Please translate Истекувам

Makedonca

Истекувам

Пред да ја видиш
таа светлина запри
бакни го цвеќето
лета меѓу нас
таа душа
нè топли небото

Станавме ловци
на невидливи зборови
љубовта пак нè раздели
на извор се измив
и вода се напив
како срцето

Пред да ја видиш
таа светлина запри
бакни го цвеќето
лета меѓу нас таа душа
нè топли небото

Станавме ловци
на невидливи зборови
истекувам

"Истекувам" şarkısına ait daha çok çeviri
Yorumlar