Текстове на песни на One Direction

Текстове на песниПреводиЗаявки за превод
18английски
FOUR
албански
арабски
български
гръцки
датски
индонезийски
испански #1 #2 #3 #4
италиански
корейски
латвийски
литовски
немски #1 #2
нидерландски
португалски
румънски #1 #2 #3
руски
словенски
сръбски
турски #1 #2
унгарски
фински
френски #1 #2
хърватски #1 #2
шведски
хинди
A.Mанглийски
Made In The A.M
албански
арабски
гръцки
иврит
индонезийски
испански
италиански
китайски
корейски
литовски
малайски
немски
персийски
португалски
румънски #1 #2
руски
словенски
сръбски
турски #1 #2 #3
унгарски
фински
френски
хинди
хърватски
шведски
Act My Ageанглийски
Four
албански
български
гръцки
испански
италиански
литовски
немски
нидерландски
португалски
румънски
руски
словенски
сръбски
турски #1 #2
унгарски
фински
френски
хърватски
Aliveанглийски
Midnight Memories (2013)
албански
арабски
български
гръцки #1 #2
датски
испански
италиански
литовски
немски
персийски
португалски
румънски #1 #2 #3
руски #1 #2
словенски
сръбски
турски #1 #2
украински
унгарски #1 #2
фински
френски #1 #2
хърватски
шведски
All you need is loveанглийски
Take Me Home
азербайджански
български
гръцки
испански
италиански
немски
португалски
румънски
руски
сръбски
турски
украински
унгарски
френски
хърватски
Another Worldанглийски
Up All Night (2011)
албански
арабски
босненски
гръцки
испански
италиански
литовски
немски
нидерландски
персийски
португалски
румънски
руски
словенски
сръбски
турски
украински
унгарски
френски
хърватски
Back For Youанглийски
Take Me Home
арабски
бирмански
гръцки
датски
испански
италиански
немски
персийски
португалски
румънски
руски
словенски
сръбски
турски
украински
унгарски #1 #2
френски
хърватски
шведски
Best Song Everанглийски
Midnight Memories (2013)
азербайджански
албански
арабски
босненски
български
виетнамски
гръцки #1 #2
датски
иврит
индонезийски
испански #1 #2
италиански
каталунски
китайски
малайски
немски
нидерландски
норвежки
персийски
полски
португалски
румънски
руски
словашки
словенски
сръбски #1 #2
тайски
турски #1 #2
украински
унгарски #1 #2 #3
фински
френски
хинди
хърватски #1 #2
чешки
шведски
гренландски
Better Than Wordsанглийски
Midnight Memories (2013)
босненски
гръцки
датски
испански
италиански
немски
португалски
румънски
руски #1 #2
словенски
сръбски
турски
украински
унгарски
фински
френски
хърватски
шведски
C'mon C'monанглийски
Take me home
гръцки
датски
индонезийски
испански
италиански
немски
нидерландски
персийски
португалски
румънски
руски
словенски
сръбски
транслитерация
турски
украински
унгарски #1 #2
фински
френски
хърватски #1 #2
Carpool Karaokeанглийски
One Direction
Change My Mindанглийски
Take Me Home
албански
гръцки
датски
испански
италиански
немски
персийски
португалски
румънски
руски
словенски
сръбски
турски
украински
унгарски #1 #2
фински
френски
хърватски
Change Your Ticketанглийски
four
гръцки
датски
испански
италиански #1 #2
немски
румънски #1 #2
руски
словенски
сръбски
турски
унгарски
фински
френски
хърватски
Chasing Carsанглийскиазербайджански
гръцки
датски
италиански
немски
нидерландски
персийски
румънски
сръбски
турски
унгарски
френски
хърватски
Cloudsанглийски
FOUR
гръцки #1 #2
испански
италиански
немски
румънски #1 #2
руски
словенски
сръбски
турски
унгарски
фински
френски
хърватски
Dianaанглийски
Midnight Memories
босненски
гръцки
датски
иврит
испански #1 #2
италиански #1 #2
немски
португалски #1 #2
румънски #1 #2
руски
словенски
сръбски #1 #2
турски #1 #2
унгарски
фински
френски #1 #2
хърватски
Does He Knowанглийски
Midnight Memories (2013)
азербайджански
албански
босненски
гръцки
датски
испански #1 #2
италиански
китайски
немски
персийски
португалски
румънски
руски
словенски
сръбски #1 #2
турски
унгарски
фински
френски
хърватски
Don't Forget Where You Belongанглийски
Midnight Memories
азербайджански
босненски
гръцки
датски
испански
италиански
корейски
немски
португалски
румънски
руски
словенски
сръбски
турски
унгарски
френски
хърватски
шведски
полски
Don't Let Me Goанглийскиазербайджански
гръцки
испански
италиански
немски
румънски
руски
сръбски
транслитерация
турски #1 #2
унгарски
фински
френски
хърватски
Drag Me Downанглийски
Made In The A.M.
