Αλάρωτος Σεβταλής (Alarotos Sevdalis)

Yunanca (Pontus)
Yunanca (Pontus)
A A

Αλάρωτος Σεβταλής

'Ορκον εδέκα 's σον Θεόν, άλλο να μη τερώ σε,
τον όρκο μ' ξαν επάτεσα κι άλλο πολλά 'γαπώ σε.
'S σον ουρανόν ψηλά πετώ και 's άστρα τριγυλίζω,
τον ήλον αγκαλάσκουμαι κι ας ξέρω θα βρουλίζω.
Γλυκύν ο πόνον κι η χαρά, ας ση σεβτάς μουράτια,
λαμπράζω και φωτολογώ, 's εγάπ' ς τα μασλαχάτα.
Γλυκύν εγάπη ς' κι ας σο μέλ', π' εφτάν' τα μελεσίδα,
το σκέντρεμα ς' κι άλλο βαθύν, δυβαίν' και τα σκερπίδα.
Πουλόπο μ' εροθύμεσα, τ' ατσαίπκα τα κάλλα ς',
μίαν κι άλλο ας καίουμαι, 's έμορφον την εγκάλα ς'.
Θεέ μ' εσύ π' εδέκες με, το σεβταλήν καρδόπο μ',
ατώρα δος υπομονήν, να ταγιανίζ' το ψόπο μ'.
 
Türkçe

 

Çeviri yapmak için Giriş yapın ya da kaydolun.
"Αλάρωτος Σεβταλής" çevirileri
Yorumlar