Adele teksty piosenek

Teksty piosenekTłumaczeniaProśby o tłumaczenie
All I Askangielski
25 (2015)
Słoweński
albański
arabski
chiński #1 #2
chorwacki #1 #2
fiński
francuski
grecki
hebrajski
hiszpański #1 #2 #3 #4
holenderski
indonezyjski
inny język
japoński
niemiecki
norweski
perski
portugalski
rosyjski
rumuński #1 #2
serbski #1 #2
szwedzki
tajski
turecki #1 #2
węgierski #1 #2
włoski
Best for Lastangielski
19 (2008)
albański
arabski
bułgarski
chorwacki
fiński
francuski
grecki
hiszpański
japoński
niemiecki
perski
portugalski
rumuński
serbski
szwedzki
turecki
włoski
Can't Let Goangielski
25 (2015)
albański
arabski
francuski
grecki
hiszpański
niemiecki
rumuński
serbski
turecki
włoski
Chasing Pavementsangielski
19 (2008)
albański
arabski
bułgarski
chiński
chorwacki
fiński
francuski
grecki
hebrajski
hiszpański #1 #2
indonezyjski
macedoński
niemiecki
perski
polski
portugalski
rumuński
serbski
słowacki #1 #2
turecki #1 #2
wietnamski
węgierski #1 #2
włoski #1 #2 #3
Cold Shoulderangielski
"19" (2008)
albański
arabski
fiński
francuski
grecki
hiszpański
indonezyjski
niemiecki
perski
rumuński
serbski
słowacki
turecki
włoski
Crazy for Youangielski
19 (2008)
albański
arabski
bośniacki
fiński
francuski
grecki
hiszpański
niemiecki
portugalski
rumuński
serbski
szwedzki
turecki
wietnamski
włoski
Daydreamerangielski
"19" (2008)
albański
arabski
chorwacki
fiński
francuski
grecki
hiszpański #1 #2
niemiecki
norweski
perski #1 #2
rumuński
serbski
szwedzki
turecki
włoski
Don't You Rememberangielski
"21" (2011)
Słoweński
albański
arabski #1 #2
armeński
azerbejdżański
bośniacki
bułgarski
chorwacki #1 #2
fiński
francuski
grecki #1 #2
hiszpański #1 #2
holenderski #1 #2
indonezyjski #1 #2
japoński
kurdyjski (kurmanji)
kurdyjski (sorani)
macedoński
malajski
niemiecki
norweski
perski #1 #2 #3 #4
polski
portugalski #1 #2
rosyjski #1 #2
rumuński
serbski #1 #2
szwedzki
słowacki
turecki #1 #2
wietnamski
włoski
First Loveangielski
19 (2008)
Słoweński #1 #2
albański
arabski
bośniacki
chorwacki
fiński
francuski
grecki #1 #2
hiszpański
holenderski
japoński
niemiecki
perski
portugalski
rosyjski
rumuński
serbski
szwedzki
słowacki
turecki
wietnamski
włoski
Fool That I Amangielski
Single
albański
arabski
francuski
grecki
hiszpański
niemiecki
perski
portugalski
rumuński
serbski
szwedzki
słowacki
turecki
włoski
He Won't Goangielski
"21" (2011)
albański
arabski
fiński
francuski
grecki
hiszpański
holenderski
niemiecki
perski
portugalski
rosyjski
rumuński
serbski #1 #2
szwedzki
turecki #1 #2
wietnamski
węgierski
włoski
Helloangielski
25 (2015)
Słoweński
albański
amerykański język migowy
arabski #1 #2 #3 #4
arabski (pozostałe odmiany)
armeński
azerbejdżański
bośniacki
bułgarski
chiński
chorwacki
czeski #1 #2
duński
esperanto
estoński
filipino/tagalski
fiński #1 #2
francuski #1 #2 #3 #4 #5
galicyjski
grecki #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8
gruziński
hebrajski
hiszpański #1 #2
holenderski #1 #2
