ஐWingS_oF_ButterFlyஐ

ஐWingS_oF_ButterFlyஐ adlı kullanıcının resmi
Üyelik:
20.11.2019
Rol:
Üye
Puanlar:
130
Katkı:
13 çeviri, 94 teşekkür aldı, 8 isteği çevirdi, 8 kullanıcıya yardım etti

"ɪ ᴋɴᴏᴡ ɪᴛ sᴇᴇᴍs ᴘᴀᴛʜᴇᴛɪᴄ ɴᴏᴛ ᴛᴏ ʜᴀᴠᴇ ᴀ ᴅʀᴇᴀᴍ ʟɪᴋᴇ ᴇᴠᴇʀʏᴏɴᴇ ᴇʟsᴇ. "ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ ᴡɪʟʟ ʙᴇ ꜰɪɴᴇ ɪꜰ ʏᴏᴜ ɢᴏ ᴛᴏ ᴜɴɪᴠᴇʀsɪᴛʏ ᴀɴᴅ ᴅᴏ ᴀs ᴡᴇ ᴛᴇʟʟ ʏᴏᴜ» ɪ ʙᴇʟɪᴇᴠᴇᴅ ᴛʜᴏsᴇ ᴡᴏʀᴅs, ʙᴜᴛ ɪ ʟɪᴠᴇ ʙᴇᴄᴀᴜsᴇ ɪ ᴄᴀɴɴᴏᴛ ᴅɪᴇ."

Diller
Ana dil
Rusça
Akıcı
İngilizce
Öğreniyor
İngilizce
İletişim

ஐWingS_oF_ButterFlyஐ tarafından gönderilmiş 13 çeviri, DetaylarTüm Çeviriler

ŞarkıcıÇeviriDillerYorumlarInfoInfosort descending
RMСпешкаvideo İngilizce, Korece → Rusça
1 teşekkür aldı
İngilizce, Korece → Rusça
1 teşekkür aldı
RMРастратьvideo İngilizce, Korece → Rusça
1 teşekkür aldı
İngilizce, Korece → Rusça
1 teşekkür aldı
BTS (Bangtan Boys)Чёрный лебедьvideo İngilizce, Korece → Rusça
36 teşekkür aldı
İngilizce, Korece → Rusça
36 teşekkür aldı
Selena GomezУязвимаяvideo İngilizce → Rusça
1 teşekkür aldı
İngilizce → Rusça
1 teşekkür aldı
BTS (Bangtan Boys)"Интерлюдия : Тень"video İngilizce, Korece → Rusça
25 teşekkür aldı
İngilizce, Korece → Rusça
25 teşekkür aldı
YounhaЗимний цветокvideo İngilizce, Korece → Rusça
13 teşekkür aldı
İngilizce, Korece → Rusça
13 teşekkür aldı
Blanco WhiteХолодные Небеса İngilizce → Rusça
2 teşekkür aldı
İngilizce → Rusça
2 teşekkür aldı
RadiovolnaSubwayvideo Rusça → İngilizce2
2 teşekkür aldı
Rusça → İngilizce
2 teşekkür aldı
Belle ÉpoqueМисс Бродвейvideo İngilizce → Rusça
2 teşekkür aldı
İngilizce → Rusça
2 teşekkür aldı
Lost SkyМечты (pt.2)video İngilizce → Rusça
3 teşekkür aldı
İngilizce → Rusça
3 teşekkür aldı
TeSTaMeNTR Рассказ о Восстании турокvideo İngilizce → Rusça1
2 teşekkür aldı
İngilizce → Rusça
2 teşekkür aldı
SMTOWNВозвращение домойvideo Korece → Rusça
1 teşekkür aldı
Korece → Rusça
1 teşekkür aldı
NFПарализованныйvideo İngilizce → Rusça1
5
1 oy, 1 teşekkür aldı
İngilizce → Rusça
5
1 oy, 1 teşekkür aldı