азербайджански
арабски #1 #2
бенгалски
гръцки #1 #2
датски
иврит
индонезийски
испански #1 #2
италиански
китайски
корейски
малайски
немски
непалски
персийски
полски
португалски
румънски
руски #1 #2
словенски
сръбски #1 #2
турски #1 #2
унгарски #1 #2
фински
френски #1 #2
хърватски
шведски
кхмерски
Drag Me Down [Big Payno x AFTERHRS Remix]английски
Perfect _ EP
гръцки
италиански
немски
турски
унгарски
Dreamingанглийски
Cd single
гръцки
датски
испански
италиански
немски
румънски
руски
сръбски
турски #1 #2
унгарски
френски
хърватски
End Of The Dayанглийски
Made In The A.M. (2015)
арабски
гръцки
иврит
индонезийски
испански #1 #2
италиански
литовски
малайски
немски
нидерландски #1 #2
персийски
португалски
румънски #1 #2
руски
словенски
сръбски #1 #2
тайски
турски #1 #2
унгарски
фински
френски
хърватски #1 #2
Everything About Youанглийски
Up All Night
бирмански
босненски
гръцки
датски
испански
италиански
немски
персийски
португалски
румънски
руски
словенски
сръбски
турски #1 #2
унгарски
френски
хърватски
Fireproofанглийски
Four
гръцки
датски
испански
италиански
немски
португалски
румънски
руски
словенски
сръбски
турски #1 #2
унгарски
фински
френски
хърватски
Fool's goldанглийски
FOUR
гръцки
испански #1 #2
италиански
немски
нидерландски
румънски
словенски
сръбски
турски #1 #2 #3
унгарски
френски
хърватски
Forever Youngанглийски
Up All Night (2011)
босненски
български
гръцки
датски
испански #1 #2
италиански
казахски
китайски
немски
персийски
румънски
руски
сръбски
турски
унгарски
френски
хърватски #1 #2
FourFiveSecondsанглийскигръцки
румънски
сръбски
турски
унгарски
Girl Almightyанглийски
FOUR
гръцки
испански #1 #2 #3
италиански
немски
румънски #1 #2
сръбски #1 #2
турски
унгарски
фински
френски
хърватски
Gotta Be Youанглийски
Up All Night (2011)
арабски
босненски
български
гръцки
датски
иврит
испански
италиански
немски
нидерландски
персийски
португалски
румънски
руски
сръбски #1 #2
турски
унгарски #1 #2
фински
френски
хърватски
Half A Heartанглийски
Midnight Memories (2013)
гръцки #1 #2 #3
датски
иврит
испански #1 #2
италиански
немски #1 #2 #3
персийски
португалски
румънски
руски
словенски
сръбски
турски
унгарски
фински
френски
хърватски
американски жестомимичен език
Happilyанглийски
Midnight Memories (2013)
гръцки
датски
испански
италиански
немски
португалски
румънски
руски #1 #2
словенски
сръбски #1 #2
турски #1 #2
унгарски #1 #2
фински
френски #1 #2
хърватски
Heart Attackанглийски
Take Me Home
гръцки
испански #1 #2
италиански
немски
персийски
португалски
румънски
словенски
сръбски
турски
унгарски
фински
френски
хърватски
Hey Angelанглийски
Made In The A.M (2015)
арабски
виетнамски
гръцки
иврит
индонезийски
испански
италиански
немски
персийски
португалски
румънски #1 #2 #3
словенски
сръбски #1 #2
турски
унгарски
фински
френски
хърватски
Historyанглийски
Made In The A.M (2015)
азербайджански
арабски
гръцки
иврит
индонезийски
испански #1 #2 #3
италиански
китайски
корейски
литовски
малайски
немски
нидерландски
норвежки
персийски
португалски #1 #2
румънски
руски
словенски
сръбски #1 #2
тайски
турски #1 #2 #3