indonezyjski
islandzki
japoński #1 #2
kataloński
kazachski
koreański
kurdyjski (kurmanji)
kurdyjski (sorani) #1 #2 #3
lapoński
litewski
macedoński
malajski
nawaho
niemiecki #1 #2 #3 #4
norweski
pasztuński
perski #1 #2 #3 #4
polski
portugalski #1 #2 #3
rosyjski #1 #2 #3
rumuński #1 #2
serbski #1 #2 #3 #4
szwedzki #1 #2
słowacki
tajski
tongijski (Tonga)
turecki #1 #2 #3
ukraiński #1 #2
urdu
uzbecki
wietnamski #1 #2 #3
węgierski #1 #2 #3
włoski #1 #2
łacina
Suahili
gaelicki szkocki
Hiding My Heartangielski
"21" (2011)
albański
arabski
chiński
chorwacki
duński
fiński
francuski
grecki
hiszpański
holenderski
indonezyjski
macedoński
niemiecki
portugalski
rumuński
serbski #1 #2
szwedzki
tajski
turecki #1 #2
węgierski
włoski
Hometown Gloryangielski
"19" (2008)
albański
arabski
bułgarski
fiński
francuski
grecki
hiszpański
niemiecki
perski
polski
portugalski
rosyjski
rumuński
serbski
szwedzki
turecki
wietnamski
włoski
I Can't Make You Love Meangielski
Single
albański
arabski
chorwacki
fiński
francuski
grecki
hiszpański #1 #2
macedoński
niemiecki
perski
polski
portugalski
rosyjski
rumuński
serbski
szwedzki
turecki #1 #2
węgierski
włoski
I Found a Boyangielski
21 (2011)
albański
francuski
grecki
hiszpański
niemiecki
perski
rumuński
serbski
szwedzki
turecki
włoski
I Miss Youangielski
"25" (2015)
albański
arabski
chorwacki
fiński
francuski
grecki
hiszpański
niemiecki #1 #2
perski
polski
portugalski
rosyjski
rumuński
serbski
turecki
włoski
pendżabski
I'll Be Waitingangielski
"21" (2011)
albański
arabski
bułgarski
fiński
francuski
grecki
hiszpański
indonezyjski
macedoński
niemiecki
perski
portugalski
rosyjski
rumuński
serbski
szwedzki
turecki #1 #2
wietnamski
węgierski
włoski
If It Hadn't Been for Loveangielski
21 (2011)
albański
arabski
fiński
francuski
grecki
hiszpański
macedoński
niemiecki
perski
rumuński
serbski
szwedzki
turecki
włoski
Last Niteangielski
Single
albański
francuski
hiszpański
szwedzki
turecki
Lay Me Downangielski
"25" (2015)
albański
arabski
grecki
hiszpański
holenderski
perski
serbski
turecki
Love in the Darkangielski
25 (2015)
albański
arabski #1 #2
chorwacki
fiński
francuski
grecki
hebrajski
hiszpański #1 #2
indonezyjski
niemiecki
perski
portugalski
rumuński
serbski
turecki
włoski
Lovesongangielski
"21" (2011)
albański
arabski #1 #2
azerbejdżański
bułgarski
chiński
fiński
francuski #1 #2
grecki
hebrajski
hiszpański
holenderski
indonezyjski
macedoński
niemiecki
perski
polski
portugalski
rosyjski
rumuński
serbski
turecki #1 #2 #3
wietnamski
włoski
Make You Feel My Loveangielski
"19" (2008)
albański
arabski
azerbejdżański
bułgarski
chiński
chorwacki
fiński
francuski #1 #2
grecki #1 #2
hebrajski
hiszpański #1 #2 #3
holenderski
holenderski (Middle Dutch)
indonezyjski
japoński
koreański
macedoński
niemiecki
norweski
perski
polski
portugalski
rosyjski
rumuński
serbski #1 #2
szwedzki
słowacki
tajski
turecki #1 #2
ukraiński
walijski
wietnamski
węgierski #1 #2
