Reklam

Spring (Çevriyazım)

  • Şarkıcı: Park Bom (박봄)
  • Eşlik eden sanatçı: Dara
  • Şarkı: Spring 7 çeviri
  • Çeviriler: Çevriyazım, İngilizce, Rusça #1, #2, #3, #4, Türkçe
Çevriyazım
A A

Spring

Pull me down
Ккытопщи наль кипын одум кы согыро
Baby Lay me down
Нэ ттоллинын ту соныль
Нэге мукёборин чэро
Наман хончжаин ко ката
Идэро та ичжёчжёбориль кот ката
На ккэоинын и щигани
Номунадо гвирово always
 
О о о ульхаль ттэмён
О о о онысэ тто надо морыге
Норыль чачжа хэмэнын нэга ному мивочжё
 
О о о пабочором тто
О о о ульго иссымён
Бомбарамэ нэ мами чонэчжильккабва
 
Наегедо бом тащи боми ольккаё
Арымдаун ккот мами ккочи пильккаё
 
И чагаун парами чинаго
Нэ маыми ноганэримён
Тащи бом
Нэ маымедо бом бом боми ольккаё
 
You pull me down but I’m all right
You make me cry but I’m all right
Норан чуогын тащи lay me down
Ончжэ уронянын дыт make me laugh
 
Ичжэ гот квэнчаначжиль коя
Щигани чинагамён yeah
Ттонаган пинчжарига
Ачжигын нэгенын кычжиман муо yeah
Чанбарами чинагамён
Нэ мамэдо боми окетчжи муо
 
О о о ульхаль ттэмён
О о о онысэ тто надо морыге
Норыль чачжа хэмэнын нэга ному мивочжё
 
О о о пабочором тто
О о о ульго иссымён
Бомбарамэ нэ мами чонэчжильккабва
 
Наегедо бом тащи боми ольккаё
Арымдаун ккот мами ккочи пильккаё
 
И чагаун парами чинаго
Нэ маыми ноганэримён
Тащи бом
Нэ маымедо бом бом боми ольккаё
 
Кыдэга нэге чун и апыми чинагаго
Нэ ту порэ хырынын и нунмури марымён
 
Наегедо бом
Арымдаун ккот
И чагаун парами чинаго
Нэ маыми ноганэримён
Тащи бом
Нэ маымедо бом бом боми ольккаё
 
8U8U tarafından Cum, 26/07/2019 - 12:07 tarihinde eklendi

Spring

Yorumlar