Zem Mūsu Kājām (IPA translation)

Advertisements
Letonca

Zem Mūsu Kājām

Zem mūsu kājām lielceļš balts
Uz Latviju tas ved.
Uz Latviju, kur naidnieks baigs,
Pār laukiem nāvi sēj
 
Mēs soļojam droši un lepni,
Un šautenes plecos ir mums,
un senajo varoņu vārdi,
nāk līdzi, kā mantojums mums.
 
Mēs nāksim drīz, Latvija, gaidi!
Un nesīsim brīvību Tev
Kas mums dārga!
(x2) Un mēs ejam un ejam un traucam un steidzam
Par vēlu mēs nedrīkstam būt!
 
Mums viena doma sirdī kvēl
Par tēvu zemi stāt!
Un nežēlīgam naidniekam
Likt visu atmaksāt!
 
Mēs šautenēm liksim tad liesmot,
Un granātu metējiem kaukt,
Bet pašiem mums nāvei būs spītēt,
Ložu svilpieniem atbalsis saukt!
 
Mēs ticam trīs Latvijas zvaigznēm,
Lai ugunī spožas kļūst tās, mūžu mūžam!
(x2) Un mēs ejam un ejam uz priekšu tik traucam
Par vēlu mēs nedrīkstam būt!
 
Gerd von Rundstedt kullanıcısı tarafından Salı, 05/06/2018 - 19:10 tarihinde eklendi
Ekleyenin yorumları:

This is the anthem of the Latvian 19th and 15th grenadier legions. They engaged in the Siege of Leningrad back in the 1940's. The song was first sung by them and is over 70 years old.

NOTE: I do NOT own anything relating to the song or lyrics. These lyrics were first sung by them, and performed later by a band which I do not know the name of.

Anyway, enjoy!

Align paragraphs
IPA translation

z̪æm muːs̪u kɑːjɑːm

z̪æm muːs̪u kɑːjɑːm lie:lt̪͡s̪eʎʃ bɑlt͡s
uz̪ lɑt̪viju t̪ɑs̪ ved̪
uz̪ lɑt̪viju kur n̪ɑid̪n̪ieks̪ bɑiɡs̪
pɑːr lɑuciem n̪ɑːvi s̪eːj
 
meːs̪ s̪oʎojɑm d̪roʃi un̪ læpn̪i
un̪ ʃɑut̪en̪es̪ plet̪͡s̪os̪ ir mums̪
un̪ s̪æŋɑjo vɑroɲu vɑ:rd̪i
n̪ɑ:k li:d̪͡z̪i kɑ: mɑn̪t̪ojums̪ mums̪
 
meːs̪ n̪ɑ:ks̪im d̪ri:z̪ lɑt̪vijɑ ɡɑid̪i
un̪ n̪es̪i:s̪im bri:vi:bu t̪æv
kɑs̪ mums̪ d̪ɑ:rɡɑ
un̪ mes̪ e:jɑm un̪ e:jɑm un̪ t̪rɑut̪͡s̪ɑm un̪ s̪t̪eid̪͡z̪ɑm
pɑr væːlu mes̪ n̪ed̪ri:ks̪t̪ɑm bu:t̪
 
mums̪ viæn̪ɑ d̪o:mɑ s̪ird̪i: kvæl
pɑr t̪ævu z̪emi s̪t̪ɑ:t̪
un̪ n̪eʒe:li:ɡɑm n̪ɑid̪n̪iekɑm
likt̪ vis̪u ɑt̪mɑks̪ɑ:t̪
 
meːs̪ ʃɑut̪en̪e:m liks̪im t̪ɑd̪ lies̪mot̪
un̪ ɡrɑn̪ɑ:t̪u met̪e:jiem kɑukt̪
bet̪ pɑʃiem mums̪ n̪ɑ:vei bu:s̪ s̪pi:t̪e:t̪
loʒu s̪vilpien̪iem ɑt̪bɑls̪is̪ s̪ɑukt̪
 
meːs̪ t̪it̪͡s̪ɑm t̪ri:s̪ lɑt̪vijɑs̪ z̪vɑiɡz̪n̪e:m
lɑi uɡun̪i: s̪po:ʒɑs̪ kʎu:s̪t̪ t̪ɑ:s̪ mu:ʒu mu:ʒɑm
un̪ mes̪ e:jɑm un̪ e:jɑm un̪ t̪rɑut̪͡s̪ɑm un̪ s̪t̪eid̪͡z̪ɑm
pɑr væːlu mes̪ n̪ed̪ri:ks̪t̪ɑm bu:t̪
 
padim7gr kullanıcısı tarafından Salı, 13/11/2018 - 17:32 tarihinde eklendi
Yorumlar