Текстове на песни на Ultimo

Текстове на песниПреводиЗаявки за превод
22 Settembreиталиански
22 Settembre
английски
гръцки
немски
румънски
сръбски
френски
руски
7+3италианскианглийски
френски
Amati Sempreиталиански
Colpa delle Favole
английски
сръбски
френски
гръцки
Aperitivo Grezzoиталиански
Colpa delle Favole
английски
немски
гръцки
Buon viaggioиталиански
Peter Pan
английски
испански
полски
сръбски
френски
Canzone stupidaиталиански
Peter Pan
английски #1 #2
полски
сръбски
Cascare nei tuoi occhiиталиански
Peter Pan
албански
английски #1 #2
полски
сръбски
унгарски
френски
арабски
Chiaveиталиански
Pianeti
английски
нидерландски
полски
руски
френски
Colpa Delle Favoleиталиански
Colpa delle favole
английски
гръцки
сръбски
турски
Domenicaиталиански
Peter Pan
английски
полски
сръбски
руски
Dove il mare finisceиталиански
Peter Pan
английски
сръбски
Farfalla Biancaиталиански
Peter Pan
английски
сръбски
френски
Fateme Cantàиталианскианглийски
гръцки
немски
сръбски
Fermoиталианскианглийски
сръбски
Forse dormiraiиталиански
Peter Pan
английски
сръбски
Fragileиталианскианглийски
немски
Giusyиталиански
Pianeti
английски
немски
румънски
сръбски
турски
френски
I tuoi particolariиталианскиалбански
английски
български
гръцки
естонски
испански
немски
португалски
румънски
руски
турски #1 #2
унгарски
фински
френски
хърватски
Il ballo delle incertezzeиталиански
Peter Pan (2017)
английски
гръцки
естонски
испански
португалски
турски
френски #1 #2
японски
сръбски
Il capolavoroиталиански
Pianeti
английски
сръбски
Il tuo nome (Comunque vada con te)италиански
Colpa delle favole
английски
сръбски
френски
гръцки
Il vasoиталиански
Peter Pan
английски
гръцки
немски
полски
сръбски
турски
френски
Ipocondriaиталиански
Colpa delle favole
английски
гръцки
L'eleganza delle stelleиталиански
Pianeti
английски
френски
L'unica forza che hoиталиански
Pianeti
английски
сръбски
La casa di un poetaиталиански
Peter Pan (2017)
английски
гръцки
сръбски
La stazione dei ricordiиталиански
Colpa delle favole
английски
сръбски
La stella più fragile dell'universoиталиански
Peter Pan
английски
сръбски
унгарски
френски
La storia di un uomoиталиански
Pianeti
английски
немски
сръбски
френски
Le stesse cose che facevo con teиталиански
Peter Pan
английски
немски
полски
сръбски
Mille universiиталиански
Pianeti
албански
английски
немски
полски
португалски
руски
френски
румънски
Nostalgico scrittoreиталианскианглийски
Osg16италианскинидерландски
Ovunque tu siaиталиански
Pianeti
английски
френски
Peter Pan (Vuoi volare con me?)италиански
Peter Pan
английски
гръцки
полски
турски #1 #2
унгарски
френски
Pianetiиталиански
Pianeti
албански
английски
гръцки
испански
немски
полски
румънски
руски
фински
френски
японски
Piccola stellaиталиански
Colpa delle favole
английски
български
испански
немски
полски
сръбски
унгарски
френски
Poesia per Romaиталиански, италиански (римски диалект)английски
гръцки
италиански
Poesia senza veliиталиански
Peter Pan
албански
английски
гръцки
немски
полски
португалски
румънски
руски #1 #2
френски
Quando Fuori PIoveиталиански
Colpa delle favole
английски
испански
полски
румънски
сръбски
френски
Quella Casa Che Avevamo In Menteиталиански
Colpa delle favole
английски
сръбски
Racconterò di teиталиански
Pianeti
английски
полски
сръбски
френски
Regalami Un Sorrisoиталианскифренски
Ritrova i tuoi passiиталианскианглийски
Rondini al guinzaglioиталиански
Colpa delle favole
английски
венециански
гръцки
руски
сръбски
френски
Sabbiaиталиански
Pianeti
английски #1 #2
гръцки
сръбски
френски
Sogni appesiиталианскианглийски
испански
полски
руски
френски
Staseraиталиански
Pianeti
английски
естонски
испански
полски
руски
френски
Ti dedico il silenzioиталиански
Peter Pan (2017)
английски
български
гръцки
естонски
румънски
сръбски
френски #1 #2
хърватски
Tutto questo sei tuиталианскианглийски
български
испански
румънски
сръбски
френски
Un uomo miglioreиталианскианглийски
Una canzone che sognaиталиански
Vorrei soltanto amartiиталиански
Peter Pan
английски
сръбски
френски
Wendyиталиански
Pianeti
английски
турски
френски
Коментари
Read about music throughout history