Advertisements

Adele teksty piosenek

Teksty piosenekTłumaczeniaProśby o tłumaczenie
All I Askangielski
25 (2015)
albański
arabski
chiński #1 #2
chorwacki #1 #2
fiński
francuski
grecki
hebrajski
hiszpański #1 #2 #3 #4
holenderski
indonezyjski
japoński
niemiecki
norweski
perski
portugalski
rosyjski
rumuński
serbski #1 #2
szwedzki
słoweński
turecki #1 #2
węgierski #1 #2
włoski
Best for Lastangielski
19 (2008)
albański
arabski
chorwacki
fiński
francuski
grecki
hiszpański
perski
rumuński
serbski
szwedzki
turecki
Can't Let Goangielski
25 (2015)
albański
arabski
francuski
grecki
hiszpański
rumuński
serbski
turecki
włoski
Chasing Pavementsangielski
19 (2008)
albański
arabski
bułgarski
chiński
chorwacki
fiński
francuski
grecki
hebrajski
hiszpański #1 #2
macedoński
niemiecki
perski
rumuński
serbski
słowacki #1 #2
turecki #1 #2
wietnamski
węgierski #1 #2
włoski #1 #2
Cold Shoulderangielski
"19" (2008)
albański
arabski
fiński
francuski
grecki
hiszpański
indonezyjski
niemiecki
perski
rumuński
serbski
słowacki
turecki
Crazy for Youangielski
19 (2008)
albański
arabski
bośniacki
francuski
grecki
hiszpański
niemiecki
portugalski
rumuński
serbski
szwedzki
turecki
wietnamski
Daydreamerangielski
"19" (2008)
albański
arabski
chorwacki
fiński
francuski
grecki
hiszpański
niemiecki
norweski
perski #1 #2
rumuński
serbski
szwedzki
turecki
Don't You Rememberangielski
"21" (2011)
albański
arabski #1 #2
armeński
azerbejdżański
bośniacki
bułgarski
chorwacki #1 #2
fiński
francuski
grecki #1 #2
hiszpański #1 #2
holenderski #1 #2
indonezyjski
japoński
kurdyjski (kurmanji)
kurdyjski (sorani)
macedoński
malajski
niemiecki
norweski
perski #1 #2 #3 #4
polski
portugalski
rosyjski #1 #2
rumuński
serbski #1 #2
szwedzki
słowacki
turecki #1 #2
wietnamski
włoski
First Loveangielski
19 (2008)
albański
bośniacki
chorwacki
fiński
francuski
grecki #1 #2
hiszpański
holenderski
niemiecki
perski
portugalski
rosyjski
rumuński
serbski
szwedzki
słowacki
słoweński
turecki
wietnamski
włoski
Fool That I Amangielski
Single
albański
francuski
grecki
hiszpański
perski
portugalski
rumuński
serbski
szwedzki
słowacki
turecki
He Won't Goangielski
"21" (2011)
albański
arabski
fiński
francuski
grecki
hiszpański
holenderski
niemiecki
perski
portugalski
rosyjski
rumuński
serbski #1 #2
szwedzki
turecki #1 #2
wietnamski
węgierski
Helloangielski
25 (2015)
albański
arabski #1 #2 #3 #4
armeński
azerbejdżański
bengalski
bośniacki
bułgarski
chiński
chorwacki
czeski #1 #2
duński
estoński
filipino/tagalski
fiński #1 #2
francuski #1 #2 #3 #4 #5
galicyjski
grecki #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
gruziński
hebrajski
hiszpański #1 #2
holenderski #1 #2
indonezyjski
islandzki
japoński #1 #2
kataloński
kazachski
koreański
kurdyjski (kurmanji)
kurdyjski (sorani) #1 #2 #3
lapoński
litewski
macedoński
malajski
nawaho
niemiecki #1 #2 #3 #4
norweski
pasztuński
perski #1 #2 #3
polski
