzisz.
Chciałbyś wziąć tabletkę ale to nie ból głowy.
To czas byś zostawił demony przeszłości.
 
Nic, nie musisz mówić nic,
Odpocznij we mnie,
czuj się bezpiecznie.
Nic, nie musisz mówić nic,
Odpocznij we mnie,
czuj się bezpiecznie.
Pozwól kochać się,
miłość pragnie ciebie.
Pozwól kochać się,
miłość pragnie ciebie.
 
Nie musisz mówić nic,
nie musisz mówić nic,
nie musisz mówić nic.
 
Nie musisz mówić nic,
nie musisz mówić nic,
nie musisz mówić nic.
 
Nie musisz
mówić
nic nic nic nic nic nic
 
morzel kullanıcısı tarafından Cmt, 06/12/2014 - 11:55 tarihinde eklendi
Align paragraphs
İngilizce translation

You don’t have to say anything

Nothing, you don’t have to say anything
Rest in me
Feel safe
Nothing, you don’t have to say anything
Rest in me
Feel safe
Allow yourself to be loved
Love desires you
Allow yourself to be loved
Love desires you
 
In the place where you are where no one can hear you
They can’t see your tears, you’ve stopped believing
That someone somewhere is still thinking about you
You want to run away as far as possible, to get away from others
But you’ve been running a long time, you’re out of strength
You’d like to finally meet her instead of pretending to live
To fall in love, then write letters to her
To send them in a bottle and wait for the tide
To fill your heart, to stop filling up the glasses
To leave behind always being someone else
To do what, is necessary to return back to the living
To be able to reap the most out of every moment spent
A true poor man is he, who has, but doesn’t see
Do you want that, if not then forgive those, who’ve hurt you
A doctor is needed here instead of aspirin
It’s not for sale, it’s enough just to be near him
 
Nothing, you don’t have to say anything
Rest in me
Feel safe
Nothing, you don’t have to say anything
Rest in me
Feel safe
Allow yourself to be loved
Love desires you
Allow yourself to be loved
Love desires you
 
You pass people on the street, each one is a stranger to you
You ask yourself in your thoughts what is this all for?
You breathe in the same air, exactly like they do
Similar to each other, nevertheless different
Although they eat, they still walk hungry like a zombie
Their souls are dying, wanting even just a drop of water
Where are you going, do you know, do you still pray
Because the ghost inside of you is screaming, your eyes tell the story
Your movement. Say - yes! One love
You repeat that you have time, but don’t know if you'll make it in time
Save this life, before it ends
This train will depart, empty platforms
Here is your place, you always have free admission
Someone is waiting for you, you aren’t coming
Still you want to take a pill but this is not a headache
It’s time that you left your demons in the past
 
Nothing, you don’t have to say anything
Rest in me
Feel safe
Nothing, you don’t have to say anything
Rest in me
Feel safe
Allow yourself to be loved
Love desires you
Allow yourself to be loved
Love desires you
 
You don’t have to say anything
You don’t have to say anything
You don’t have to say anything
 
You don’t have to say anything
You don’t have to say anything
You don’t have to say anything
 
You don’t have to
Say
Anything (x6)
 
nestea kullanıcısı tarafından Pzr, 07/12/2014 - 06:14 tarihinde eklendi
See also
Yorumlar