Depeche Mode - текстови

ТекстовиПреводиЗахтеви
A Pain That I'm Used Toенглески
Playing The Angel
арапски
грчки
италијански
немачки
португалски
румунски
руски
српски
турски
француски
хрватски
шпански
A Photograph Of Youенглески
A Broken Frame
грчки
италијански
немачки
португалски
српски
турски
француски
хрватски
шпански
A Question Of Lustенглески
Black Celebration
Gothic
грчки
италијански
мађарски
немачки
португалски
српски
француски
шпански
A Question Of Timeенглески
Black Celebration
грчки
италијански
мађарски
немачки
португалски
руски
турски
француски
хрватски
шпански
All That's Mineенглески
Delta Machine
грчки
италијански
мађарски
португалски
турски
француски
хрватски
Aloneенглески
Delta Machine
грчки
италијански
португалски
румунски
српски
турски
француски
холандски
шпански
And Then...енглески
Construction Time Again
грчки
италијански
немачки
португалски
француски
хрватски
Angelенглески
Delta Machine
грчки
италијански
португалски
румунски
руски #1 #2
француски
хрватски
Any Second Nowенглески
Speak & Spell
грчки
португалски
француски
хрватски
Barrel Of A Gunенглескибошњачки
грчки
португалски
румунски
српски
турски
шпански
Behind The Wheelенглески
Music For The Masses
грчки #1 #2
италијански
немачки
португалски
румунски
турски
француски
хрватски
шпански
Black Celebrationенглески
"Black Celebration" (1986)
грчки
италијански
немачки
португалски
српски
турски
француски
шпански
Black Dayенглески
Black Celebration
Gothic
грчки
португалски
француски
хрватски
шпански
Blasphemous Rumoursенглески
Some Great Reward
грчки
италијански
мађарски
немачки
пољски
португалски
румунски
руски
српски
турски
француски
холандски
шпански
Blue Dressенглески
Violator
грчки
италијански
немачки
португалски
румунски
руски
српски
турски
француски
холандски
хрватски
шпански
Boys Say Go!енглески
"Speak & Spell" (1981)
италијански
немачки
португалски
француски
Breatheенглески
Exciter
грчки
италијански
немачки
португалски
српски
француски
Brokenенглески
Delta Machine
арапски
грчки
италијански
мађарски
пољски
португалски
румунски
руски
турски
француски
хрватски
шпански
But Not Tonightенглески
Black Celebration
грчки
италијански
литвански
немачки
пољски
португалски
румунски
словачки
српски
француски
шпански
Cleanенглески
Violator
грчки
италијански
португалски
руски
српски
француски
Comatoseенглески
Exciter
италијански
португалски
руски
француски
хрватски
Come Backенглески
Sounds Of The Universe
грчки
италијански
португалски
румунски
француски
хрватски
Condemnationенглески
Songs of Faith and Devotion
италијански #1 #2
руски
српски
Corruptенглески
Sounds Of The Universe
италијански
португалски
француски
хрватски
Cover Meенглески
Spirit
грчки
италијански
мађарски
турски
француски
шпански
Damaged Peopleенглески
Playing the Angel
Dangerousенглески
Personal Jesus [single]
бошњачки
мађарски
немачки
португалски
румунски
француски
шпански
Dream Onенглески
Exciter
италијански
мађарски
немачки #1 #2
португалски
румунски
руски
српски
француски
шпански
Dreaming Of Meенглески
Speak & Spell
португалски
француски
хрватски
Dressed In Blackенглески
Black Celebration
грчки
португалски
француски
хрватски
Enjoy The Silenceенглески
Violator
Tongan
азерски
арапски
белоруски
бугарски
грчки
индонежански
италијански
јерменски
литвански
мађарски #1 #2 #3
немачки #1 #2
персијски
пољски #1 #2
португалски
румунски #1 #2
руски #1 #2
словачки
словеначки
српски #1 #2 #3
турски #1 #2 #3
украјински
фински
француски #1 #2
