Wowkie Zhang şarkı sözleri

Şarkı sözleriÇevirilerİstekler
All the small thingsİngilizce
cover
BiuBiuBiuÇinceRusça
WoWÇinceRusça
世上最可愛的歌兒 (The cutest song in the world) (shì shàng zuì kě ài de gē ér)Çinceİngilizce
Rusça
世上梗最多的歌儿 (The Most ‘Gag'-Filled Song In The World) (shì shàng gěng zuì duō de gē)Çinceİngilizce
Rusça
什么都不必说 (shén me dōu bù bì shuō)İngilizce, ÇinceRusça
俏才郎 (Handsome Young Man) (qiào cái láng)Çince
倍儿爽 (So Cheerful) (bèi ér shuǎng)Çinceİngilizce
Rusça
傻了吧 (Ridiculous) (shǎ le ba)Çince
只想和你靜度時光 (I just want to spend time with you) (zhǐ xiǎng hé nǐ jìng dù shí guāng)ÇinceRusça
嘻唰唰 (Hee Haha / Finger-guessing game) (xī shuā shuā)ÇinceRusça
好奇一麻袋 (hǎo qí yī má dài)ÇinceRusça
我在诗里看到了你 (I see you in poetry) (wǒ zài shī lǐ kàn dào le nǐ)ÇinceRusça
我就不愛唱情歌 (I don't like singing love songs) (wǒ jiù bù ài chàng qíng gē)ÇinceRusça
我怎麽這麽好看 (How can I look so good) (wǒ zěn mó zhè mó hǎo kàn)ÇinceRusça
我是一顆跳跳糖 (I’m a Popping Candy) (wǒ shì yī kē tiào tiào táng)Çinceİngilizce
Rusça
撒花ÇinceRusça
有钱你买不到 (yǒu qián nǐ mǎi bù dào)Çince
每天起来唱一遍 (Sing It Once Every Morning) (měi tiān qǐ lái chàng yī biàn)Çinceİngilizce
Rusça
沙发一躺过半天 (Spent half a day lying on the sofa) (shā fā yī tǎng guò bàn tiān )ÇinceRusça
熱血燃 (Hot blood is on fire) (rè xuè rán)Çince
爱瘾 (cover)Çince
生来倔强 (Born Stubborn) (cover) (shēng lái jué qiáng )Çince
天天向上 Day Day Up (2019天天向上现场)
Rusça
童话生死恋 (A tale of love in life and death)İngilizce, ÇinceRusça
胡擼胡擼瓢兒ÇinceRusça
葫芦娃2018 (hú lú wá2018)ÇinceRusça
那些都不是我 (That's not me) (nà xiē dōu bù shì wǒ)Çinceİngilizce
Rusça
酷盖 (Cool Guy) (kù gài)Çinceİngilizce
Rusça
阳光彩虹小白马 (Sunshine, rainbow, white pony) (yáng guāng cǎi hóng xiǎo bái mǎ)Çince
人間精品
Çevriyazım
İngilizce
İtalyanca
Portekizce
Rusça
静止 (jìng zhǐ)ÇinceRusça
Wowkie Zhang ile alakalıAçıklama
The Flowers (Band)şarkıcıLead vocals, guitar (1998–2009)
Yorumlar
Read about music throughout history