portugalski #1 #2 #3
rosyjski #1 #2 #3
rumuński #1 #2
serbski #1 #2 #3 #4
szwedzki
słowacki
słoweński
tongijski (Tonga)
turecki #1 #2 #3
ukraiński
uzbecki
wietnamski #1 #2 #3
węgierski #1 #2 #3
włoski #1 #2
łacina
amerykański język migowy
esperanto
hindi
Hiding My Heartangielski
"21" (2011)
albański
arabski
chiński
chorwacki
duński
fiński
francuski
grecki
hiszpański
holenderski
indonezyjski
macedoński
niemiecki
perski
portugalski
rumuński
serbski #1 #2
szwedzki
tajski
turecki #1 #2
węgierski
włoski
Hometown Gloryangielski
"19" (2008)
albański
arabski
fiński
francuski
grecki
hiszpański
perski
polski
portugalski
rosyjski
rumuński
serbski
szwedzki
turecki
wietnamski
I Can't Make You Love Meangielski
Single
albański
arabski
chorwacki
fiński
francuski
grecki
hiszpański #1 #2
macedoński
niemiecki
perski
polski
rosyjski
rumuński
serbski
szwedzki
turecki #1 #2
węgierski
włoski
I Found a Boyangielski
21 (2011)
albański
francuski
grecki
hiszpański
niemiecki
perski
rumuński
serbski
szwedzki
turecki
I Miss Youangielski
"25" (2015)
albański
arabski
chorwacki
fiński
francuski
grecki
hiszpański
niemiecki #1 #2
perski
polski
portugalski
rosyjski
rumuński
serbski
turecki
hindi
I'll Be Waitingangielski
"21" (2011)
albański
arabski
bułgarski
fiński
francuski
grecki
hiszpański
indonezyjski
macedoński
niemiecki
perski
portugalski
rosyjski
rumuński
serbski
szwedzki
turecki
wietnamski
węgierski
włoski
If It Hadn't Been for Loveangielski
21 (2011)
albański
arabski
fiński
francuski
grecki
hiszpański
macedoński
niemiecki
perski
rumuński
serbski
szwedzki
turecki
Last Niteangielski
Single
albański
francuski
hiszpański
szwedzki
turecki
Lay Me Downangielski
"25" (2015)
albański
grecki
hiszpański
holenderski
perski
serbski
turecki
arabski
Love in the Darkangielski
25 (2015)
albański
arabski #1 #2
chorwacki
fiński
francuski
grecki
hebrajski
hiszpański #1 #2
indonezyjski
niemiecki
perski
portugalski
rumuński
serbski
turecki
włoski
Lovesongangielski
"21" (2011)
albański
arabski #1 #2
azerbejdżański
bułgarski
chiński
fiński
francuski #1 #2
grecki
hebrajski
hiszpański
holenderski
indonezyjski
macedoński
niemiecki
perski
polski
portugalski
rosyjski
rumuński
serbski
turecki #1 #2
wietnamski
włoski
Make You Feel My Loveangielski
"19" (2008)
Dutch (Middle Dutch)
albański
arabski
azerbejdżański
bułgarski
chiński
chorwacki
fiński
francuski #1 #2
grecki #1 #2
hiszpański #1 #2 #3
holenderski
indonezyjski
japoński
koreański
macedoński
niemiecki
norweski
perski
portugalski
rosyjski
rumuński
serbski #1 #2
szwedzki
słowacki
tajski
turecki #1 #2
walijski
wietnamski
węgierski #1 #2
włoski
Many Shades of Blackangielski
19 (2008)
albański
fiński
francuski
grecki
hiszpański
macedoński
perski
rumuński
serbski
słowacki
turecki
Melt My Heart to Stoneangielski
19 (2008)
albański
arabski
fiński
grecki
hiszpański
japoński
niemiecki
portugalski
serbski
słowacki
turecki
wietnamski
