Reklam

Sober (맨정신) (Çevriyazım)

  • Şarkıcı: Big Bang (빅뱅)
  • Şarkı: Sober (맨정신) 11 çeviri
  • Çeviriler: Çevriyazım #1, #2, Felemenkçe, Fince, Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Rusça, Türkçe #1, #2, Uygurca
Çevriyazım
A A

Sober (맨정신) (мэнджонгщин)

Versiyonlar: #1#2
джебаль джом джарнан чокхаджи ма
альго бомён нига джеиль бульссангхэ
кырэ наль до джагык
джамккан джэмирадо боль су ике
дон джджотда гвонрёк джджотда мёнгйеман джджотда
карангига джджитоджё джаппаджиль теникка
сарнг джохда уджонг мальдыль хаджима
гакохэ двитонгсуга щириль теникка
 
Hey doctor doctor наль джомсальлёджвоё
хвак дораборикеыникка
осольпын мальдыльло дульлодэджи мальго
Hear me say
 
мэнджонгщини нан химдыро
амуготдо халь суга обсо
мэнджонгщини нан джиль щирхо
но обищин джамдыль суга обсо
щиганын доробке ан каго
наиман дыро джукын дыт сара
халь ирын доробке манхынде
хаго щипын кон ханадо обсо
 
сесанги нэген чакабго
нам щисонын ттакабджи
орын катджиман оринаи
джакын киман хульджджок джараджи
ориль джок нангманын сараджин хвансан
нэ гибунын гвангхвальхан гвангя
сарамдырын наль ихэ мот хэ
надо мольлэ мат кабольлэ
 
чвихэра чвихэ чонгукыро га
ттэго намён джиок, ольма мот га
нан джигым щигымчи обнын ппоппаи
ирон нарыль юхокханын утын поктан
 
Hey taxi taxi наль дерёга джвоё
игосын ному химдыникка
мёчиль донганманирадо сум джом щвиль су ике
 
мэнджонгщини нан химдыро
амуготдо халь суга обсо
мэнджонгщини нан джиль щирхо
но обищин джамдыль суга обсо
щиганын доробке ан каго
наиман дыро джукын дыт сара
халь ирын доробке манхынде
хаго щипын кон ханадо
 
Without you модын ке дурёво
нига общин ккамккамхан и бами чакаун сесанги
нан ному химе кёво
Without you аджикдо игосе хольло нама
но ханиманыль мидго ирохке ки даринын нэга
бабо катджанха No no no
 
мэнджонгщини нан химдыро
амуготдо халь суга обсо
мэнджонгщини нан джиль щирхо
но обищин джамдыль суга обсо
 
Teşekkürler!
Pink and Pink sweaterPink and Pink sweater tarafından Perş, 27/02/2020 - 09:26 tarihinde eklendi
Pink and Pink sweaterPink and Pink sweater tarafından en son Perş, 19/03/2020 - 14:26 tarihinde düzenlendi

Sober (맨정신)

Yorumlar