Росія веде ганебну війну проти України.     Stand With Ukraine!

Тексти пісень Lexie Liu

Lexie Liu
Назва пісні, Альбом, Мова
ТекстПереклади
3.14159Англійська
The Happy Star
Китайська
818(浙江卫视818晚会主题曲) (818(zhè jiāng wèi shì818wǎn huì zhǔ tí qū))Китайська, Англійська
Bad DreamКитайська, Англійська
The Happy Star
Англійська
Китайська
BygoneАнглійська, Китайська
2029
Французька
Coco Made Me Do ItАнглійська, Китайська
Cd single
dance danceКитайська, Англійська
The Happy Star
Англійська
Китайська
Deep DownКитайська, Англійська
DIABLOКитайська, Англійська, Іспанська
The Happy Star
Англійська
Китайська
Dripping SauceАнглійська
2029
Французька
FortunaКитайська, Англійська, Іспанська
The Happy Star
Англійська
Російська
Китайська
GaiaАнглійська, Санскрит
The Happy Star
Англійська
Китайська
GANMA 干嘛Китайська
The Happy Star
Англійська
Іврит
Good GirlsАнглійська, Китайська
2029
Hat TrickАнглійська, Китайська
2030
i wanna tell uКитайська, Англійська
The Happy Star
Англійська
Китайська
Like A MercedesКитайська, Англійська
2029
Англійська
Французька
Транслітерація
Lil LifeАнглійська, Китайська
2029
Love and RunАнглійська
2030
MagicianКитайська, Англійська
The Happy Star
MantaКитайська, Англійська
无限意识 Meta Ego
MetropolisКитайська, Англійська
无限意识 Meta Ego
Англійська
Mind ReaderАнглійська
无限意识 Meta Ego
MIRAКитайська, Англійська, Іспанська
The Happy Star
Англійська
Китайська
MulanКитайська, Англійська
2029
Англійська
NadaКитайська, Англійська
2029
Outta TimeАнглійська, Китайська
2030
RRRАнглійська
The Happy Star
Китайська
SHADOWКитайська, Англійська
上线了 GONE GOLD
ShantiАнглійська, Санскрит
The Happy Star
Англійська
Транслітерація
Китайська
Sleep AwayАнглійська, Китайська
2029
Англійська #1 #2
Strange ThingsАнглійська, Китайська
2029
Watch MeКитайська, Англійська
2029
WheneverАнглійська, Китайська
无限意识 Meta Ego
Англійська
WoodsАнглійська, Китайська
2029
了 L (le L)Китайська, Англійська
上线了 GONE GOLD
Англійська
Китайська
佳人 (jiā rén)КитайськаАнглійська
Французька
健忘 (Amnesia) (jiàn wàng)Англійська, Китайська
无限意识 Meta Ego
Англійська
地球蓝 (aqua blue) (de qiú lán)Англійська, Китайська
无限意识 Meta Ego
好吗, 好啦, 好吧 (OK, OK, OK) (hǎo ma, hǎo la, hǎo ba)Англійська, Китайська
无限意识 Meta Ego
Англійська
巴别塔的猫 A BABEL CAT (bā bié tǎ de māo A BABEL CAT)Китайська, Англійська
上线了 GONE GOLD
Англійська
捉迷藏 (Hide and Seek) (zhuō mí cáng)Англійська, Китайська
无限意识 Meta Ego
有吗炒面 (ALGTR) (yǒu ma chǎo miàn)Китайська, Англійська
上线了 GONE GOLD
Англійська
Китайська
潘洛斯阶梯 (Penrose) (pān luò sī jiē tī)Англійська, Китайська
无限意识 Meta Ego
Російська
猪猪锤 Chu Chu (zhū zhū chuí Chu Chu)Китайська, Англійська
上线了 GONE GOLD
玫瑰星云 (Holy) (méi guī xīng yún)Англійська, Китайська
无限意识 Meta Ego
Англійська
香芋色的错觉 CAROUSEL (xiāng yù sè de cuò jué CAROUSEL)Китайська, Англійська
上线了 GONE GOLD
Lexie Liu також виконував(ла)Переклади
Hua Chenyu - 渴不停 [Thirsty] (kě bù tíng)Англійська, Китайська
Sprite adv 2020
Російська
Коментарі
Read about music throughout history