• DEATHROW (Germany)

    The thing within → Slovakça çevirisi→ Slovakça

Paylaşmak
Font Size
Orijinal şarkı sözleri
Swap languages

The thing within

Night after night, the same thing happens
Something takes over my soul
I try to resist, but I´ve got no chance
Again I lose and it wins
Emptiness fills my body
My eyes see things which cannot be
Am I insane or is this a dream?
I am no longer me
 
A strange feeling grips my mind
A growing need to kill
It comes out of the nothingness
And possesses my will
Orders start rushing through my brain
To kill everything in sight
I feel it´s diabolic lust
To slay with delight
 
My body is lead through empty streets
By the invisible force
I hide in the shadows, smell every being
Unheared of instincts awake
I´m like a puppet, guided by strings
Filled with the breath of life
Pliable I´ll obey my master
Will feel no remorse
 
A strange feeling grips my mind
A growing need to kill
It comes out of the nothingness
And possesses my will
Orders start rushing through my brain
To kill everything in sight
I feel it´s diabolic lust
To slay with delight
 
Now the thing totally unfolds
Making me it´s slave
Want to look for harmless victims
To send them to their graves
The order are clear, I will obey
-Kill everything in sight
hungry for the smell of blood
I will slay with delight
 
Morning light is falling, on my sweaty face
I open my eyes
My clothes are torn to pieces, dry blood everywhere
What have I done?
I look on the clock, already afternoon
I know it will happen again
 
Again ! - It will happen to me
Again ! - The thing won´t set me free
Again ! - I will obey
Again ! - The thing will be my fate
 
Çeviri

Vec vnutri

Noc po noci sa deje rovnaká vec
Niečo preberá velenie mojej duši
Pokúšam sa odporovať ale nemám žiadnu šancu
Znovu prehrávam a ono to výhrava
Prázdnota plní moje telo
Moje oči vidia veci ktoré nemôžu byť
Som šialený alebo je to sen?
Už to dlhšie nie som ja
 
Cudzí pocit zoviera moju myseľ
Rastie potreba zabiť
Prichádza z ničoty
A ovláda moju vôľu
Rozkazy sa začínaju hnať cez môj mozog
Aby som zabil všetko
Cítim že je to diabolska túžba
Zavraždít s potešením
 
Moje telo vedie cez prázdne ulice
Neviditelnou silou
Skrývam sa v tieňoch, cítim každú existenciu
Nepočutelne inštinkty sa prebúdzaju
Som ako bábka riadená šnúrkami
Plnena s dychom života
Poddajny, posluchnem svojho pána
Nepocítim žiadny súcit
 
Cudzí pocit zoviera moju myseľ
Rastie potreba zabiť
Prichádza z ničoty
A ovláda moju vôľu
Rozkazy sa začínaju hnať cez môj mozog
Aby som zabil všetko
Cítim že je to diabolska túžba
Zavraždít s potešením
 
Teraz sa vec úplne rozprestiera
Robí má otrokom
Chce hľadať nevinne obete
Aby ich poslal do svojich hrobov
Rozkazy sú jasné, poslúchnem
Zabiť všetko
Hladný pre zápach krvi
Zavraždím s potešením
 
Ranné svetlo padá na moju spotenu tvár
Otváram svoje oči
Moje šaty sú roztrhane na kusy
Sušia krv všade
Čo som urobil?
Pozerám sa na hodiny, práve poludnie
Viem, že sa to stane ešte raz
 
Znovu-sa mi to stane
Znovu-vec ma neoslobodi
Znovu-poslúchnem
Znovu-vec bude môj osud
 
DEATHROW (Germany): En İyi 3
Yorumlar