хебрејски
холандски
хрватски
шведски
шпански #1 #2
Enjoy The Silence (Reinterpreted)енглески
Remixes 81··04 (Rare Tracks)
Eternalенглески
Spirit
мађарски
шпански
Everything Countsенглески
Construction Time Again
бошњачки
немачки
португалски #1 #2
турски
украјински
француски
холандски
хрватски
шпански
Failенглески
Spirit
мађарски
шпански
Fly On The Windscreenенглески
Black Celebration
португалски
румунски
српски
француски
Fragile Tensionенглески
Sounds Of The Universe
италијански
португалски
француски
хрватски
Freeloveенглески
Exciter (2001)
грчки #1 #2
мађарски
немачки
португалски
румунски
руски #1 #2
српски
турски
француски
хебрејски
Freestateенглески
Ultra
мађарски
немачки
португалски
српски
француски
Ghostенглески
Sounds Of The Universe
грчки
португалски
румунски
француски
хрватски
Going Backwardsенглески
Spirit
руски
српски
турски
француски
холандски
шпански
Goodbyeенглески
Delta Machine
португалски
румунски
француски
хрватски
Goodnight Loversенглески
Exciter
мађарски
португалски
француски
хрватски
шпански
Haloенглески
Violator
немачки
португалски #1 #2
руски #1 #2
српски #1 #2
француски
хрватски
Happens All The Timeенглески
Delta Machine
португалски
румунски
француски
хрватски
Heavenенглески
Delta Machine 2013
грчки
италијански
мађарски
персијски
португалски
румунски
руски
српски
турски
француски
шпански
Here Is The Houseенглески
Black Celebration
мађарски
немачки
португалски
француски
хрватски
Heroes (Highline Sessions Version)енглескисрпски
француски
Higher Loveенглески
Songs Of Faith And Devotion
бошњачки
румунски
турски
мађарски
Hole To Feedенглески
"Sounds Of The Universe" (2009)
португалски
француски
хрватски
Homeенглески
Ultra
грчки
португалски
руски
хрватски
I Am Youенглески
Exciter
немачки
португалски
српски
француски
I Feel Lovedенглески
Exciter
немачки
португалски
српски
турски
француски
шпански
I Feel Youенглески
Songs of Faith and Devotion
бошњачки
грчки
литвански
немачки
португалски
румунски
руски
српски
турски
француски
холандски
шпански
I Sometimes Wish I Was Deadенглески
Speak & Spell
португалски
француски
хрватски
I Want It Allенглески
Playing The Angel
грчки
немачки
португалски
српски
француски
I Want You Nowенглески
Music For The Masses
мађарски
португалски
српски
турски
француски
If You Wantенглески
Some Great Reward
мађарски
португалски
француски
хрватски
In A Manner Of Speakingенглескинемачки
руски
In Sympathyенглескибошњачки
In Your Roomенглески
Songs Of Faith And Devotion
бугарски
грчки
италијански
немачки
португалски #1 #2
руски
српски
турски
француски
Insightенглески
Ultra
португалски
француски
хрватски
It's Called A Heartенглески
The Singles 81-85
немачки
португалски
француски
хрватски
шпански
It's No Goodенглески
Ultra
арапски
грчки
естонски
италијански
мађарски
немачки
персијски
португалски
румунски #1 #2 #3
руски
српски #1 #2 #3
турски
француски
хрватски
шпански
Jezebelенглески
Sounds Of The Universe
португалски
српски
француски
Judasенглески
"Songs Of Faith And Devotion" (1993)
португалски
српски
француски
Just Can't Get Enoughенглески
Speak & Spell
грчки
мађарски
португалски
српски
турски
француски
холандски
шпански
Lie To Meенглески
Some Great Reward
бошњачки
мађарски
португалски
румунски
српски
француски
Lilianенглески
Playing The Angel
грчки
португалски
румунски
српски
турски #1 #2
француски
Little 15енглески
Music For The Masses
мађарски
немачки
португалски
словачки
српски
турски #1 #2
француски
арапски
Little Soulенглески