włoski
Many Shades of Blackangielski
19 (2008)
albański
arabski
fiński
francuski
grecki
hiszpański
macedoński
perski
rumuński
serbski
słowacki
turecki
Melt My Heart to Stoneangielski
19 (2008)
albański
arabski
fiński
grecki
hiszpański
japoński
niemiecki
portugalski
serbski
słowacki
turecki
wietnamski
węgierski
Million Years Agoangielski
"25" (2015)
albański
arabski
bułgarski
chorwacki
fiński
francuski
grecki #1 #2
hebrajski #1 #2
hiszpański #1 #2 #3
holenderski
indonezyjski
japoński
macedoński
niemiecki
perski #1 #2
portugalski
rosyjski #1 #2
rumuński
serbski
szwedzki
turecki
ukraiński
wietnamski
węgierski
włoski
My Sameangielski
"19" (2008)
albański
arabski
bułgarski
fiński
grecki
hiszpański
perski
rumuński
serbski
turecki
Need You Nowangielski
21 (2011)
albański
arabski
grecki
hiszpański
niemiecki
rumuński
serbski
turecki
Never Gonna Leave Youangielski
Single
arabski
francuski
grecki
hiszpański
niemiecki
perski
serbski
turecki
Now and Thenangielski
19 (2008)
albański
grecki
hiszpański
rumuński
serbski
turecki
One and Onlyangielski
21 (2011)
albański
arabski
bułgarski
chorwacki
fiński
francuski
grecki
hindi
hiszpański #1 #2 #3
indonezyjski #1 #2
koreański
kurdyjski (sorani)
niemiecki
perski
portugalski
rumuński
serbski #1 #2
szwedzki
turecki
węgierski #1 #2
włoski
Painting Picturesangielski
"19" (2008)
hiszpański
rumuński
serbski
Promise Thisangielski
Single
albański
francuski
hiszpański
rumuński
serbski
słowacki
turecki
Remedyangielski
25 (2015)
albański
arabski
chorwacki
fiński
francuski #1 #2
grecki #1 #2
hebrajski
hiszpański
indonezyjski
niemiecki
perski
rosyjski
rumuński
serbski
turecki #1 #2
włoski
Right As Rainangielski
"19" (2008)
albański
arabski
hiszpański
portugalski
serbski #1 #2
River Leaangielski
"25" (2015)
albański
arabski
chorwacki
fiński
francuski
grecki #1 #2
hiszpański
indonezyjski
niemiecki
perski
serbski
turecki
włoski
Rolling in the Deepangielski
"21" (2011)
albański
arabski #1 #2
arabski (pozostałe odmiany)
azerbejdżański
bułgarski #1 #2
chiński
chorwacki
czeski #1 #2
duński
fiński
francuski #1 #2 #3 #4
grecki #1 #2
hebrajski #1 #2
hindi
hiszpański
holenderski #1 #2
indonezyjski
inny język
japoński
kataloński
koreański
kurdyjski (sorani) #1 #2
macedoński
malajski
niemiecki
niemiecki (szwajcarski niemiecki/alemański)
norweski
perski #1 #2 #3 #4
polski
portugalski
rosyjski #1 #2 #3
rumuński
serbski #1 #2 #3 #4
szwedzki #1 #2
słowacki #1 #2
turecki
ukraiński
wietnamski #1 #2
węgierski
włoski #1 #2 #3
Rumour Has Itangielski
"21" (2011)
albański
arabski #1 #2
azerbejdżański
bułgarski
chorwacki
czeski
duński
fiński
francuski
grecki #1 #2
hebrajski
hiszpański
holenderski
japoński
niemiecki
norweski
perski
polski
portugalski
rosyjski
rumuński
serbski
szwedzki
turecki #1 #2
ukraiński
wietnamski
węgierski
włoski
kataloński
Send My Love (To Your New Lover)angielski
25 (2015)
albański
arabski
azerbejdżański
chiński
chorwacki
duński
fiński
francuski
