Depeche Mode - текстови

ТекстовиПреводиЗахтеви
A Pain That I'm Used Toенглески
Playing the Angel (2005)
арапски
грчки
италијански #1 #2
немачки
португалски
румунски
руски
српски
турски
француски
хрватски
шпански
A Photograph Of Youенглески
A Broken Frame (1982)
грчки
италијански
немачки
португалски
српски
турски
француски
хрватски
шпански
A Question Of Lustенглески
Black Celebration (1986)
Gothic
грчки
италијански
мађарски
немачки
португалски
руски
српски
турски
француски
шпански
A Question Of Timeенглески
Black Celebration
грчки
италијански
мађарски
немачки
португалски
румунски
руски
турски
француски
хрватски
шпански
All That's Mineенглески
Delta Machine (2013)
грчки
италијански
мађарски
немачки
португалски
турски
француски
хрватски
шпански
Aloneенглески
Delta Machine (2013)
грчки
италијански
португалски
румунски
српски
турски
француски
холандски
шпански
And Then...енглески
Construction Time Again
грчки
италијански
немачки
португалски
турски
француски
хрватски
Angelенглески
Delta Machine (2013)
грчки
италијански
немачки
португалски
румунски
руски #1 #2
турски
француски
хрватски
шпански
Any Second Nowенглески
Speak & Spell (1981)
грчки
португалски
турски
француски
хрватски
Barrel Of A Gunенглески
Ultra (1997)
бошњачки
грчки
португалски
румунски
српски
турски
шпански
Behind The Wheelенглески
Music For The Masses (1987)
грчки #1 #2
италијански
немачки
португалски
румунски
руски
турски
француски
хрватски
шпански
Black Celebrationенглески
Black Celebration (1986)
грчки
италијански
немачки
португалски
српски
турски
француски
шпански
Black Dayенглески
Black Celebration
Gothic
грчки
португалски
турски
француски
хрватски
шпански
Blasphemous Rumoursенглески
Some Great Reward
грчки
италијански
мађарски
немачки #1 #2
пољски
португалски
румунски
руски
српски
турски
француски
холандски
чешки
шпански
Blue Dressенглески
Violator (1990)
грчки
италијански
немачки
португалски
румунски
руски
српски
турски
француски
холандски
хрватски
шпански
Boys Say Go!енглески
Speak & Spell (1981)
грчки
италијански
немачки
португалски
турски
француски
Breatheенглески
Exciter (2001)
грчки
италијански
немачки
португалски
српски
турски
француски
Brokenенглески
Delta Machine (2013)
арапски
грчки
италијански
мађарски
пољски
португалски
румунски
руски
турски
француски
хрватски
шпански
But Not Tonightенглески
Black Celebration
грчки
италијански
литвански
немачки
пољски
португалски
румунски
словачки
српски
турски
француски
чешки
шпански
Cleanенглески
Violator (1990)
грчки
италијански
португалски
руски
српски
турски
француски
Comatoseенглески
Exciter (2001)
грчки
италијански
португалски
руски
француски
хрватски
Come Backенглески
Sounds Of The Universe (2009)
грчки
италијански
португалски
румунски
француски
хрватски
Condemnationенглески
Songs of Faith and Devotion (1993)
грчки
италијански #1 #2
румунски
руски
српски
француски
Corruptенглески
Sounds Of The Universe (2009)
италијански
португалски
француски
хрватски
Cover Meенглески
Spirit
грчки
италијански
мађарски
португалски
турски
француски
шпански
Damaged Peopleенглески
Playing the Angel (2005)
Dangerousенглески
Personal Jesus [single]
бошњачки
мађарски
немачки
португалски
румунски
француски
шпански
Dream Onенглески
Exciter (2001)
италијански
мађарски
немачки #1 #2
португалски
румунски
руски
српски
француски
шпански
Dreaming Of Meенглески
Speak & Spell (1981)
португалски
француски
хрватски
чешки
Dressed In Blackенглески
Black Celebration
грчки
португалски
француски
хрватски
Enjoy The Silenceенглески
Violator (1990)
Tongan
азерски
албански
арапски
белоруски
бугарски
грчки
дански
индонежански
италијански
јерменски
литвански
мађарски #1 #2 #3
немачки #1 #2
норвешки
персијски
пољски #1 #2
португалски
румунски #1 #2
руски #1 #2
словачки
словеначки
српски #1 #2 #3
турски #1 #2 #3
украјински
фински
француски #1 #2
хебрејски
холандски
хрватски
шведски
шпански #1 #2
естонски
филипински
Enjoy The Silence (Reinterpreted)енглески