унгарски #1 #2
фински
френски
хърватски
Homeанглийски
EP
гръцки
испански #1 #2
италиански #1 #2
немски
румънски
сръбски
турски #1 #2 #3
унгарски #1 #2
фински
френски
хърватски
I Should Have Kissed Youанглийски
Up All Night
гръцки
датски
испански
италиански
немски
персийски
португалски
румънски
руски
словенски
сръбски
турски
унгарски #1 #2
френски
хърватски
шведски
I Wantанглийски
Up All Night
босненски
гръцки
испански
италиански
немски
персийски
португалски
румънски
сръбски
турски
унгарски
френски
хърватски
I Want to Write You a Songанглийски
Made In The A.M (2015)
арабски
гръцки
иврит
индонезийски
испански
италиански
китайски
малайски
немски #1 #2
нидерландски
персийски
полски
португалски
румънски #1 #2
руски
словенски
сръбски
турски #1 #2
унгарски
френски
хърватски #1 #2
шведски
I Wishанглийски
Up All Night
азербайджански
арабски
гръцки
датски
испански #1 #2
италиански
кюрдски (сорани)
немски
персийски
португалски
румънски
словенски
сръбски
турски
унгарски
френски #1 #2
хърватски
I Would английски
Take Me Home (2012)
гръцки
датски
испански
италиански
немски
персийски
португалски
румънски
руски
словенски
сръбски
турски
унгарски
френски
хърватски
шведски
If I Could Flyанглийски
Made in the A.M.
арабски
гръцки
иврит
индонезийски
испански #1 #2 #3
италиански
корейски
немски
румънски #1 #2
словенски
сръбски #1 #2
турски
унгарски
фински
френски
хърватски
Illusionанглийскигръцки
датски
испански
италиански
немски
румънски #1 #2
сръбски
турски
унгарски
хърватски
Infinityанглийски
Made In The A.M.
арабски
гръцки
иврит
индонезийски
испански #1 #2 #3
италиански
китайски
малайски
немски
нидерландски
персийски
румънски
сръбски #1 #2
турски #1 #2
унгарски
фински
хърватски
Irresistibleанглийски
Take Me Home Japan Limited Yearbook Edition
гръцки
датски
испански #1 #2
италиански
немски
персийски
португалски
румънски #1 #2
словенски
сръбски
турски #1 #2
унгарски
френски
хърватски #1 #2 #3
Just Can't Let Her Goанглийски
Midnight Memories
босненски
гръцки
италиански
немски
португалски
сръбски
турски
унгарски
фински
френски
хърватски
Kiss Youанглийски
Take Me Home (2012)
азербайджански
босненски
гръцки
датски
индонезийски
испански
италиански
каталунски
немски
нидерландски
персийски
португалски
румънски
сръбски
турски #1 #2 #3 #4
унгарски #1 #2 #3
френски #1 #2
хърватски #1 #2
шведски
Last First Kissанглийски
Take Me Home
бирмански
гръцки #1 #2
датски
испански
италиански
китайски
немски
персийски
португалски
румънски #1 #2
руски
сръбски
турски
унгарски #1 #2
фински
френски
хърватски
Little Black Dressанглийски
Midnight Memories (2013)
босненски
гръцки
испански
италиански
немски
португалски
румънски
словенски
сръбски
турски #1 #2
унгарски
френски
хърватски
шведски
Little Thingsанглийски
Take Me Home
арабски
гръцки #1 #2
датски
индонезийски
испански #1 #2 #3 #4 #5
италиански
македонски
малайски
немски
персийски
полски
португалски
румънски #1 #2
руски #1 #2
словенски
сръбски #1 #2 #3 #4
турски #1 #2 #3 #4 #5
унгарски #1 #2 #3
филипински/тагалог
фински
френски #1 #2 #3 #4
хърватски #1 #2
шведски
американски жестомимичен език