grecki
hebrajski
hindi
hiszpański #1 #2
indonezyjski
inny język
niemiecki
perski
portugalski
rumuński
serbski #1 #2 #3
turecki
ukraiński
wietnamski
węgierski
Set Fire to the Rainangielski
21 (2011)
albański #1 #2
arabski #1 #2
azerbejdżański
bośniacki
bułgarski
chiński
chorwacki
czeski
duński
fiński
francuski
grecki #1 #2
hebrajski
hindi
hiszpański #1 #2
holenderski
indonezyjski
inny język
japoński #1 #2
kataloński
kurdyjski (kurmanji)
macedoński
malajski
niemiecki #1 #2 #3
norweski
perski #1 #2 #3 #4
polski
portugalski
rosyjski #1 #2
rumuński
serbski #1 #2 #3 #4
szwedzki
słowacki #1 #2
tongijski (Tonga)
turecki #1 #2 #3 #4 #5
ukraiński
wietnamski
węgierski #1 #2
włoski
estoński
Skyfallangielski
Skyfall: Original Motion Soundtrack (2012)
Someone Like Youangielski
"21" (2011)
albański
arabski #1 #2
azerbejdżański #1 #2
bośniacki
bułgarski
chiński
chorwacki #1 #2
czeski #1 #2
duński
fiński
francuski #1 #2
grecki #1 #2
hebrajski
hiszpański #1 #2 #3 #4
holenderski #1 #2
indonezyjski
irlandzki
japoński #1 #2 #3
kataloński
koreański
kurdyjski (sorani)
lapoński
macedoński
malajalam
malajski
niemiecki #1 #2
norweski #1 #2
perski #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8
polski
portugalski #1 #2 #3
rosyjski #1 #2 #3 #4
rumuński #1 #2
serbski #1 #2 #3 #4
szwedzki
słowacki #1 #2
turecki #1 #2 #3 #4 #5
ukraiński
wietnamski
węgierski #1 #2
włoski #1 #2 #3
Steady As She Goesangielski
Single
arabski
hiszpański
Sweetest Devotionangielski
"25" (2015)
albański
arabski
chorwacki
fiński
francuski
grecki
hiszpański #1 #2
perski
portugalski
serbski
turecki
Take It Allangielski
"21" (2011)
albański
arabski
chorwacki
fiński
francuski
hiszpański #1 #2
holenderski
indonezyjski
macedoński
niemiecki
perski
rumuński
serbski
szwedzki
turecki
That's It, I Quit, I'm Movin' Onangielski
"19" (2008)
arabski
fiński
grecki #1 #2
hiszpański
niemiecki
perski
rumuński
serbski
Tiredangielski
"19" (2008)
albański
arabski
bośniacki
fiński
francuski
hiszpański
perski
rumuński
turecki
Turning Tablesangielski
"21" (2011)
albański
arabski
azerbejdżański
bułgarski
chiński
czeski
fiński
francuski
grecki
hebrajski
hiszpański
holenderski
indonezyjski
niemiecki
perski
portugalski
rosyjski
rumuński
serbski
słowacki #1 #2
turecki #1 #2
węgierski
włoski
Water Under the Bridgeangielski
25 (2015)
albański
arabski
azerbejdżański
chorwacki
fiński
francuski
grecki #1 #2
hiszpański #1 #2
indonezyjski
niemiecki
perski
portugalski
rosyjski
rumuński
serbski
tongijski (Tonga)
turecki
włoski
amerykański język migowy
When We Were Youngangielski
25
albański #1 #2
arabski
azerbejdżański
bułgarski
chiński
chorwacki
filipino/tagalski
fiński
francuski #1 #2
grecki #1 #2
hebrajski
hiszpański #1 #2 #3
holenderski
indonezyjski
inny język
japoński #1 #2
litewski
macedoński
niemiecki
perski #1 #2 #3
polski
portugalski
rosyjski #1 #2
rumuński
serbski
szwedzki
tajski
turecki
ukraiński
wietnamski
węgierski #1 #2 #3
włoski