Remixes 81··04 (Rare Tracks)
Eternalенглески
Spirit
мађарски
шпански
Everything Countsенглески
Construction Time Again
бошњачки
грчки
немачки
португалски #1 #2
румунски
руски
турски
украјински
француски
холандски
хрватски
чешки
шпански
Failенглески
Spirit
мађарски
шпански
Fly On The Windscreenенглески
Black Celebration
португалски
румунски
руски
српски
француски
Fragile Tensionенглески
Sounds Of The Universe (2009)
италијански
португалски
француски
хрватски
Freeloveенглески
Exciter (2001)
грчки #1 #2
мађарски
немачки
португалски
румунски
руски #1 #2
српски
турски
француски
хебрејски
шпански
Freestateенглески
Ultra (1997)
мађарски
немачки
португалски
српски
француски
Get the Balance Right!енглески
Construction Time Again (1983)
чешки
Ghostенглески
Sounds Of The Universe (2009)
грчки
португалски
румунски
француски
хрватски
Going Backwardsенглески
Spirit
грчки
португалски
руски
српски
турски
француски
холандски
шпански
Goodbyeенглески
Delta Machine (2013)
португалски
румунски
француски
хрватски
Goodnight Loversенглески
Exciter (2001)
мађарски
португалски
француски
хрватски
шпански
Haloенглески
Violator (1990)
немачки
португалски #1 #2
румунски
руски #1 #2
српски #1 #2
француски
хрватски
Happens All The Timeенглески
Delta Machine (2013)
грчки
португалски
румунски
француски
хрватски
Heavenенглески
Delta Machine (2013)
грчки
италијански
мађарски
немачки
персијски
португалски
румунски
руски
српски
турски
француски
шпански
Here Is The Houseенглески
Black Celebration
мађарски
немачки
португалски
француски
холандски
хрватски
Heroes (Highline Sessions Version)енглески
Heroes
српски
француски
Higher Loveенглески
Songs of Faith and Devotion (1993)
бошњачки
румунски
турски
мађарски
Hole To Feedенглески
Sounds Of The Universe (2009)
грчки
португалски
француски
хрватски
Homeенглески
Ultra (1997)
грчки
португалски
руски
турски
хрватски
I Am Youенглески
Exciter (2001)
немачки
португалски
српски
француски
I Feel Lovedенглески
Exciter (2001)
немачки
португалски
српски
турски
француски
шпански
I Feel Youенглески
Songs of Faith and Devotion (1993)
бошњачки
грчки
литвански
немачки
португалски
румунски
руски
српски
турски
француски
холандски
шпански
I Sometimes Wish I Was Deadенглески
Speak & Spell (1981)
португалски
француски
хрватски
I Want It Allенглески
Playing the Angel (2005)
грчки
немачки
португалски
српски
француски
I Want You Nowенглески
Music For The Masses (1987)
мађарски
португалски
српски
турски
француски
Ice Machineенглески
Speak & Spell (1981)
чешки
If You Wantенглески
Some Great Reward
мађарски
португалски
француски
хрватски
In A Manner Of Speakingенглески
Cd Single
немачки
руски
турски
хебрејски
In Sympathyенглески
Sounds Of The Universe (2009)
бошњачки
In Your Roomенглески
Songs of Faith and Devotion (1993)
бугарски
грчки
италијански
немачки
португалски #1 #2
румунски
руски
српски
турски
француски
Insightенглески
Ultra (1997)
португалски
француски
хрватски
It doesn't matterенглески
Some Great Reward 1984
немачки
It Doesn't Matter Twoенглески
Black Celebration
немачки
It's Called A Heartенглески
The Singles 81-85
немачки
португалски
француски
хрватски
шпански
It's No Goodенглески
Ultra (1997)
арапски
грчки
естонски
италијански
мађарски
немачки
персијски
португалски
румунски #1 #2 #3
руски
српски #1 #2 #3
турски
француски
хрватски
шпански
Jezebelенглески
Sounds Of The Universe (2009)
португалски
српски
француски
John the Revelatorенглески
Playing the Angel (2005)
Judasенглески
Songs Of Faith And Devotion (1993)
португалски
српски
француски
Just Can't Get Enoughенглески
Speak & Spell (1981)
грчки
мађарски
португалски
румунски
српски
турски
француски
холандски
шпански
Leave in Silence (Quieter)енглески
A Broken Frame (1982)
турски
Lie To Meенглески
Some Great Reward
бошњачки
мађарски
немачки
португалски
румунски
српски
француски
Lilianенглески
Playing the Angel (2005)
грчки
португалски
румунски
српски
турски #1 #2
француски
