Çeviriler

Sorted by
ŞarkıcıÇeviriDillerYazarInfo
Lei Jia老百姓是天 ( 江山 )Çince → İngilizcewuhuahua089
1 teşekkür aldı
Sandy Lam幻觉动物 (Huàn Jué Dòng Wù)Çince → İngilizcewuhuahua089
1 teşekkür aldı
G.E.M.再見 (Zài jiàn)Çince → İngilizcesojbean
1 teşekkür aldı
G.E.M.一路逆風 (Yī lù nì fēng)Çince → İngilizcesojbean
1 teşekkür aldı
Shennio LinWaiting for someoneÇince → İngilizcesojbean
Lei Jia沉香流年 (Chén xiāng liú nián)Çince → İngilizcewuhuahua089
1 teşekkür aldı
MC HotDog嗨嗨人生Çince → İngilizcewuhuahua089
Lay (EXO)愛到這 (Give Me a Chance) [ài dào zhè]Çince → İngilizceM4R5H
Sa Ding DingAlive (Chinese Version)Çince → İngilizcewuhuahua089
Ann讓我逃離平庸的生活 Escaping the Mediocre LifeÇince → İngilizceJoyce Su
2 teşekkür aldı
Li Rong HaoQuit Smoking ( 戒菸 )Çince → İngilizcewuhuahua089
1 teşekkür aldı
Alan Tam水中花 (Shuǐ zhōng huā)Çince → İngilizcewuhuahua089
Hewei Yu青春告别诗 (Qīng chūn gào bié shī)Çince → İngilizceJoyce Su
1 teşekkür aldı
Xu He-Bin幸亏遇到你 (Xìng kuī yù dào nǐ)Çince → İngilizceJoyce Su
Rabbit Bros沙漠駱駝Çince → İngilizcehankeat
Xu He-Bin慢慢 (Màn màn)Çince → İngilizceJoyce Su
Hua Chenyu异类 (yìlèi)Çince → İngilizcewuhuahua089
Zhao LeiCheng du (成都)Çince → İngilizceAlbertCai
JJ Lin以後要做的事 (Yǐ hòu yào zuò de shì)Çince → İngilizcewuhuahua089
JJ Lin飛機 (Fēi jī)Çince → İngilizcewuhuahua089
Yin Xia偶然 (Ǒu rán)Çince → İngilizceТуна Ченевская
1 teşekkür aldı
JJ Lin黑夜問白天 (Hēi yè wèn bái tiān)Çince → İngilizcewuhuahua089
JJ Lin因你而在 (Yīn nǐ ér zài)Çince → İngilizcewuhuahua089
JJ Lin偉大的渺小 (Wěi dà de miǎo xiǎo)Çince → İngilizcewuhuahua089
1 teşekkür aldı
Yang Xizi边边妹 美边边Çince → İngilizcewuhuahua089
Black PantherTake CareÇince, İngilizce → İngilizcewuhuahua089
1 teşekkür aldı
JJ Lin零度的親吻 (Líng dù de qīn wěn)Çince → İngilizcewuhuahua089
1 teşekkür aldı
Sanji Pingcuo禅韵Çince → İngilizcehankeat
1 teşekkür aldı
Ivy Shao最接近永恆的事情 (Zuì jiē jìn yǒng héng de shì qíng)Çince → İngilizceJoyce Su
Elva Hsiao愛不離手Çince → İngilizcesojbean
2 teşekkür aldı
Jennifer Chen我用自己的方式爱你 (Wǒ yòng zì jǐ de fāng shì ài nǐ)Çince → İngilizcesojbean
1 teşekkür aldı
Lay (EXO)梦不落雨林 (Namanana) [mèng bù luò yǔlín]İngilizce, Çince → İngilizceM4R5H
Hua ChenyuTraveling 环游Çince → İngilizcewuhuahua089
Lay (EXO)贝壳女孩 (Tattoo) [bèiké nǚhái]İngilizce, Çince → İngilizceM4R5H
