Ιδιωματισμοί

Αναζήτηση μέσα απο 30,343 ιδιωματισμούς σε 100+ γλώσσες
ΙδιωματισμόςΓλώσσαΑντίστοιχαΕρμηνείες
Float One's BoatΑγγλικά-
In donkey's earsΑγγλικά-
Enough something to choke Caligula's horseΑγγλικά-
A non-denial denialΑγγλικά-
Feel the crunchΑγγλικά-
Have one's back against the wallΑγγλικά-
Lie lowΑγγλικά-
Can find it in one's heartΑγγλικά-
Get a taste for somethingΑγγλικά-
eine (neue/andere) Sau durchs Dorf treiben/ jagenΓερμανικά-
Be flat brokeΑγγλικά-
Not have a red centΑγγλικά-
Not have two pennies to rub togetherΑγγλικά-
Be in queer streetΑγγλικά-
Not have a penny to bless oneself withΑγγλικά-
Give them an inch and they'll take a mileΑγγλικά-
A nod and a winkΑγγλικά-
No more than ninepence in the shillingΑγγλικά-
A wise man of GothamΑγγλικά-
I've seen better heads on nickel beersΑγγλικά-
Can't see a hole in a ladderΑγγλικά-
Couldn't pour water out of a bootΑγγλικά-
Have nothing between one's earsΑγγλικά-
Not know enough to come in out of the rainΑγγλικά-
One brick shy of a loadΑγγλικά-
Go fight city hallΑγγλικά-
Culture vultureΑγγλικά-
1600 Pennsylvania AvenueΑγγλικά-
Eat high off the hogΑγγλικά-
Have red-carpet treatmentΑγγλικά-
Full of holesΑγγλικά-
Clamp down onΑγγλικά-
Be too hot to handleΑγγλικά-
Put teeth into somethingΑγγλικά-
Chuck one's weight aroundΑγγλικά-
Be on a power tripΑγγλικά-
Get up a full head of steamΑγγλικά-
Close ranks with someoneΑγγλικά-
Come to grips withΑγγλικά-
Ride a tigerΑγγλικά-
Use a sledgehammer to crack a nutΑγγλικά-
Put somebody in a holeΑγγλικά-
Bust a gutΑγγλικά-
Nickel-and-dime someone to deathΑγγλικά-
Be one of life's great mysteriesΑγγλικά-
Bring something to bearΑγγλικά-
Beggar beliefΑγγλικά-
Be thrown into the scale of somethingΑγγλικά-
Serve as the driving force behind someoneΑγγλικά-
Miss the cushionΑγγλικά-
Knock the hell out of somebodyΑγγλικά-
Beat someone’s brains outΑγγλικά-
A poison-pen letterΑγγλικά-
Zehir zemberekΤουρκικά-
Queer someone's own pitchΑγγλικά-
Give someone forty minutes of hellΑγγλικά-
Bring something crashing down around oneΑγγλικά-
Zehir etmekΤουρκικά-
Zar tutmakΤουρκικά-
Zaman kazanmakΤουρκικά-
Zaman kollamakΤουρκικά-
Hustle one's bustleΑγγλικά-
Cut someone to the boneΑγγλικά-
Have a light bulb go off in one's brainΑγγλικά-
Feed something to someoneΑγγλικά-
Play ducks and drakes withΑγγλικά-
Go nuclearΑγγλικά-
Poke mullock at someoneΑγγλικά-
Poke borak at someoneΑγγλικά-
Let the grass grow beneath one's feetΑγγλικά-
Be put out of sortsΑγγλικά-
Be put out of humourΑγγλικά-
Have a mind as sharp as a steel trapΑγγλικά-
Show the cloven hoofΑγγλικά-
Throw a hissy fitΑγγλικά-
Mad enough to spit nailsΑγγλικά-
Mad enough to chew nailsΑγγλικά-
Be mad enough to kick a catΑγγλικά-
Get hot under the collarΑγγλικά-
Have a face like thunderΑγγλικά-
Be like a cat on tin roofΑγγλικά-
Be like a cat on hot bricksΑγγλικά-
Look like thunderΑγγλικά-
Get snowedΑγγλικά-
Cost a King's ransomΑγγλικά-
Take somebody down a pegΑγγλικά-
Jump off the deep endΑγγλικά-
The elevator doesn't go all the way to the topΑγγλικά-
As sharp as a tackΑγγλικά-
Clever dickΑγγλικά-
A brain boxΑγγλικά-
Quick on the triggerΑγγλικά-
Quick on the uptakeΑγγλικά-
Fire-breatherΑγγλικά-
Crooked as a dog's hind legΑγγλικά-
Crooked as a barrel of fish hooksΑγγλικά-
Turn an honest pennyΑγγλικά-
Line one's own pocketsΑγγλικά-
Speak with forked tongueΑγγλικά-
Sell someone a bill of goodsΑγγλικά-

Pages