węgierski
Million Years Agoangielski
"25" (2015)
albański
arabski
bułgarski
chorwacki
fiński
francuski
grecki #1 #2
hebrajski #1 #2
hiszpański #1 #2
holenderski
indonezyjski
niemiecki
perski
portugalski
rosyjski
rumuński
serbski
szwedzki
turecki
wietnamski
węgierski
włoski
My Sameangielski
"19" (2008)
albański
arabski
bułgarski
fiński
grecki
hiszpański
perski
rumuński
serbski
Need You Nowangielski
"21" (2011)
albański
arabski
grecki
hiszpański
rumuński
serbski
turecki
Never Gonna Leave Youangielski
Single
francuski
grecki
hiszpański
niemiecki
perski
serbski
turecki
Now and Thenangielski
19 (2008)
albański
grecki
hiszpański
rumuński
serbski
turecki
One and Onlyangielski
21 (2011)
albański
arabski
bułgarski
chorwacki
fiński
francuski
grecki
hiszpański #1 #2 #3
indonezyjski
koreański
kurdyjski (sorani)
perski
portugalski
rumuński
serbski #1 #2
szwedzki
turecki
węgierski #1 #2
włoski
Painting Picturesangielski
"19" (2008)
hiszpański
rumuński
serbski
Promise Thisangielski
Single
albański
francuski
hiszpański
rumuński
serbski
słowacki
Remedyangielski
25 (2015)
albański
arabski
chorwacki
francuski #1 #2
grecki #1 #2
hebrajski
hiszpański
indonezyjski
niemiecki
perski
rosyjski
rumuński
serbski
turecki #1 #2
włoski
Right As Rainangielski
"19" (2008)
albański
arabski
hiszpański
serbski #1 #2
River Leaangielski
"25" (2015)
albański
arabski
chorwacki
fiński
francuski
grecki #1 #2
hiszpański
indonezyjski
niemiecki
perski
serbski
turecki
włoski
Rolling in the Deepangielski
"21" (2011)
albański
arabski #1 #2
azerbejdżański
bułgarski
chiński
chorwacki
czeski
duński
fiński
francuski #1 #2 #3
grecki
hebrajski #1 #2
hiszpański #1 #2
holenderski #1 #2
indonezyjski
japoński
kataloński
koreański
kurdyjski (sorani) #1 #2
macedoński
malajski
niemiecki
niemiecki (szwajcarski niemiecki/alemański)
norweski
perski #1 #2 #3 #4
polski
portugalski
rosyjski
rumuński
serbski #1 #2 #3 #4
szwedzki #1 #2
słowacki #1 #2
turecki
wietnamski
węgierski
włoski #1 #2 #3
hindi
ukraiński
Rumour Has Itangielski
"21" (2011)
albański
arabski
bułgarski
chorwacki
fiński
francuski
grecki #1 #2
hebrajski
hiszpański
holenderski
niemiecki
norweski
perski
portugalski
rumuński
serbski
szwedzki
turecki #1 #2
wietnamski
węgierski
włoski
Send My Love (To Your New Lover)angielski
"25" (2015)
albański
arabski
azerbejdżański
chiński
chorwacki
duński
fiński
francuski
grecki
hebrajski
hindi
hiszpański
indonezyjski
perski
portugalski
rumuński #1 #2
serbski #1 #2 #3
turecki
wietnamski
węgierski
Set Fire to the Rainangielski
21 (2011)
albański #1 #2
arabski #1 #2
azerbejdżański
bośniacki
bułgarski
chiński
chorwacki
czeski
duński
fiński
francuski
grecki #1 #2
hebrajski
hindi
hiszpański #1 #2
holenderski
indonezyjski
japoński
kataloński
kurdyjski (kurmanji)
malajski
niemiecki #1 #2 #3
norweski
perski #1 #2 #3
polski
portugalski
rosyjski
rumuński
serbski #1 #2 #3 #4
szwedzki
słowacki #1 #2
