• Angelina Mango

    La noia

    переклад на Перська

Поділіться
Font Size
Перська
Переклад

ملالت

من نقاشی‌های زیادی کشیدم
من اینجا می‌نشینم و به آن‌ها نگاه می‌کنم
هیچکدام آن‌ها زنده نمی‌شوند
این صفحه‌ها تنبلن
 
من عجله دارم
و به من گفتن که زندگی با ارزش است
من آن را با افتخار بر گردنم به تن می‌کنم
گردنبندم مرواریدهای حکمت و دانش را ندارد
آن‌ها فقط به من مهره‌های رنگی می‌دن در عوض
برای دختران کوچک دیوانه‌ای که صدمه دیده‌اند
برای آن‌ها تا به آرامی با تقدم سنشان انجامش بدهند
و همچنان من آدم پاکیم، ببین، بدون نمایشی دراماتیک
من شاید، شاید دوباره شهر عوض کنم
چون که اگه من جایی که الان هستم بمونم، پس بعدش،
بعدش
 
بی‌حوصلگی، بی‌حوصلگی، بی‌حوصلگی
 
من بدون اینکه بمیرم، می‌میرم
موقع این روز‌های به درد نخور
من بدون زجر کشیدن زندگی می‌کنم
هیچ معصیتی بر دوشم نیست
 
ما فقط می‌توانیم که به این روزهای درهم دریده بخندیم
تاج خاردار دستورالعمل پوششی پارتی مت خواهد بود
این کومبیا ملالتمه
این کومبیا ملالتمه
کاملا
این کومبیا ملالتمه
این کومبیا ملالتمه
کاملا
 
خیلی از مردم آن طرف بد چیز‌ها را می‌بینند
احساس فرار کردن در درونت برانگیخته می‌شود وقتی که حرف زدن آن‌ها شروع می‌شود
و من دوست دارم به آن‌ها بگویم که من حالم خوبه ولی آن‌ها آن وقت به من بد نگاه می‌کنند
پس من می‌گویم که کنار آمدن با زندگی کار سختیه
 
کسب و کار، از کسب و کار حرف می‌زنی
درحالی که من موقع امضاء قرارداد‌ها چشمام رو می‌بندم
شاهدخت، اون شاهدخت صدات می‌زنه
پس از شستن ظرف‌ها دست بردار
 
من بدون اینکه بمیرم، می‌میرم
موقع این روز‌های به درد نخور
من بدون زجر کشیدن زندگی می‌کنم
هیچ معصیتی بر دوشم نیست
 
ما فقط می‌توانیم که به این روزهای درهم دریده بخندیم
تاج خاردار دستورالعمل پوششی پارتی ما خواهد بود
این کومبیا ملالتمه
این کومبیا ملالتمه
کاملا
این کومبیا ملالتمه
این کومبیا ملالتمه
کاملا
 
پس تو آهنگ می‌نویسی؟
بله، آهنگ‌های عاشقانه
و من قصد ندارم که حوصله‌ت رو سر ببرم
ولی یه نفر باید این آهنگ‌ها رو بخونه
 
کومبیا، من کومبیا رو می‌رقصم
اگر من تلو تلو خوردن رو ریسک کردم، حداقل از بی‌حوصلگی دست می‌کشم
پس من پارتی می‌کنم، پارتی می‌کنم
چون که این تنها راه متوقف کردنشه
آه، متوقف کردنش، متوقف کردنش،
 
بی‌حوصلگی، بی‌حوصلگی، بی‌حوصلگی
 
من بدون اینکه بمیرم، می‌میرم
موقع این روز‌های به درد نخور
من بدون زجر کشیدن زندگی می‌کنم
هیچ معصیتی بر دوشم نیست
 
ما فقط می‌توانیم که به این روزهای درهم دریده بخندیم
تاج خاردار دستورالعمل پوششی پارتی مت خواهد بود
این کومبیا ملالتمه
این کومبیا ملالتمه
کاملا
این کومبیا ملالتمه
این کومبیا ملالتمه
کاملا
بی‌حوصلگی
 
Італійська
Оригінальний текст

La noia

Натисніть, щоб побачити текст оригіналу (Італійська)

Коментарі