Reklam

Viridian City (Çevriyazım)

  • Şarkıcı: Pokémon (OST) (ポケモン)
  • Eşlik eden sanatçı: Janusz Radek
  • Şarkı: Viridian City 2 çeviri
  • Çeviriler: Çevriyazım, İngilizce

Viridian City

W drodze do, w drodze do...
W drodze do, w drodze do...
 
W drodze do Viridian City!
(W drodze do, w drodze do...)
W drodze do Viridian City!
(W drodze do, w drodze do...)
 
Nasz zespół już wyruszyć w drogę gotów jest
Przed nami najważniejszy test (Ważny test, ważny test)
To jest nasz plan, pójdziemy razem w bór i knieje
Czas zebrać wszystkie Pokémon (zebrać je, zebrać je)
 
My ramię w ramię (w ramię), przyjaźni siła w nas
To co najlepsze z siebie właśnie chcemy dać!
Ho! Chcemy dać!
 
W drodze do Viridian City!
Wokół swych przyjaciół mam
(W drodze do...) W drodze do Viridian City!
Aby spełnić wielki plan!
 
(Na drodze do... Viridian City)
(Na drodze do...) Viridian City!
 
Dziś ruszam w świat, widzę nowy swój horyzont
Kiedyś wrócę tam, gdzie dom mój jest (wrócę tam, wrócę tam, wrócę tam)
Przemierzę szlak, by mistrzowską posiąść siłę
Nie poddam się, przede mną wielki cel! (przede mną cel)
 
My ramię w ramię (w ramię), przyjaźni siła w nas
To co najlepsze z siebie właśnie chcemy dać! Chcemy dać!
 
(Viridian City)
Wokół swych przyjaciół mam
W drodze do Viridian City!
 
Jestem w drodze... (W drogę do Viridian City!)
Jestem w drodze... do Viridian City!
(W drodze do Viridian City! Viridian City)
Wokół swych przyjaciół mam
(W drodze do Viridian City!)
Przyjaciół siła, siła w nas!
(W drodze do Viridian City! Viridian City)
To co najlepsze chcemy dać!
(W drodze do Viridian City!)
(W drodze do... w drodze...)
(W drodze do Viridian City!)
(Viridian City...) Do Viridian City!
(W drodze do Viridian City!)
(W drodze do... w drodze...)
Do Viridian City!
(W drodze do Viridian City!)
(Viridian City...)
 
(W drodze do...)
 
Sailor PokeMoon2Sailor PokeMoon2 tarafından Cum, 23/11/2018 - 03:29 tarihinde eklendi
marta90marta90 tarafından en son Cum, 23/11/2018 - 14:34 tarihinde düzenlendi
Çevriyazım
Align paragraphs
A A

Място Вирідъян

В дродзэ до, в дродзэ до...
В дродзэ до, в дродзэ до...
 
В дродзэ до Viridian City!
(В дродзэ до, в дродзэ до...)
В дродзэ до Viridian City!
(В дродзэ до, в дродзэ до...)
 
Наш зэспо́л юж вырушить в дрогѧ гото́в ест
Пред нами найважнейши тэст (Важны тэст, важны тэст)
То ест наш плян, по́йдемы разэм в бо́р и кнее
Час зэбрать вшистке Покэмон (зэбрать е, зэбрать е)
 
Мы рамѩ в рамѩ (в рамѩ), приязьни сила в нас
То цо найлепше з себе власьне хцэмы дать!
Хо! Хцэмы дать!
 
В дродзэ до Viridian City!
Воко́л свых приятё́л мам
(В дродзэ до...) В дродзэ до Viridian City!
Абы спэлнить вельки плян!
 
(На дродзэ до... Viridian City)
(На дродзэ до...) Viridian City!
 
Дись рушам в свят, видзѧ новы сво́й хорызонт
Кедысь вро́цѧ там, где дом мо́й ест (вро́цѧ там, вро́цѧ там, вро́цѧ там)
Премерѩ шляк, бы мистрёвскѫ посѭсть силѧ
Не поддам сѩ, предэ мнѫ вельки цэль! (предэ мнѫ цэль)
 
Мы рамѩ в рамѩ (в рамѩ), приязьни сила в нас
То цо найлепше з себе власьне хцэмы дать! хцэмы дать!
 
(Viridian City)
Воко́л свых приятё́л мам
в дродзэ до Viridian City!
 
Естэм в дродзэ... (В дрогѧ до Viridian City!)
Естэм в дродзэ... до Viridian City!
(В дродзэ до Viridian City! Viridian City)
Воко́л свых приятё́л мам
(В дродзэ до Viridian City!)
Приятё́л сила, сила в нас!
(В дродзэ до Viridian City! Viridian City)
То цо найлепше хцэмы дать!
(В дродзэ до Viridian City!)
(В дродзэ до... в дродзэ...)
(В дродзэ до Viridian City!)
(Viridian City...) До Viridian City!
(В дродзэ до Viridian City!)
(В дродзэ до... в дродзэ...)
До Viridian City!
(В дродзэ до Viridian City!)
(Viridian City...)
 
(В дродзэ до...)
 
Angel of SpeedAngel of Speed tarafından Çarş, 13/11/2019 - 04:07 tarihinde eklendi
"Viridian City" şarkısına ait daha çok çeviri
Çevriyazım Angel of Speed
Idioms from "Viridian City"
Yorumlar