есперанто
Little White Liesанглийски
Midnight Memories (2013)
гръцки
датски
испански
италиански
немски
португалски
румънски
руски
сръбски
турски
унгарски
фински
френски
хърватски
Live While We're Youngанглийски
Take me home
босненски
гръцки
испански #1 #2
италиански
немски
персийски
португалски
румънски #1 #2
сръбски #1 #2 #3
турски #1 #2 #3
унгарски
фински
френски
хърватски #1 #2
шведски
японски
Long Way Downанглийски
Made In The A.M (2015)
арабски
гръцки #1 #2
индонезийски
испански
италиански
немски
персийски
румънски
сръбски
турски
унгарски
хърватски
Love You Goodbyeанглийски
Made In The A.M. (2015)
арабски
гръцки
индонезийски
испански #1 #2
италиански
китайски
малайски
немски
персийски
румънски
руски
сръбски
турски #1 #2
унгарски
фински
френски #1 #2
хърватски
Loved You Firstанглийски
Take Me Home Deluxe Yearbook (2012)
гръцки
датски
индонезийски
испански #1 #2
италиански
немски
персийски
португалски
румънски
руски
сръбски #1 #2
турски #1 #2
унгарски #1 #2 #3
френски
хърватски
Magicанглийски
Take Me Home Japan Limited Yearbook Edition
гръцки
испански
италиански
кхмерски
немски
персийски
португалски
румънски
сръбски
турски
унгарски
френски
хърватски
Maths английскиазербайджански
босненски
виетнамски
гръцки
испански
италиански
немски
персийски
румънски
руски
сръбски
турски
унгарски
френски
хърватски
Midnight Memoriesанглийски
Midnight Memories (2013)
босненски
гръцки
испански
италиански
немски
португалски
румънски
руски
сръбски
турски
унгарски
френски
хърватски
Momentsанглийски
Up All Night (Yearbook Edition)
арабски
босненски
гръцки #1 #2
датски
испански #1 #2
италиански
китайски #1 #2
немски
нидерландски
персийски
румънски #1 #2 #3
сръбски
турски #1 #2 #3
унгарски #1 #2
фински
френски #1 #2
хърватски
More Than Thisанглийски
Up All Night
бенгалски
босненски
гръцки #1 #2
датски
иврит
испански
италиански #1 #2
немски
нидерландски
персийски
румънски #1 #2
сръбски #1 #2
турски #1 #2 #3
унгарски #1 #2 #3 #4 #5
фински
френски #1 #2
хинди
хърватски #1 #2
шведски
филипински/тагалог
Na na naанглийскиазербайджански
босненски
гръцки
испански #1 #2
италиански
немски
персийски
румънски
сръбски
турски
унгарски
френски
хърватски
Never Enoughанглийски
Made In The A.M. (2015)
арабски
гръцки
индонезийски
испански
италиански
немски
персийски
сръбски
турски
унгарски
хърватски
Night Changesанглийски
FOUR
английски
грузински
гръцки
датски
испански #1 #2
италиански
немски #1 #2
нидерландски
персийски
руски
сръбски #1 #2 #3
турски #1 #2 #3
унгарски
фински #1 #2
френски
хърватски #1 #2
румънски (арумънски)
No Controlанглийски
Four (2014)
гръцки
датски
испански
италиански
немски
румънски
руски
сръбски
турски #1 #2
унгарски
фински
френски
хърватски
шведски
Nobody comparesанглийски
Take Me Home
азербайджански
гръцки
испански
италиански
немски
персийски
португалски
румънски
сръбски
турски
унгарски #1 #2
френски
хърватски
Oliviaанглийски
Made In The A.M
арабски
гръцки #1 #2
иврит
испански
италиански
немски
персийски
румънски
сръбски
турски
унгарски
фински
френски
хинди
хърватски
Once In A Lifetimeанглийски
Four
гръцки
испански
