Norwegian National Anthem - Ja, vi elsker dette landet (from the early 20th century until today) (İsveççe translation)

Advertisements
Düzeltme okuması talep edildi
Norveççe

Norwegian National Anthem - Ja, vi elsker dette landet (from the early 20th century until today)

Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem, —
elsker, elsker det og tenker
på vår far og mor
og den saganatt som senker
drømmer på vår jord.
Og den saganatt som senker,
senker drømmer på vår jord.
 
Dette landet Harald berget
med sin kjemperad,
dette landet Håkon verget,
medens Øyvind kvad;
Olav på det landet malte
korset med sitt blod,
fra dets høye Sverre talte
Roma midt imot.
 
Bønder sine økser brynte
hvor en hær dro frem;
Tordenskjold langs kysten lynte,
så den lystes hjem.
Kvinner selv stod opp og strede
som de vare menn;
andre kunne bare grede,
men det kom igjen!
 
Visstnok var vi ikke mange,
men vi strakk dog til,
da vi prøvdes noen gange,
og det stod på spill;
ti vi heller landet brente
enn det kom til fall;
husker bare hva som hendte
ned på Fredrikshald!
 
Hårde tider har vi døyet,
ble til sist forstøtt;
men i verste nød blåøyet
frihet ble oss født.
Det gav faderkraft å bære
hungersnød og krig,
det gav døden selv sin ære -
og det gav forlik.
 
Fienden sitt våpen kastet,
opp visiret fór,
vi med undren mot ham hastet,
ti han var vår bror.
Drevne frem på stand av skammen,
gikk vi søderpå;
nu vi står tre brødre sammen,
og skal sådan stå!
 
Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ut.
Alt, hva fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
har den Herre stille lempet,
så vi vant vår rett.
 
Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Og som fedres kamp har hevet
det av nød til seir,
også vi, når det blir krevet,
for dets fred slår leir.
 
[Deleted verse]1
Nu gror bare Aks i Vejen
for hin Ufredsmand,
Frihed svinger glad fra Hejen
mod vort Naboland!
Kongen selv staar stærk og aaben
som vor Grænsevagt,
og hans allerbedste Vaaben
er vor Broderpagt.2
 
  • 1. A verse hailing Charles IV who had succeeded his father as king of Norway in July 1859 was included in the original version of "Ja, vi elsker". However, following the divisive international events of the spring of 1864 where the ideal of a unified Scandinavia was coldly shattered, Bjørnson went from being a monarchist to republicanism, and the tribute to the reigning sovereign was stricken from the song.
  • 2. The "brethren pact" which the text is referring to was a military treaty between Norway, Sweden and Denmark to come to the assistance should one of the nations come under military assault. This happened when German troops invaded South Jutland in February 1864. None of the alliance partners came to the rescue of Denmark. This perceived treason of the "brethren pact" once and for all shattered many people's dreams of unification of the three countries.
TrampGuy kullanıcısı tarafından Cum, 17/05/2013 - 18:26 tarihinde eklendi
maluca tarafından en son Salı, 06/02/2018 - 02:24 tarihinde düzenlendi
Ekleyenin yorumları:

Hyggelig 17 mai til alle!!!

Align paragraphs
İsveççe translation

Ja, vi älskar detta land

Ja, vi älskar detta land,
som det stiger fram,
karjt, väderbitet over vattnet,
med de tusen hem, —
älskar, älskar det och tänker
på vår far och mor
och den sagonatt som sänker
drömmar på vår jord.
Och den sagonatt som sänker,
sänker drömmar på vår jord.
 
Detta land Harald bärgade
med sin kämpehär,
detta land Håkon försvarade,
medans Øyvind sjöng;
Olav på det landet målade
korset med sitt blod,
från dess höjder Sverre talade
Rom mitt emot.
 
Bönder sina yxor brynte
var/där en här drog fram;
Tordenskjold längs kusten dånade/dundrade,
så den lystes hem.
Kvinnor själv stod upp och stred
som om de vore män;
andra kunde bara gråta,
men det kom igen!
 
Visst nog var vi icke många,
men vi var tillräckligt,
då vi sattes på prov några gånger,
och det stod på spel;
ty vi hellre landet brände
än att det kom till fall;
undrar bara vad som hände
ned på Fredrikshald!
 
Hårda tider har vi klarat,
blev till sist undankastade;
men i värsta nöd blåögt
frihet blev till oss fött.
Det gav faderkraft att klara
hungersnöd och krig,
det gav döden själv sin ära -
och det gav försoning.
 
Fienden sitt vapen kastade,
upp visiret for,
vi med undran mot honom hastade,
ty han var vår bror.
Drivna fram på stånd av skammen,
gick vi söderpå;
nu vi står som tre bröder samman,
och skall så stå!
 
Norske man i hus och hytta,
tack din store Gud!
Landet ville han beskydda,
trots att det mörkt såg ut.
Alt, vad fädrerna har kämpat,
mödrarna har gråtit,
har Herren stilla gjort,
så att vi vann vår rätt.
 
Ja, vi älskar detta land,
som det stiger fram,
karjt, väderbitet over vattnet,
med de tusen hem, —
Och som fädrers kamp har höjt
det av nöd till seger,
också vi, när det blir krävt,
for dess fred slår läger.
 
[Deleted verse]1
Nu gror bara Aks i Vägen
för xxx Ofredsxxxx,
Frihet svingar glad från Höjden
mot vårt Grannland!
Kungen själv står stark och öppen
som vår Gränsvakt,
och hans allra bästa Vapen
är vår Brödrapakt.2
 
  • 1. A verse hailing Charles IV who had succeeded his father as king of Norway in July 1859 was included in the original version of "Ja, vi elsker". However, following the divisive international events of the spring of 1864 where the ideal of a unified Scandinavia was coldly shattered, Bjørnson went from being a monarchist to republicanism, and the tribute to the reigning sovereign was stricken from the song.
  • 2. The "brethren pact" which the text is referring to was a military treaty between Norway, Sweden and Denmark to come to the assistance should one of the nations come under military assault. This happened when German troops invaded South Jutland in February 1864. None of the alliance partners came to the rescue of Denmark. This perceived treason of the "brethren pact" once and for all shattered many people's dreams of unification of the three countries.
Sante_Caserio kullanıcısı tarafından Perş, 02/02/2017 - 18:50 tarihinde eklendi
Sante_Caserio tarafından en son Salı, 07/02/2017 - 13:24 tarihinde düzenlendi
Yazarın yorumları:

The translation is a bit too Norwegian in its word order

The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to yorumlarınızı bırakın.
"Norwegian National ..." şarkısına ait daha çok çeviri
İsveççeSante_Caserio
lütfen "Norwegian National ..." çevirisine yardım edin
Collections with "Norwegian National ..."
See also
Yorumlar