Little 15енглески
Music For The Masses (1987)
мађарски
немачки
португалски
румунски
словачки
српски
турски #1 #2
француски
арапски
Little Soulенглески
Sounds Of The Universe (2009)
грчки
португалски
српски
француски
Long Time Lieенглески
Delta Machine (2013)
грчки
Love, In Itselfенглески
Construction Time Again
немачки
португалски
француски
хрватски
Macroенглески
Playing the Angel (2005)
португалски
руски
српски
француски
Martyrенглески
The Complete Depeche Mode
бошњачки
италијански
португалски
српски
шпански
Master And Servantенглески
Some Great Reward
немачки
португалски
румунски
српски
турски
француски
шпански
Mercy In Youенглески
Songs of Faith and Devotion (1993)
немачки
португалски
српски
француски
More than a partyенглески
Construction time again
My little soulенглески
Sounds Of The Universe (2009)
хрватски
My Little Universeенглески
Delta Machine (2013)
грчки
пољски
португалски
француски
хрватски
шпански
Never Let Me Down Againенглески
Music For The Masses (1987)
арапски
грчки #1 #2
мађарски
немачки
пољски #1 #2
португалски
румунски
руски #1 #2
српски #1 #2
турски
француски
чешки
шпански
New Lifeенглески
Speak & Spell (1981)
мађарски
португалски
румунски
турски
француски
хрватски
шпански
No More (This Is The Last Time)енглески
Spirit
грчки
шпански
Nodiscoенглески
Speak & Spell (1981)
португалски
француски
хрватски
Nothingенглески
Music For The Masses (1987)
португалски
румунски
француски
хрватски
Nothing's Impossibleенглески
Playing the Angel (2005)
грчки
мађарски
португалски
српски
француски
Oh Wellенглески
Sounds Of The Universe (2009)
грчки
португалски
француски
хрватски
One Caressенглески
Songs of Faith and Devotion (1993)
италијански
португалски
руски
српски
француски
Only When I Lose Myselfенглески
Singles 86-98
грчки
мађарски
португалски
румунски
руски
српски
турски
француски
шпански
Peaceенглески
Sounds Of The Universe (2009)
немачки
португалски
руски
турски
француски
хрватски
шпански #1 #2
People Are Peopleенглески
Some Great Reward
бошњачки
грчки
латински
мађарски
немачки
португалски
румунски
руски
српски
турски
француски
холандски
шпански
Perfectенглески
Sounds Of The Universe (2009)
португалски
српски
француски
Personal Jesusенглески
Violator (1990)
азерски
арапски
бошњачки
бугарски
грчки #1 #2 #3 #4
есперанто
естонски
италијански
каталонски
корејски
мађарски #1 #2 #3
немачки
персијски
пољски
португалски #1 #2 #3
румунски
руски
српски #1 #2
турски #1 #2
украјински
фински
француски
хебрејски
хрватски #1 #2
чешки
шведски
шпански #1 #2
Photographicенглески
Speak & Spell (1981)
португалски
француски
хрватски
шпански
шведски
Pipelineенглески
Construction Time Again
Poison Heartенглески
Spirit
грчки
мађарски #1 #2
турски
шпански
Policy Of Truthенглески
Violator (1990)
арапски
грчки
мађарски
португалски #1 #2
румунски
руски
српски
турски
француски
холандски
хрватски
шпански
Poormanенглески
Spirit
шпански
Preciousенглески
Playing the Angel (2005)
бугарски
грчки
италијански
јапански
мађарски #1 #2
немачки
португалски
румунски
руски #1 #2
српски
турски
фински
француски
шпански
Puppetsенглески
Speak & Spell (1981)
португалски
француски
хрватски
Rushенглески
Songs of Faith and Devotion (1993)
турски
Satelliteенглески
A Broken Frame (1982)
португалски
словачки
турски
француски
хрватски
Scumенглески
Spirit
мађарски
пољски
руски
шпански
Sea Of Sinенглески
World In My Eyes
турски
Secret Gardenенглески
A Broken Frame
турски #1 #2
Secret To The Endенглески
Delta Machine (2013)
грчки
португалски
француски
хрватски
шпански
See Youенглески
A Broken Frame (1982)
дански
турски
шпански
Shake the Diseaseенглески
The Singles (81-85)
грчки
немачки
пољски
португалски
румунски
турски
француски
шпански
Shineенглески
Exciter (2001)
мађарски
португалски
српски
француски
Should Be Higherенглески
Delta Machine (2013)
грчки
персијски
португалски
турски
француски
хрватски
азерски
Shouldn't Have Done Thatенглески
A Broken Frame (1982)
немачки
