Росія веде ганебну війну проти України.     Stand With Ukraine!

Текст пісні Адыгэ Сае

  • Виконавець: Fatima Dzibova (Фатима Дзибова)
Адигейська
Адигейська
A A

Адыгэ Сае

1. Адыгэ саер зыфэдэр шъосIон,
Урыхэхьащтымэ шъуашэ.
Шэн зэхэтыкIэхэр къыбгурыIон,
ЗэрэфэпагъэмкIэ пшъашъэр
 
Жъыу:
 
Саер сэ сщыгъ, сфэшIукъабзэу,
КъызэрэсшIэтырэм мо къеплъ.
ЗэкIужьэу, джэнэ псыгъуабзэр,
Дышъэ бгырыпхыри телъ.
 
2.Гуфит шъхьэфитэу сыкъырышъон,
Зэрэдунаеу сэсыеу,
Пщынэ мэкъамэхэм сыздагъэшъон,
Жьым зэрилъасэзэ саер.
 
Жъыу
 
3. Дышъэ хэхъыкIхэм саер къахэщ,
Фэдэ плъэгъугъэмэ къаIо.
Гухьэрэ дахэхэм закъыхэгъэщ,
Мазэу шъхьарытым сипа1о.
 
Дякую!
Розміщено Kevin RainbowKevin Rainbow, 2021-12-07

 

Fatima Dzibova: Топ 3
Коментарі
Read about music throughout history