италиански
немски
румънски
сръбски #1 #2
турски #1 #2
унгарски
френски
хърватски #1 #2
One Thingанглийски
Up All Night (2011)
албански
бирмански
босненски #1 #2
български
гръцки
испански
италиански
китайски
литовски
немски
нидерландски
персийски
румънски
сръбски #1 #2 #3
турски #1 #2 #3
уелски
унгарски #1 #2 #3
филипински/тагалог
френски
хърватски #1 #2
шведски
японски
One way or another (Teenage kicks)английскиазербайджански
български
гръцки
испански #1 #2
италиански
немски
персийски
румънски
руски
сръбски
турски #1 #2
унгарски #1 #2 #3
френски
хърватски #1 #2
есперанто
Over Againанглийски
Take Me Home
гръцки
испански
италиански
китайски
немски
персийски
румънски
словенски
сръбски
турски
унгарски
фински
френски
хърватски
есперанто
Perfectанглийски
Made in the A.M. (2015)
азербайджански
арабски
бенгалски
виетнамски
гръцки #1 #2
датски
иврит
индонезийски
испански #1 #2
италиански
китайски
корейски
литовски
немски
нидерландски
норвежки
персийски
португалски
румънски #1 #2 #3
руски
сръбски
тайски
турски #1 #2 #3 #4
унгарски
фински
френски
хинди
хърватски
шведски
варайски
Ready To Runанглийски
Four (2014)
гръцки
датски
испански
италиански
немски #1 #2
нидерландски #1 #2
португалски
румънски #1 #2
руски
сръбски
турски
унгарски
фински
френски
хърватски
Right Nowанглийски
Midnight Memories (2013)
азербайджански
български
грузински
гръцки
испански
италиански
немски
полски
португалски
румънски
руски
сръбски
турски
унгарски
френски
хърватски
Rock Meанглийски
Take Me Home
гръцки
испански
италиански
немски #1 #2
нидерландски #1 #2
персийски
португалски
румънски #1 #2
руски
сръбски #1 #2
турски #1 #2
унгарски #1 #2 #3
френски #1 #2
хърватски
американски жестомимичен език
кабилски
Same Mistakesанглийски
Up All Night
гръцки
датски
испански
италиански
немски
нидерландски
персийски
румънски
сръбски
турски
унгарски
френски
хърватски
шведски
Save You Tonightанглийски
Up All Night
босненски
гръцки
испански
италиански
немски
персийски
румънски #1 #2
сръбски
турски
украински
унгарски
френски
хърватски
шведски
She's not afraidанглийски
Take me home
гръцки
испански
италиански
немски
персийски
португалски
румънски
словенски
сръбски
турски
унгарски
фински
френски
хърватски
Something Greatанглийски
Midnight Memories
босненски
гръцки
испански
италиански
немски
румънски
сръбски
турски
унгарски
фински
френски
хърватски
Spacesанглийски
FOUR (2014)
гръцки
датски
испански
италиански
немски
румънски #1 #2
сръбски
турски #1 #2
унгарски
френски
хърватски
Stand Upанглийски
Up All Night (Yearbook Edition)
гръцки
испански
италиански
персийски
румънски
сръбски
турски
унгарски
френски
хърватски
японски
Steal My Girlанглийски
Four (2014)
гръцки
датски
испански #1 #2
италиански
немски
нидерландски
персийски
португалски
румънски #1 #2 #3
руски
сръбски #1 #2 #3 #4
тайски
турски #1 #2
унгарски
фински
френски #1 #2
хърватски
хинди
Still The Oneанглийски
Take Me Home (2012)
гръцки
испански
италиански
немски
персийски
полски
португалски
румънски
словенски
сръбски
турски
унгарски #1 #2
френски
хърватски
Stockholm Syndromeанглийски
Four (2014)
гръцки
