Powerful Magic (Çekçe translation)

Advertisements
İngilizce

Powerful Magic

Snow White:
Good morning, friend
Oh my dear, there’s something wrong
‘Cause all my words are coming out in song
A rhythm stirs deep inside my soul
I’m saying things in ways I can’t control!
 
Charming:
What’s going on? Someone cast a spell or curse?
‘Cause what I say is coming out in verse
My voice just soars, had no idea it could
Now I’m singing out, and my, do I sound good!
 
What could be the reason?
 
Snow White:
I think I know, my love
It’s all because the wish I made upon the star above
With music in our hearts, we’ll defeat the Evil Queen
 
Charming:
How?
 
Snow White:
‘Cause love expressed through song
Is a weapon like the Queen has never seen!
 
Both:
There’s a powerful magic when two hearts are one
A powerful magic bright as the sun
 
Charming:
Goodness will triumph and evil’s undone
When you dare to heed love’s call
 
Both:
‘Cause love is the most powerful magic of all
 
It’s a powerful magic when two voices soar
 
Snow White:
I’m ever more hopeful for what lies in store
 
Charming:
Nothing will stop us, no, not anymore
Watch the wish you made come true
 
Both:
That is what love and its powerful magic can do
 
Feel the song inside our hearts
That is where the magic starts
 
Snow White:
Oh, it grows with every note
 
Charming:
Soaring sweetly from my throat
 
Snow White:
Every line ends with a rhyme
 
Both:
Don’t know how, but it’s sublime
With a melody so strong
How can we go wrong?
 
With our powerful magic, we now have the means
‘Cause love can defeat curses, potions or beans
And the unhappy ending let that be the Queen’s
With our daughter’s fate at stake, seems we found a lucky break
 
Now let our song show the powerful magic… we can make!
 
heightinthesky kullanıcısı tarafından Cum, 05/05/2017 - 14:30 tarihinde eklendi
Fary tarafından en son Salı, 23/05/2017 - 15:58 tarihinde düzenlendi
Ekleyenin yorumları:
Align paragraphs
Çekçe translation

Mocné kouzlo

Dobré ráno, příteli
Oh, můj drahý, něco je špatně
Protože všechna má slova vychází v písni
V hloubce mé duše je vyvoláván rytmus
Říkám věci způsobem, jenž neovládám!
 
Co se děje? Někdo čaroval nebo proklel?
Protože to, co říkám vychází ven v rýmech
Můj hlas jen stoupá, neměla jsem tucha, že to umí
Teď zpívám a můj, zním dobře!
 
Co by mohl být důvod?
 
Myslím, že vím, lásko
Všechno je to protože jsem si přál
Abychom s hudbou v našich srdcích porazili zlou královnu
 
Jak?
 
Protože láska vyjádřená písní
Je zbraň, kterou královna neviděla!
 
Když jsou dvě srdce jedním, je tu mocné kouzlo
Mocné kouzlo jasné jako slunce
 
Dobro bude triumfovat a zlo skončí
Když se odvážíš brát zřetel na volání lásky
 
Protože láska je nejmocnější kouzlo ze všech
 
Jde o mocné kouzlo, když dva hlasy stoupají
 
Stále víc doufám v to, co leží na skladě
 
Nic nás nezastaví, ne, už nic
Sleduj jak se to přání splnilo
 
Jde o to, co láska a její mocné kouzlo umí
 
Ciť píseň v našich srdcích
Tam začíná kouzlo
 
Oh, roste s každou notou
 
Sladce stoupá z mého hrdla
 
Každý řádek končí rýmem
 
Nevím jak, ale je to fantastické
Díky té silné melodii
Jak se můžeme plést?
 
S naším mocným kouzlem, teď máme prostředky
Protože láska může porazit prokletí, lektvary nebo fazole
A nešťastný konec bude tím královniným
S osudem naší dcery v sázce, zdá se, jsme našli šťastný zlom
 
Teď nechť naše píseň ukáže mocné kouzlo ...zvládneme to!
 
Elessar kullanıcısı tarafından Cmt, 16/09/2017 - 20:35 tarihinde eklendi
Yorumlar