Lay (EXO)快门回溯 (Don't Let Me Go) [kuàimén huísù]İngilizce, Çince → İngilizceM4R5H
Lay (EXO)香水 (Flavor) [xiāngshuǐ]İngilizce, Çince → İngilizceM4R5H
Lay (EXO)麻婆豆腐 (Mapo Tofu)İngilizce, Çince → İngilizceM4R5H
Lay (EXO)幸福上瘾 (Things for You) [xìngfú shàngyǐn]İngilizce, Çince → İngilizceM4R5H
Lay (EXO)Hold on [Jian Chi (坚持)]Çince → İngilizceM4R5H
Lay (EXO)爱的引力 (Save You) [ài de yǐnlì]Çince → İngilizceM4R5H
Lay (EXO)催眠术 (Lay U Down) [cuīmián shù]Çince → İngilizceM4R5H
Wulan Tuya火辣辣的情歌 (Huǒlàlà de qínggē)Çince → İngilizcewuhuahua089
Wulan Tuya凤凰飞 (Fènghuáng fēi)Çince → İngilizcewuhuahua089
1 teşekkür aldı
Black Panther無地自容 (Wúdìzìróng)Çince → İngilizcewuhuahua089
Liu Meilin喀秋莎 (kā qiū shā)Çince → İngilizcewuhuahua089
Liu Meilin山歌好比春江水 (shāngē hǎobǐ chūnjiāng shuǐ)Çince → İngilizcewuhuahua089
Henry Huo卷珠帘 (Vén rèm châu)Çince → İngilizcewuhuahua089
2 teşekkür aldı
Ding Dang一样的月光 (Yi Yang De Yue Guang)Çince → İngilizcelumiinosity
1 teşekkür aldı
Rachel LiangDon't be friends after break up (分手後不要做朋友)Çince → İngilizcewuhuahua089
Rachel LiangJi Mo Zhi Guang (寂寞之光)Çince → İngilizcewuhuahua089
Rachel Liang哭過就好了Çince → İngilizcewuhuahua089
Blaxy GirlsIf You Feel My Love 【京劇版】Çince, İngilizce → İngilizcewuhuahua089
Vicki Zhao自從有了你(Zìcóngyǒulenǐ)Çince → İngilizcewuhuahua089
1 teşekkür aldı
Lexie LiuHat Trickİngilizce, Çince → İngilizceedusa_
1 teşekkür aldı
Zhou Xuan探情 (tàn qíng)Çince → İngilizcegezellig
Vicki Zhao情深深雨濛濛(Qíngshēnshēnyǔméngméng)Çince → İngilizcewuhuahua089
1 teşekkür aldı
Vicki Zhao有一個姑娘(Yǒuyígegūniang)Çince → İngilizcewuhuahua089
1 teşekkür aldı
Xu Wei只有爱Çince → İngilizcememorymyy
Justin Lo很想很想说再见 (Hěn xiǎng hěn xiǎng shuō zài jiàn)Çince → İngilizcewuhuahua089
G.E.M.於是 (Yú shì)Çince, İngilizce → İngilizcewuhuahua089
1 teşekkür aldı
G.E.M.光年之外 (Guāng nián zhī wài) [Light Years Away]Çince → İngilizcewuhuahua089
2 teşekkür aldı
Eason Chan爱情转移Çince → İngilizceAlbertCai
1 teşekkür aldı
Xu Wei你的深情Çince → İngilizcememorymyy
Gege倾国倾城 Çince → İngilizcewuhuahua089
1 teşekkür aldı
Black Panther别来纠缠我 (Bié Lái Jiūchán Wǒ)Çince → İngilizcewuhuahua089
2 teşekkür aldı
Khalil FongRomeoÇince → İngilizceAlbertCai
1 teşekkür aldı
Sleeping DogsUndercoverÇince → İngilizcewuhuahua089
