వచ్చిందమ్మా (Vachindamma) (İngilizce çevirisi)

వచ్చిందమ్మా

తెల్ల తెల్లవారే వెలుగు రేఖలా
పచ్చ పచ్చ పచ్చి మట్టి బొమ్మలా
అల్లి బిల్లి వెన్నపాల నురగలా
అచ్చ తెలుగు ఇంటి పూల కొమ్మలా
 
దేవ దేవుడే పంపగా
ఇలా దేవతే మా ఇంట అడుగే పెట్టేనంట
బ్రహ్మ కళ్ళలో కాంతులే
మా అమ్మలా మాకోసం మళ్లీ లాలి పాడేనంట
 
వచ్చిందమ్మా వచ్చిందమ్మా ఏడో ఋతువై బొమ్మ
హారతిపల్లెం హాయిగ నవ్వే వదినమ్మా
వచ్చిందమ్మా వచ్చిందమ్మా నింగిన చుక్కల రెమ్మ
నట్టింట్లోన నెలవంక ఇక నువ్వమ్మా
 
తెల్ల తెల్లవారే వెలుగు రేఖలా
పచ్చ పచ్చ పచ్చి మట్టి బొమ్మలా
 
సాంప్రదాయనీ శుద్ధపద్మిని ప్రేమ శ్రావణీ సర్వాణీ
సాంప్రదాయనీ శుద్ధపద్మిని ప్రేమ శ్రావణీ సర్వాణీ
 
ఎద చప్పుడుకదిరే మెడలో తాలవనా
ప్రతి నిమిషం ఆయువునే పెంచెయినా
కునుకప్పుడు కుదిరే నీ కన్నులలోన
కలలన్నీ కాటుకనై చదివేనా
చిన్ని నవ్వు చాలే నంగనాచి కూనా
ముల్లోకాలు మింగే మూతి ముడుపు దానా
ఇంద్రధనసు దాచి రెండు కళ్ళల్లోన
నిద్ర చెరిపేస్తావే అర్థర్రాతిరైనా
 
ఏ రాకాసి రాశో నీది
ఏ ఘడియల్లొ పుట్టావె ఐనా...
 
వచ్చిందమ్మా వచ్చిందమ్మా ఏడో ఋతువై బొమ్మ
నా ఊహల్లోన ఊరేగింది నువ్వమ్మో
వచ్చిందమ్మా వచ్చిందమ్మా నింగిన చుక్కల రెమ్మ
నా బ్రహ్మచర్యం బాకీ చెరిపేసిందమ్మా
 
ఏకాంతాలన్నీ ఏకాంతం లేక
ఏకరువే పెట్టాయే ఏకంగా
సంతోషాలన్నీ సెలవన్నది లేక
మనతోనే కొలువయ్యే మొత్తంగా
స్వాగతాలు లేని ఒంట్లో ఉండలేక
విరహం కనుమరుగయ్యే మనతో వేగలేక
కష్టం నష్టం అనే సొంతవాళ్ళు రాక
కన్నీరొంటరాయే నిలువ నీడ లేక
 
ఎంతదృష్టం నాదేనంటూ
పగబట్టిందే నాపై జగమంతా...
 
నచ్చిందమ్మా నచ్చిందమ్మా నచ్చిందమ్మా జన్మా
నీలో సగమై బ్రతికే భాగ్యం నాదమ్మా
మెచ్చిందమ్మా మెచ్చిందమ్మా నుదుటున కుంకమ బొమ్మ
ఓ వెయ్యేల్లాయుష్షంటూ దీవించిందమ్మా
 
తెల్ల తెల్లవారే వెలుగు రేఖలా
పచ్చ పచ్చ పచ్చి మట్టి బొమ్మలా
అల్లి బిల్లి వెన్నపాల నురగలా
అచ్చ తెలుగు ఇంటి పూల కొమ్మలా
 
FloppylouFloppylou tarafından Pzt, 24/06/2019 - 09:20 tarihinde eklendi
İngilizce çevirisiİngilizce
Paragrafları hizala

Vachindamma

Like the very first sun rays of the dawn
Like a fresh clay figurine
Like a fresh cream of wholemilk
Like a floral door hanging of a telugu home
 
As though the lord himself has sent
She stepped on Earth into my house.
The bright eyesight of lord Bramha
Has sent like a mom to sing us lullaby
 
She has come like the seventh ritu 1
Like a happily welcoming person
She has come like a bright shining star in sky
You are the crescent moon in the house.
 
Like the very first sun rays of the dawn
Like a fresh clay figurine
 
You are well cultured, pious and lovable goddess
You are well cultured, pious and lovable goddess [wedding mantra]
 
Shall I become the thaaLi around your neck n stay where I can hear your heart beat 2
And I shall extend your lifetime every minute
Shall I become the kohl of your eyes
And read all your dreams while you are asleep
Your smile like an innocent child is enough
You sulk as if you would swallow the whole world 3
You hid the rainbow in your two eyes
You would make me sleepless though its midnight
 
What kind of a monster is your zodiac sign?
Which moment were you born?...
 
She has come like the seventh season
You are the one in my dreams
She came from the heavens like a star
She came to waive off my ‘bachelorhood’ called loan
 
All our privacy timed started cribbing
over for not having their privacy
All the happiness is always
being with us not taking an off(holiday)
Not being able to stay in a body which is never welcomed by any
The separation anxiety has called its quits not being able to handle us
The good and bad times haven't seen any kith n kin
The tears have become lonely not having a shelter (presence)
 
By seeing how lucky I am
The whole world feels jealous
 
I love this life as I am fortunate
To share my life with u and be your better half
The kunkum on the forehead
Has blessed us to stay happy forever
 
Like the very first sun rays of the dawn
Like a fresh clay figurine
Like a fresh cream of wholemilk
Like a floral door hanging of a telugu home
 
  • 1. In telugu calender, there're 6 seasons, the rbide has come like the 7th season
  • 2. Thali is the chain that signifies wedding
  • 3. Tmullokalu is three worlds of bramha vishnu maheswara
Teşekkürler!

ଓଡ଼ିଆ ଗୀତିକାବ୍ୟ

PrathameshPrathamesh tarafından Cum, 18/06/2021 - 09:02 tarihinde eklendi
Yazarın yorumları:

https://www.youtube.com/watch?v=Wcfnuys94JM (Absent from OP side)

I decided to put it here as the song/video are so lovely.

Yorumlar
Read about music throughout history