Advertisements

Please translate Durga Bhajan (दुर्ग भजन्)

Sanskritçe

Durga Bhajan (दुर्ग भजन्)

रक्षां करोति भूदेवयं जन्मना किरतधन्वा
युधि सुचरिता धण्यान्नै दुष्टानि थ्रीवर्धनं
अहम् रुद्रया गँउरातनओमी वरामदिसेश गजे हनतनावु
अहम् जानायसै अजैंड्रनों भयह ध्यावा वृतिया विदेशमा

या देवि सर्व भुतेशु शक्ति रुपेन सन्स्तिथ
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमह

"Durga Bhajan (दुर्ग भजन्)" şarkısına ait daha çok çeviri
lütfen "Durga Bhajan (दुर्ग भजन्)" çevirisine yardım edin
Yorumlar