пољски
португалски
турски
француски
хрватски
Sister Of Nightенглески
Ultra (1997)
грчки
португалски
руски
француски
хрватски
азерски
Slowенглески
Delta Machine (2013)
пољски
португалски
румунски
руски
француски
хрватски
шпански
So Much Loveенглески
Spirit
грчки
мађарски
пољски
турски
француски
холандски
шпански #1 #2
Soft Touch / Raw Nerveенглески
Delta Machine (2013)
португалски
француски
хрватски
шпански
Somebodyенглески
Some Great Reward
индонежански
италијански
каталонски
мађарски
пољски
португалски
румунски
српски
турски
француски
шпански
Something To Doенглески
Some Great Reward
португалски
француски
хрватски
Sometimesенглески
Black Celebration
мађарски
португалски
француски
хрватски
Soothe My Soulенглески
Delta Machine (2013)
арапски
грчки
италијански
мађарски
пољски
португалски
руски
турски
француски
хрватски
Stories Of Oldенглески
Some Great Reward
бошњачки
словачки
Strangeloveенглески
Music For The Masses (1987)
грчки #1 #2
италијански
литвански
мађарски
немачки
португалски #1 #2 #3
румунски
руски
српски
турски
француски
холандски
хрватски
чешки
шпански
Strippedенглески
Black Celebration
бошњачки
грчки
мађарски
немачки
португалски
румунски
руски #1 #2
српски
турски
француски
чешки
шпански
Suffer Wellенглески
Playing the Angel (2005)
грчки
италијански
немачки
португалски
румунски
словачки
српски
турски
француски
хрватски
шпански
Surrenderенглески
Ultra (1997)
мађарски
Sweetest Perfectionенглески
Violator (1990)
немачки
португалски
српски
турски
француски
The Bottom Lineенглески
Ultra (1997)
руски
турски
The Child Insideенглески
Delta Machine (2013)
мађарски
португалски
румунски
руски
француски
хрватски
шпански
The Darkest Starенглески
Playing the Angel (2005)
мађарски
немачки
португалски
српски
француски
The Landscape Is Changingенглески
Construction Time Again
португалски
француски
хрватски
The Love Thievesенглески
Ultra (1997)
The Meaning Of Loveенглески
A Broken Frame (1982)
португалски
француски
хрватски
The Sinner In Meенглески
Playing the Angel (2005)
немачки
португалски
румунски
српски
француски
The Sun And The Rainfallенглески
A Broken Frame (1982)
немачки
португалски
француски
хрватски
The Truth is/Miles Awayенглески
Sounds Of The Universe (2009)
грчки
руски
хрватски
The Worst Crimeенглески
Spirit
италијански
мађарски #1 #2
шпански
Things You Saidенглески
Music For The Masses (1987)
грчки
немачки
португалски
румунски
руски
српски
француски
Told You Soенглески
Construction Time Again
холандски
Tora! Tora! Tora!енглески
Speak & Spell (1981)
немачки
португалски
француски
хрватски
шпански
Uselessенглески
Ultra (1997)
арапски
немачки
пољски
португалски
румунски
руски
српски #1 #2
турски
француски
шпански
Waiting for the Nightенглески
Violator (1990)
италијански
немачки
пољски
португалски
руски
српски
турски
украјински
француски
холандски
Walking In My Shoesенглески
Songs of Faith and Devotion (1993)
грчки
италијански
немачки
португалски
румунски
руски
српски
турски
француски
холандски
шпански
Welcome To My Worldенглески
Delta Machine (2013)
грчки
португалски
српски
турски
француски
What's Your Name?енглески
Speak & Spell (1981)
грчки
португалски
француски
хрватски
When The Body Speaksенглески
Exciter (2001)
немачки
португалски
румунски
српски
француски
Where's the Revolutionенглески
Spirit
грчки
мађарски
немачки
португалски
руски #1 #2
турски
француски
холандски #1 #2
хрватски
чешки
шпански #1 #2
World Full Of Nothingенглески
Black Celebration
мађарски
португалски
турски
француски
хрватски
World In My Eyesенглески
Violator (1990)
Aromanian
грчки
мађарски
немачки
португалски
румунски
српски
турски
француски
хрватски
шпански
Wrongенглески
Sounds Of The Universe (2009)
грчки
италијански #1 #2
летонски
литвански
мађарски
немачки
персијски
португалски
румунски
руски #1 #2 #3
српски
турски #1 #2
француски
шпански #1 #2
You Moveенглески
Spirit
грчки
мађарски
француски
шпански
Коментари
Read about music throughout history