• Beytocan

    Zinga zinga dile min

Поділіться
Font Size
Курдська (Курманджі)

Текст пісні Zinga zinga dile min

Em e yekbin bi Ji hevre feyde tine ji bira feyde tine ji bira feyde tine ji bira
Ez jibo çi dibejim şiyar bibin jibo xwe şiyar bibin jibo xwe şiyar bibe jibo xwe
Zinga zinga dilemin Agir berda cane min
Agir berda cane min agir berda cane min
Gurma gurma rihe min bu hevale derde min bu hevale derde min bu hevale derde min
Ji min re qala qal neke here kare xwe bike here kare xwe bike here kare xwe bike
Doza min û teye yeke were şerê xwe bike were şerê xwe bike were şerê xwe bike
Zinga zinga dilemin agir berda cane min agir berda cane min agir berda cane min
Gurma gurma rihe min bu hevale derde min bu hevale derde min bu hevale derde min hevale mine dilovan îro buyî çîrokvan îro buyî çîrokvan îro buyî çîrokvan
De tû rabe serhilde qurbana te beytucan qurbana te beytûcan qurbana te beytûca Zinga zinga dilemin agir berda cane min agir berda cane min agir berda cane min
Gurma gurma rihe min bu hevale derde min bu hevale derde min bu hevale derde min hevale min.
 

 

Коментарі