I'm calling you, come (Banadeek Ta'ala)

  • Artist: Amr Diab (عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب,Amr Abdul-Basset Abdul-Azeez Diab,阿穆尔·迪亚布)
  • Song: Banadeek Ta'ala
  • Translations: English, Greek, Persian
  • Requests: Italian
Arabic

Banadeek Ta'ala

Banadeek ta3ala, banadeek ta3ala
Ye7law el 3omr beek
Banadeek ta3ala, banadeek ta3ala
Shayef a7lami feek
Me3'ayarni, ba2a eli yshofni yes2alni ba7eb gdeed
Me3'ayarni we sho2i leek me3'alebni, maloosh mawa3eed
Banadeek ta3ala, banadeek ta3ala
Ye7law el 3omr beek
Banadeek ta3ala, banadeek ta3ala
Shayef a7lami feek
Tesada2ni ana et3awedt 3ala orbak we 5adt 3alek
We sada2ni da mosh bel wa2t, ana adari a2arab leek
Banadeek ta3ala, banadeek ta3ala
Ye7law el 3omr beek
Banadeek ta3ala, banadeek ta3ala
Shayef a7lami feek
Lamas albi be kelma 3eneh alethali, nadaht 3aleh
We men badri rasemlo ana sora fe 5ayali we shoftaha feeh
Banadeek ta3ala, banadeek ta3ala
Ye7law el 3omr beek
Banadeek ta3ala, banadeek ta3ala
Shayef a7lami feek

Submitted by Iwanna_Diabian on Sat, 28/04/2012 - 20:08
See video
Try to align
English translation

I'm calling you, come

I'm calling you, come
Life is better with you
I'm calling you, come
I see my dreams in you
You've changed me, anyone who sees me asks me "Are you new in love?"
You've changed me and your love has made me tired, it hits me anytime in the day
I'm calling you, come
Life is better with you
I'm calling you, come
I see my dreams in you
Believe me, I'm used to having you beside me
And believe me, it's not about time, it's about my fate that made me be with you
I'm calling you, come
Life is better with you
I'm calling you, come
I see my dreams in you
She has touched my heart by a word her eyes told me, I called her
And from day one I drew a picture of her in my imagination and then I've seen it in her in reality
I'm calling you, come
Life is better with you
I'm calling you, come
I see my dreams in you

Submitted by Iwanna_Diabian on Sat, 28/04/2012 - 20:12
Translation source:
thanked 45 times
UserTime ago
tina.oriental.92 years 52 weeks
Guests thanked 44 times
More translations of "Banadeek Ta'ala"
Arabic → English - Iwanna_Diabian
Please help to translate "Banadeek Ta'ala"
Comments