Поділіться
Font Size
Курдська (Курманджі)

Текст пісні Ji te dûr im

Ji te dûr im,
te na bî nim,
dîl şkêstîya bi axinim,
re per dûra dîlorî nim,
kulîka min,
sorgûla min,
dayika min,
 
tu Şêx Said tu Kawayîê,
tu habûna ma Kurdayîe,
li bin Baske Şahidiyê,
kulîka min,
sorgula min,
dayika min,
 
Kurdistana binav û deng,
dalal û jin
şêmal û şeng
 
ez bûye te katima ceng,
kulîka min,
sorgula min,
dayika min,
 
tu gerina zarokayiê,
tu hesrin dayekayîe,
 

 

Переклади "Ji te dûr im"
Коментарі