испански
италиански
немски
румънски #1 #2
сръбски
турски #1 #2 #3
унгарски
фински
френски
хърватски
Stole My Heartанглийски
Up All Night
гръцки
испански
италиански
немски
персийски
румънски
сръбски
турски
унгарски
френски
хърватски
шведски
Story of My Lifeанглийски
Midnight Memories
азербайджански
американски жестомимичен език
арабски #1 #2
бенгалски
босненски
гръцки #1 #2
индонезийски
испански #1 #2 #3
италиански
китайски
корейски
малайски
немски
непалски
норвежки
персийски
полски
португалски
румънски #1 #2
руски
словашки
сръбски #1 #2
тайски
тонгански
турски
унгарски #1 #2
филипински/тагалог
фински
френски #1 #2
хинди
хърватски #1 #2
шведски
японски
албански
Strongанглийски
Midnight Memories (2013)
гръцки
испански
италиански
немски #1 #2
персийски
португалски
румънски #1 #2
руски
сръбски
турски
унгарски
френски #1 #2
хърватски
Summer loveанглийски
Take Me Home
гръцки
испански #1 #2
италиански #1 #2
немски
персийски
полски
португалски
румънски
словенски
сръбски
турски
унгарски #1 #2
фински
френски
хърватски #1 #2
Takenанглийски
Up All Night
гръцки
испански
италиански
немски
персийски
полски
португалски #1 #2
румънски #1 #2
руски
словенски
сръбски
турски
унгарски
френски
хърватски
шведски
Tell Me A Lieанглийски
Up All Night
босненски
гръцки
испански #1 #2
италиански
немски
персийски
полски
румънски
руски
сръбски
турски
унгарски
френски
хърватски
шведски
Temporary fixанглийски
Made in the A.M (2015)
арабски
гръцки #1 #2
иврит
индонезийски
испански #1 #2
италиански #1 #2
немски
персийски
румънски
словенски
сръбски
турски
унгарски
фински
хърватски
They Don't Know About Usанглийски
Take Me Home
арабски
бирмански
гръцки #1 #2
испански
италиански
македонски
немски
персийски
полски
португалски #1 #2
румънски #1 #2
руски
словенски
сръбски #1 #2
турски #1 #2
унгарски #1 #2
фински
френски #1 #2
хърватски #1 #2
Through The Darkанглийски
Midnight Memories
босненски
гръцки
испански
италиански
немски
руски
сръбски
турски #1 #2
унгарски
фински
френски
хърватски
цигански
нидерландски
Tornанглийскигръцки
испански
италиански
немски
персийски
полски
румънски
сръбски
турски #1 #2
унгарски
хърватски
Truly, Madly, Deeplyанглийски
Take Me Home Japan Limited Yearbook Edition
босненски
гръцки
испански #1 #2
италиански #1 #2
немски
персийски
полски
португалски
румънски #1 #2 #3
руски
словенски
сръбски
турски
унгарски
фински
френски
хърватски
Up All Nightанглийски
Up All Night
босненски
гръцки
испански
италиански
немски
персийски
полски
румънски
сръбски
турски
унгарски
френски
хърватски
Use Somebodyанглийски
Up All Night Live Tour
гръцки
френски
Vas Happenin' Boysанглийски
The X Factor (2010)
гръцки
испански
италиански
немски
персийски
полски
словенски
сръбски #1 #2 #3
турски
унгарски
френски
хърватски
Walking In the Windанглийски
Made In The A.M
арабски
гръцки
индонезийски
испански #1 #2
италиански
немски
нидерландски
персийски
португалски
румънски #1 #2
словенски
сръбски #1 #2
турски
унгарски
хърватски #1 #2
What A Feelingанглийски
Made in the A.M. (2015)
арабски
гръцки
индонезийски
испански
италиански
немски
персийски