Sounds Of The Universe
грчки
португалски
српски
француски
Love, In Itselfенглески
Construction Time Again
немачки
португалски
француски
хрватски
Macroенглески
Playing The Angel
португалски
руски
српски
француски
Martyrенглескибошњачки
италијански
португалски
српски
шпански
Master And Servantенглески
Some Great Reward
немачки
португалски
српски
француски
шпански
Mercy In Youенглески
"Songs Of Faith And Devotion" (1993)
немачки
португалски
српски
француски
More than a partyенглески
Construction time again
My little soulенглескихрватски
My Little Universeенглески
Delta Machine
грчки
пољски
португалски
француски
хрватски
шпански
Never Let Me Down Againенглески
Music For The Masses (1987)
арапски
грчки #1 #2
мађарски
немачки
пољски #1 #2
португалски
румунски
руски #1 #2
српски #1 #2
турски
француски
шпански
New Lifeенглески
Speak & Spell
мађарски
португалски
румунски
турски
француски
хрватски
шпански
No More (This Is The Last Time)енглески
Spirit
шпански
Nodiscoенглески
Speak & Spell
португалски
француски
хрватски
Nothingенглески
Music For The Masses
португалски
румунски
француски
хрватски
Nothing's Impossibleенглески
Playing The Angel
мађарски
португалски
српски
француски
Oh Wellенглески
Sounds Of The Universe
португалски
француски
хрватски
One Caressенглески
Songs Of Faith And Devotion
италијански
португалски
руски
српски
француски
Only When I Lose Myselfенглески
Singles 86-98
грчки
португалски
румунски
руски
српски
француски
шпански
мађарски
Peaceенглески
Sounds Of The Universe
немачки
португалски
руски
турски
француски
хрватски
People Are Peopleенглески
Some Great Reward
бошњачки
грчки
латински
немачки
португалски
румунски
руски #1 #2
српски
турски
француски
холандски
шпански
Perfectенглески
Sounds Of The Universe
португалски
српски
француски
Personal Jesusенглески
Violator
азерски
арапски
бугарски
грчки #1 #2 #3
естонски
италијански
мађарски #1 #2 #3
немачки
персијски
пољски
португалски #1 #2
румунски
руски
српски #1 #2
турски #1 #2
украјински
француски
хрватски #1 #2
шпански #1 #2
Photographicенглески
Speak & Spell
португалски
француски
хрватски
шпански
Pipelineенглески
Construction Time Again
Poison Heartенглескимађарски #1 #2
турски
шпански
Policy Of Truthенглески
Violator
арапски
грчки
мађарски
португалски #1 #2
румунски
руски
српски
турски
француски
холандски
хрватски
шпански
Poormanенглески
Spirit
шпански
Preciousенглески
Playing The Angel
бугарски
грчки
италијански
јапански
мађарски #1 #2
немачки
португалски
румунски
руски #1 #2
српски
турски
фински
француски
шпански
Puppetsенглески
Speak & Spell
португалски
француски
хрватски
Rushенглески
Songs of Faith and Devotion (1993)
турски
Satelliteенглески
A Broken Frame
португалски
словачки
француски
хрватски
Scumенглески
Spirit
мађарски
пољски
руски
шпански
Sea Of Sinенглески
World In My Eyes
турски
Secret To The Endенглески
Delta Machine
португалски
француски
хрватски
шпански
See Youенглески
A broken frame
дански
шпански
Shake the Diseaseенглески
The Singles (81-85)
грчки
немачки
пољски
португалски
шпански
Shineенглески
Exciter
мађарски
португалски
српски
француски
Should Be Higherенглески
Delta Machine
грчки
персијски
португалски
турски
француски
хрватски
азерски
Shouldn't Have Done Thatенглески
A Broken Frame
немачки
пољски
португалски
француски
хрватски
Sister Of Nightенглески
Ultra
португалски
руски
француски
хрватски
азерски
Slowенглески
Delta Machine
пољски
португалски
румунски
руски
француски
хрватски