Why Do You Love Meangielski
"25" (2015)
albański
arabski
grecki
hiszpański
niemiecki
rumuński
serbski #1 #2
turecki
You'll Never See Me Againangielski
Single
albański
arabski
chorwacki
grecki
hiszpański
holenderski
litewski
niemiecki
perski
polski
rosyjski
rumuński
serbski
turecki
włoski
Adele wykonywany również przezTłumaczenia
Angelina Jordan - A million years agoangielski
Filip Rudan - All I Askangielski
"All I Ask" The Voice Hrvatska (2020)
turecki
Angelina Jordan - All I Askangielski
Mariah Carey - All I Want for Christmas Is Youangielski
Merry Christmas (1994)
Słoweński
albański
azerbejdżański #1 #2
bułgarski
chiński
chorwacki #1 #2
czeski
duński
fiński #1 #2
francuski #1 #2
grecki #1 #2
gruziński
hebrajski
hiszpański #1 #2 #3
holenderski #1 #2
indonezyjski #1 #2
japoński
kataloński
koreański
macedoński
niemiecki #1 #2
perski
portugalski
rosyjski #1 #2
rumuński #1 #2
serbski #1 #2
szwedzki
słowacki #1 #2
tajski
turecki #1 #2 #3 #4
węgierski #1 #2 #3
włoski #1 #2
łotewski
Duo TV - Hallo (Hello Deutsch Version)niemiecki
Versionen in Deutscher
Brandi Carlile - Hiding My Heartangielski
The Story
grecki
rosyjski
Karen Rodriguez - Hola (Hello Spangllish Version)hiszpański
Versiones Spanglish
Il Divo - Hola (Hello)hiszpański
Timeless (2018)
angielski
koreański
The Cure - Lovesongangielski
Disintegration (1989)
chiński
chorwacki
francuski
grecki
hiszpański
holenderski
niemiecki #1 #2 #3
portugalski
rosyjski #1 #2 #3
rumuński
serbski #1 #2
turecki #1 #2 #3
ukraiński
węgierski
włoski
Pleun bierbooms - Million years agoangielskiperski
Lady A - Need You Nowangielski
Need You Now (2010)
Interlingua
bułgarski
chiński
chorwacki
fiński
francuski
grecki #1 #2
hiszpański #1 #2
indonezyjski
japoński
kurdyjski (sorani)
litewski
macedoński
niemiecki
perski #1 #2
portugalski
rosyjski
rumuński
serbski
szwedzki
tajski #1 #2
turecki #1 #2 #3
węgierski
włoski
Shalva Band - One Day, A Medleyangielski, hebrajski
Halloran & Kate - River Lea (Acoustic Version)angielski
Aretha Franklin - Rolling in the Deepangielskigrecki
niemiecki
KZ Tandingan - Rolling in the Deepangielski, filipino/tagalski
Singer 2018
rosyjski
Florent Pagny - Rolling In The Deepangielski
Glee Cast - Rolling In The Deepangielski
Glee: The Music, Volume 6 [2011]
Alex G - Send My Loveangielski
single
Daneliya Tuleshova - Send My Love (To Your New Lover)angielski
Anastasia Baginska - Set fire to the rainangielski
Yana Gornaya - Set Fire to the Rainangielski
Vitas - Skyfallangielskiniemiecki
portugalski
serbski
Ana Cristina Cash - SKYFALL-Coverangielskiarabski
Alex G - Someone Like Youangielski
single
Bob Dylan - To Make You Feel My Loveangielski
Time Out of Mind (1997)
chiński
chorwacki
fiński
francuski
grecki
holenderski #1 #2
koreański
niemiecki
rumuński
turecki
włoski
Moje komentarze
Xx1578xxXx1578xx    wt., 10/11/2020 - 15:42

I hope she doesn't become a sellout like the rest of them

Read about music throughout history