Wang Yibo şarkı sözleri

Şarkı sözleriÇevirilerİstekler
FIREİngilizceRusça
Just Danceİngilizce, Çince
Just Dance
Rusça
Ukraynaca
Luckyİngilizce, Çince
Lucky
Rusça
不放弃 (Never give up)Çince
Day Day Up
Rusça
世界上的另一个我 (shì jiè shàng de lìng yī gè wǒ)Çince
Day Day up
二次初恋 (Once Again)Çince
Once Again OST
Rusça
冬天里的一把火 (Live) (dōng tiān lǐ de yī bǎ huǒ)Çince
别人家的小孩 (Live) (bié rén jiā de xiǎo hái)Çince
Produce 101 China
Rusça
可惜我是水瓶座 (Too Bad I'm An Aquarius) (cover) (kě xī wǒ shì shuǐ píng zuò)Çince
Day Day up
Rusça
因为我们在一起 (Because we are together)Çince
Single
İngilizce
Rusça
在希望的田野上 (Live) (zài xī wàng de tián yě shàng)Çince
Day Day up
垃圾分类 (Waste segregation) (lā jī fēn lèi)Çince
Happy Camp Show
天天向上 (Day Day Up)Çince
Day Day up
Rusça
İngilizce
对你爱不完 (Duì nǐ ài bù wán )Çince, İngilizce
cover
Rusça
小幸運 (A Little Happiness) (cover)Çince
Day Day Up
Rusça
当 (cover) (dāng)Çince
Day Day up
情非得已 (Had To Let It Happen) (cover) (qíng fēi dé yǐ)Çince
Day Day up
Rusça
我的世界守则 (The Rules of My World) (wǒ de shì jiè shǒu zé)İngilizce, Çince
single
İngilizce #1 #2
Rusça
新春旺18 (Live) (xīn chūn wàng18)İngilizce, Çince
无感 (No Sense) (wú gǎn)İngilizce, Çince
《无感》
İngilizce
Rusça #1 #2
Ukraynaca
有你在身边 (yǒu nǐ zài shēn biān)Çince
Single
Rusça
有你的快乐 (Live) [cover] (yǒu nǐ de kuài lè)Çince
Day Day up
Rusça
沧海一声笑 (Live) (cāng hǎi yī shēng xiào)Çince
Day Day up
流星雨 (Meteor Shower) (cover) (liú xīng yǔ)Çince
Day Day up
Rusça
渴望光荣 (Longing For Glory)Çince
爱你就是你 (Live) (ài nǐ jiù shì nǐ )Çince
(2018湖南卫视跨年演唱会)
给妈咪 (Dear Mom / To Mommy) (gěi mā mī)Çince
Single
Rusça
萱草花 (xuān cǎo huā)Çince
Day Day Up cover
Rusça
让我为你唱一首歌 (Let me sing for you) (cover) (ràng wǒ wèi nǐ chàng yī shǒu gē)Çince
cover
Rusça
说剑 (Saying Sword) (shuō jiàn)Çince
Moonlight Blade OST
Çevriyazım #1 #2
İngilizce
Rusça
趁你还年轻 (While you are still young) (cover)Çince
Day Day up
Rusça
青春恰时来 (Youth Comes in Time)ÇinceRusça
İngilizce
青春的模样 (qīng chūn de mó yàng)Çince
龙的传人 (Descendants of the Dragon) (lóng de chuán rén)İngilizce, Çince
Hunan TV New Year 2020
Rusça
Wang Yibo ile alakalıAçıklama
UNIQşarkıcımain dancer, rapper
Yorumlar
Read about music throughout history