Reincarnation - Ov Sirun Sirun [Ով սիրուն, սիրուն] (English translation)

Armenian

Ov Sirun Sirun [Ով սիրուն, սիրուն]

Ով սիրուն, սիրուն, երբ որ ես կրկին,
Հանդիպում եմ քեզ իմ ճանապարհին,
Նորից այրում են հուշերս անմար,
Նորից կորչում են և՜ քուն, և՜ դադար:
 
Ով սիրուն, սիրուն, ինչո՞ւ մոտեցար,
Սրտիս գաղտնիքը ինչո՞ւ իմացար.
Մի անմեղ սիրով ես քեզ սիրեցի,
Բայց դու, անիրավ, ինչո՞ւ լքեցիր:
 
Ա՜խ, եթե տեսնեմ օրերից մի օր.
Դու ման ես գալիս տխուր ու մոլոր,
Ընկեր կդառնամ ես քո վշտերին,
Մենակ չեմ թողնի իմ կարոտ յարին
 
Submitted by Skygazer on Fri, 31/03/2017 - 11:57
Last edited by Alma Barroca on Fri, 31/03/2017 - 22:18
Align paragraphs
English translation

Beauty, beauty

Beauty, beauty, whenever I
Meet you again on my way
I burn the nonflammable memories of mine once again
My sleep and rest are lost again
 
Beauty, beauty, why did you come closer
Why did you know the secret of my heart
I loved you with an innocent love,
But you, unfair girl, why did you leave me?
 
Ah, if I see you one day
Sad and careless
I'll be your friend and will share your pain
Won't leave my love.
 
Submitted by Armine Sahakyan on Fri, 19/05/2017 - 02:44
Added in reply to request by Skygazer
More translations of "Ov Sirun Sirun [Ով ..."
Please help to translate "Ov Sirun Sirun [Ով ..."
See also
Comments