James Blunt - 1973 (Vietnamese translation)

Vietnamese translation

1973

Simona à,
Em ngày càng già đi
Cuốc hành trình em đã trải qua
In dấu lên làn da em
Simona ơi,
Ước gì anh biết
Những gì có vẻ rất mạnh mẽ
Cũng sẽ úa tàn và mất đi
 
Anh sẽ gọi em mỗi tối thứ Bảy
Và cả hai chúng ta đều ở ngoài đường cho đến sáng sớm
Và chúng ta sẽ hát lên:" Chúng ta sẽ sống thêm lần nữa"
Và cho dù thời gian có trôi đi, anh vẫn mãi ở
Bên em một trong câu lạc bộ năm 1973
Hát rằng :"Chúng ta sẽ sống thêm lần nữa"
 
Simona ơi,
Ước gì anh đã tỉnh táo
Để thấy thật rõ ràng như bây giờ
Cơn mưa đã qua đi
Simona à,
Anh đoán nó đã kết thúc rồi
Ký ức của anh cứ chơi lại
Một bài hát cũ...
 
Anh sẽ gọi em mỗi tối thứ Bảy
Và cả hai chúng ta đều ở ngoài đường cho đến sáng sớm
Và chúng ta sẽ hát lên:" Chúng ta sẽ sống thêm lần nữa"
Và cho dù thời gian có trôi đi, anh vẫn mãi ở
Bên em một trong câu lạc bộ năm 1973
Hát rằng :"Chúng ta sẽ sống thêm lần nữa"
 
Anh sẽ gọi em mỗi tối thứ Bảy
Và cả hai chúng ta đều ở ngoài đường cho đến sáng sớm
Và chúng ta sẽ hát lên:" Chúng ta sẽ sống thêm lần nữa"
Và cho dù thời gian có trôi đi, anh vẫn mãi ở
Bên em một trong câu lạc bộ năm 1973
Hát rằng :"Chúng ta sẽ sống thêm lần nữa"
 
Và cho dù thời gian có trôi đi, anh vẫn mãi ở
Bên em một trong câu lạc bộ năm 1973
 
Submitted by Nắng on Thu, 01/05/2014 - 06:31
Author's comments:

1973 : một chín bảy ba hay một ngàn chín trăm bảy mươi ba!

English

1973

Comments