румънски
сръбски #1 #2
турски
унгарски
фински
хърватски
What Makes You Beautifulанглийски
Up All Night (2011)
азербайджански
албански
арабски
бирмански
босненски
виетнамски
гръцки #1 #2
испански #1 #2
италиански
корейски
немски
нидерландски
персийски
полски
португалски
румънски
руски
словашки #1 #2
сръбски
транслитерация
турски #1 #2
украински
унгарски #1 #2 #3
филипински/тагалог
фински
френски #1 #2
хърватски
шведски
what Makes you Beautiful ( acoustic)английскигръцки
Where Do Broken Hearts Goанглийски
Four
гръцки
датски
испански
италиански
немски #1 #2 #3
румънски #1 #2
руски
сръбски
турски #1 #2 #3
унгарски
фински
френски #1 #2
хърватски #1 #2
Why Don't We Go Thereанглийски
Midnight Memories (2013)
гръцки
испански #1 #2
италиански
немски
португалски
румънски
сръбски
турски #1 #2
унгарски
френски
хърватски
Wolvesанглийски
Made In The A.M
арабски
гръцки
индонезийски
испански
италиански
персийски
румънски
словенски
сръбски
турски #1 #2
унгарски
хърватски
You And Iанглийски
Midnight Memories
азербайджански #1 #2
босненски
гръцки #1 #2
индонезийски
испански #1 #2 #3
италиански
кюрдски (сорани)
немски
нидерландски
португалски #1 #2
румънски #1 #2 #3
руски #1 #2
словенски
сръбски #1 #2 #3
турски #1 #2 #3
унгарски
фински
френски #1 #2
френски (хаитянски креолски)
хърватски #1 #2 #3
американски жестомимичен език
One Direction в песни, в които е гостуващ изпълнителПреводи
Bart Baker - Best Song Ever Parodyанглийскигръцки
италиански
Brian Wilson - God Only Knows (BBC Music)английски
IN AID OF BBC CHILDREN IN NEED (2014)
Bart Baker - Live While We're Young Parodyанглийскииталиански
Bart Baker - What Makes You Beautiful Parodyанглийски
Greatest Hits 2013
италиански
One Direction е изпълнил/а и кавър(и) наПреводи
The Beatles - All You Need Is Loveанглийски
Magical Mystery Tour (1967)
арабски
гръцки #1 #2
есперанто
естонски
интерлингва
испански
италиански #1 #2
латински
малайски
немски #1 #2
нидерландски
персийски
португалски
румънски
руски #1 #2
сръбски #1 #2
турски
унгарски
фински
френски
хърватски
шведски
Filip Rudan - Drag Me Downанглийски
"Drag Me Down" The Voice Hrvatska (2020)
турски
Rihanna - FourFiveSecondsанглийски
FourFiveSeconds - Single
арабски
гръцки #1 #2
датски
испански #1 #2 #3
италиански
немски
нидерландски
персийски
португалски
румънски
сръбски
турски #1 #2 #3
унгарски
френски
хърватски
японски
The Overtunes - Infinityанглийски
Blondie - One Way or Anotherанглийски
Parallel Lines (1978)
арабски
български
гръцки #1 #2
немски
полски
турски #1 #2
украински
унгарски
фински
френски
хърватски
Wheatus - Teenage Dirtbagанглийски
Wheatus (2000)
български
гръцки #1 #2
испански
италиански
немски #1 #2
нидерландски
персийски
португалски
румънски
сръбски
турски #1 #2 #3
унгарски
фински
френски #1 #2
хърватски #1 #2
шведски
Свързано с(ъс) One DirectionОписание
Harry StylesИзпълнителSinger (2010 - present)
Louis TomlinsonИзпълнителSinger (2010 - present)
Niall HoranИзпълнителSinger (2010 - present)
Liam PayneИзпълнителSinger (2010 - present)
ZaynИзпълнителSinger (2010 - 2015)
Коментари
Help Children with Cancer