Hebe Tien 無常 (Wú cháng)Çince → İngilizcewuhuahua089
1 teşekkür aldı
Hebe Tien 你快樂未必我快樂 (Nǐ kuài lè wè ib ìwǒ kuài lè)Çince → İngilizcewuhuahua089
1 teşekkür aldı
Hebe Tien 口袋的溫度 (Kǒu dài de wēn dù)Çince → İngilizcewuhuahua089
1 teşekkür aldı
Hebe Tien To HebeÇince → İngilizcewuhuahua089
1 teşekkür aldı
Han Bao-Yi无言的温柔 (Wú yán de wēn róu)Çince → İngilizcedammoon
1 teşekkür aldı
Kim Possible (OST)無毛鼴鼠饒舌 wú máo yǎn shǔ ráoshé (Naked Mole Rap) Taiwanese MandarinÇince → İngilizcejadedpeace
2 teşekkür aldı
Z.TAOCrown (皇冠)Çince → İngilizcejadedpeace
Domi Wang她媽媽不喜歡我 (Tā mā mā bù xǐ huān wǒ)Çince → İngilizceJoyce Su
1 teşekkür aldı
David Lui相亲相爱一家人 (Xiāng qīn xiāng ài yī jiā rén)Çince → İngilizcewuhuahua089
EXOLove Shot (宣告) (Chinese Version)Çince → İngilizcewuhuahua089
1 teşekkür aldı
Tan Jing我爱你中国 (Wo Ai Ni Zhong Guo)Çince → İngilizcewuhuahua089
2 teşekkür aldı
Mao Bu-Yi梅香如故 (Méi Xiāng Rú Gù)Çince → İngilizcesecantt
Yoyo Sham追光者 (Zhuī guāng zhě)Çince → İngilizceAlbertCai
Xu Wei春海Çince → İngilizcememorymyy
Stella Chee我的祖國 (Wǒ de zǔ guó)Çince → İngilizcewuhuahua089
1 teşekkür aldı
Faye Wong寒武記 (hán wǔ jì)Çince → İngilizceseaside
commented
Khalil Fong假行僧 (Jiǎ xíng sēng)Çince → İngilizcewuhuahua089
2 teşekkür aldı
Black PantherTake CareÇince, İngilizce → İngilizcejyōka’s delta
1 teşekkür aldı
Black Panther别来纠缠我 (Bié Lái Jiūchán Wǒ)Çince → İngilizcejyōka’s delta
2 teşekkür aldı
Xu Wei为了告别的聚会Çince → İngilizcememorymyy
Xu Wei无尽光芒Çince → İngilizcememorymyy
Takki Wong我的愛沒有錯 (wǒ de ài méi yǒu cuò)Çince → İngilizceElaine Wang
2 teşekkür aldı
Jay Chou稻香 (Dào xiāng)Çince → İngilizceAlbertCai
1 teşekkür aldı
Xu Wei心中的歌谣Çince → İngilizcememorymyy
Jolin Tsai怪美的 (Ugly Beauty)Çince → İngilizcezer
1 teşekkür aldı
Zhou Xuan夜上海 (yè shànghǎi)Çince → İngilizcegezellig
Karen Mok海上花 (Hǎi shàng huā)Çince → İngilizceJoyce Su
1 teşekkür aldı
Zhou Xuan慈母心 (címǔ xīn)Çince → İngilizcegezellig
Wei Xinyu戀人心 (Liànrén xīn)Çince → İngilizcenipersson
Lo Da-Yu 亞細亞的孤兒 (Yà xì yà de gū ér)Çince → İngilizceinfiity13
1 teşekkür aldı
Bella Yao心火 (Xīn huǒ)Çince → İngilizcewuhuahua089
1 teşekkür aldı
Nancy Yao Lee恭喜恭喜 (Gōng xǐ gōng xǐ)Çince → İngilizcewuhuahua089
1 teşekkür aldı
Han Zhang莫問 (Mò wèn)Çince → İngilizcenipersson

Pages