tongijski (Tonga)
turecki #1 #2 #3
ukraiński
wietnamski
węgierski #1 #2
włoski
Skyfallangielski
Skyfall: Original Motion Soundtrack (2012)
albański
arabski #1 #2 #3
azerbejdżański
bułgarski
chiński #1 #2
chorwacki
czeski
fiński
francuski #1 #2
grecki #1 #2 #3
hiszpański
holenderski
kataloński
koreański
kurdyjski (sorani)
macedoński
niemiecki
norweski
perski #1 #2 #3
polski
portugalski
rosyjski
rumuński #1 #2
serbski #1 #2 #3 #4
szwedzki
słowacki
turecki #1 #2 #3
wietnamski
węgierski #1 #2 #3 #4 #5
włoski #1 #2 #3
hindi
Someone Like Youangielski
"21" (2011)
albański
arabski #1 #2
azerbejdżański #1 #2
bośniacki
bułgarski
chiński
chorwacki #1 #2
czeski #1 #2
duński
fiński
francuski #1 #2
grecki #1 #2
hebrajski
hiszpański #1 #2 #3
holenderski #1 #2
indonezyjski
irlandzki
japoński #1 #2 #3
kataloński
koreański
kurdyjski (sorani)
lapoński
macedoński
malajalam
malajski
niemiecki #1 #2
norweski
perski #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8
polski
portugalski #1 #2 #3
rosyjski #1 #2 #3 #4
rumuński #1 #2
serbski #1 #2 #3 #4
szwedzki
słowacki #1 #2
turecki #1 #2 #3 #4
ukraiński
wietnamski
węgierski #1 #2
włoski #1 #2 #3
Steady As She Goesangielski
Single
hiszpański
Sweetest Devotionangielski
"25" (2015)
albański
arabski
chorwacki
francuski
grecki
hiszpański #1 #2
perski
portugalski
serbski
turecki
Take It Allangielski
"21" (2011)
albański
arabski
chorwacki
fiński
francuski
hiszpański #1 #2
holenderski
indonezyjski
macedoński
niemiecki
perski
rumuński
serbski
szwedzki
turecki
That's It, I Quit, I'm Movin' Onangielski
"19" (2008)
fiński
grecki #1 #2
hiszpański
niemiecki
perski
rumuński
serbski
Tiredangielski
"19" (2008)
albański
arabski
bośniacki
francuski
hiszpański
perski
rumuński
turecki
Turning Tablesangielski
"21" (2011)
albański
arabski
azerbejdżański
bułgarski
chiński
fiński
francuski
grecki
hebrajski
hiszpański
holenderski
indonezyjski
niemiecki
perski
portugalski
rosyjski
rumuński
serbski
słowacki #1 #2
turecki #1 #2
węgierski
włoski
Water Under the Bridgeangielski
25 (2015)
albański
arabski
azerbejdżański
chorwacki
fiński
francuski
grecki #1 #2
hiszpański #1 #2
indonezyjski
portugalski
rosyjski
rumuński
serbski
tongijski (Tonga)
turecki
włoski
amerykański język migowy
When We Were Youngangielski
25
albański #1 #2
arabski
azerbejdżański
bułgarski
chiński
chorwacki
filipino/tagalski
fiński
francuski #1 #2
grecki #1 #2
hebrajski
hiszpański #1 #2 #3
holenderski
indonezyjski
litewski
macedoński
niemiecki
perski #1 #2 #3
polski
portugalski
rosyjski #1 #2
rumuński
serbski
szwedzki
turecki
ukraiński
wietnamski
węgierski #1 #2 #3
włoski
Why Do You Love Meangielski
"25" (2015)
albański
arabski
grecki
hiszpański
niemiecki
rumuński
serbski #1 #2
turecki
You'll Never See Me Againangielski
Single
albański
chorwacki
grecki
hiszpański
holenderski
litewski
niemiecki
perski
rosyjski
rumuński
serbski
turecki
Moje komentarze