Advertisements

Ithilien - текстови

ТекстовиПреводиЗахтеви
A World Undoneенглески
From Ashes to the Frozen Land
грчки
дански
италијански
немачки
пољски
румунски
руски
фински
француски
холандски
шведски
шпански
летонски
норвешки
Blindfoldedенглески
Shaping the Soul
грчки
дански
италијански
немачки
пољски
словачки
фински
француски
шпански
норвешки
Drinkin’ Songенглески
From Ashes to the Frozen Land
грчки
дански
италијански
мађарски
немачки
пољски
руски
словачки
фински
француски
холандски
шведски
шпански
јапански
Edelweissенглески
Shaping the Soul
грчки
дански
естонски
италијански
мађарски
немачки
пољски
португалски
руски
фински
француски
холандски
шведски
шпански
норвешки
словачки
Endless Horizonsенглески
Endless Horizons [EP] (2011)
арапски
грчки
дански
италијански
мађарски
немачки
норвешки
пољски
словачки
фински
француски
холандски
шведски
шпански
Everlasting Dawnенглески
From Ashes to the Frozen Land
грчки
италијански
мађарски
немачки
пољски
фински
француски
шведски
шпански
летонски
холандски
Hopelessенглески
Shaping the Soul
грчки
дански
италијански
литвански
мађарски
немачки
пољски
португалски
фински
француски
шведски
шпански
If Onlyенглески
Shaping the Soul
грчки
дански
италијански
немачки
пољски
француски
шведски
шпански
корејски
Lies After Liesенглески
Shaping the Soul
дански
италијански
мађарски
немачки
пољски
фински
француски
чешки
шведски
шпански
естонски
Mother of the Nightенглески
From Ashes to the Frozen Land
грчки
дански
италијански
немачки
пољски
фински
француски
чешки
шведски
шпански
мађарски
Rebirthенглески
From Ashes to the Frozen Land
грчки
дански
италијански
немачки
пољски
португалски
фински
француски
чешки
шпански
летонски
норвешки
Reckless Childенглески
From Ashes to the Frozen Land
дански
италијански
немачки
француски
шведски
шпански
Shaping the Soulенглески
Shaping the Soul
дански
италијански
немачки
пољски
португалски
фински
француски
шпански #1 #2
грчки
шведски
Stare Into the Deepенглески
From Ashes to the Frozen Land
дански
италијански #1 #2
немачки
пољски
фински
француски
чешки
шпански
грчки
мађарски
The Diveенглески
Shaping the Soul
грчки
дански
италијански
немачки
пољски
португалски
фински
француски
холандски
чешки
шпански
руски
Through Wind and Snowенглески
From Ashes to the Frozen Land
грчки
дански
естонски
италијански
мађарски
немачки
пољски
португалски
фински
француски
чешки
шпански
норвешки
Unleashedенглески
From Ashes to the Frozen Land
дански
италијански
немачки
пољски
фински
француски
хрватски
шпански
португалски
Walk Awayенглески
Shaping the Soul
грчки
дански
италијански
мађарски
немачки
пољски
португалски
руски
фински
француски
холандски
чешки
шведски
шпански
норвешки
Коментари