шпански
So Much Loveенглески
Spirit
грчки
мађарски
пољски
турски
француски
холандски
шпански
Soft Touch / Raw Nerveенглески
Delta Machine
португалски
француски
хрватски
шпански
Somebodyенглески
Some Great Reward
индонежански
италијански
каталонски
мађарски
пољски
португалски
српски
турски
француски
шпански
Something To Doенглески
Some Great Reward
португалски
француски
хрватски
Sometimesенглески
Black Celebration
мађарски
португалски
француски
хрватски
Soothe My Soulенглески
Delta Machine
арапски
грчки
италијански
мађарски
пољски
португалски
руски
турски
француски
хрватски
Stories Of Oldенглескибошњачки
словачки
Strangeloveенглески
Music For The Masses
грчки #1 #2
италијански
литвански
мађарски
немачки
португалски #1 #2
румунски
руски
српски
турски
француски
холандски
хрватски
чешки
шпански
Strippedенглески
Black Celebration
бошњачки
грчки
мађарски
немачки
португалски
руски
српски
турски
француски
шпански
Suffer Wellенглески
Playing The Angel
грчки
италијански
немачки
португалски
румунски
словачки
српски
турски
француски
хрватски
шпански
Surrenderенглескимађарски
Sweetest Perfectionенглески
Violator
немачки
португалски
српски
француски
The Bottom Lineенглески
Ultra 1997
руски
турски
The Child Insideенглески
Delta Machine
мађарски
португалски
румунски
руски
француски
хрватски
шпански
The Darkest Starенглески
"Playing The Angel" (2005)
мађарски
немачки
португалски
српски
француски
The Landscape Is Changingенглески
Construction Time Again
португалски
француски
хрватски
The Love Thievesенглески
Ultra (1997)
The Meaning Of Loveенглески
A Broken Frame
португалски
француски
хрватски
The Sinner In Meенглески
Playing The Angel (2005)
немачки
португалски
румунски
српски
француски
The Sun And The Rainfallенглески
A Broken Frame
португалски
француски
хрватски
The Truth is/Miles Awayенглески
Sounds of the Universe
руски
хрватски
The Worst Crimeенглески
Spirit
италијански
мађарски #1 #2
шпански
Things You Saidенглески
Music for the Masses
грчки
немачки
португалски
румунски
руски
српски
француски
Told You Soенглескихоландски
Tora! Tora! Tora!енглески
Speak & Spell
немачки
португалски
француски
хрватски
шпански
Uselessенглески
Ultra
арапски
немачки
пољски
португалски
румунски
руски
српски #1 #2
француски
шпански
Waiting for the Nightенглески
"Violator" (1990)
италијански
немачки
пољски
португалски
руски
српски
турски
украјински
француски
холандски
Walking In My Shoesенглески
Songs Of Faith And Devotion
грчки
италијански
немачки
португалски
румунски
руски
српски
турски
француски
холандски
шпански
Welcome To My Worldенглески
Delta Machine
грчки
португалски
српски
турски
француски
What's Your Name?енглески
Speak & Spell
португалски
француски
хрватски
When The Body Speaksенглески
"Exciter" (2001)
немачки
португалски
српски
француски
Where's the Revolutionенглески
Spirit
грчки
мађарски
немачки
португалски
руски #1 #2
турски
француски
холандски #1 #2
хрватски
чешки
шпански #1 #2
World Full Of Nothingенглески
Black Celebration
мађарски
португалски
турски
француски
хрватски
World In My Eyesенглески
Violator
Aromanian
грчки
мађарски
немачки
португалски
румунски
српски
турски
француски
хрватски
шпански
Wrongенглески
Sounds Of The Universe
грчки
италијански #1 #2
летонски
литвански
мађарски
немачки
персијски
португалски
румунски
руски #1 #2 #3
српски
турски #1 #2
француски
шпански #1 #2
You Moveенглески
Spirit
мађарски
француски
шпански
Коментари
Read about music throughout history