Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!
  • Astrid Lindgren

    Idas Sommarvisa → English translation

Share
Font size
Original lyrics
Swap languages

Idas Sommarvisa

Du ska inte tro det blir sommar
Ifall inte nån sätter fart
På sommarn och gör lite somrigt
Då kommer blommorna snart
Jag gör så att blommorna blommar
Jag gör hela kohagen grön
Och nu så har sommaren kommit
För jag har just tagit bort snön
 
Jag gör mycket vatten i bäcken
Så där så det hoppar och far
Jag gör fullt med svalor som flyger
Och myggor som svalorna tar
Jag gör löven nya på träden
Och små fågelbon här och där
Jag gör himlen vacker om kvällen
För jag gör den alldeles skär
 
Och smultron det gör jag åt barna
För det tycker jag dom kan få
Och andra små roliga saker
Som passar när barna är små
Och jag gör så roliga ställen
Där barna kan springa omkring
Då blir barna fulla med sommar
Och bena blir fulla med spring
 
Translation

Ida's Summer Song

You shouldn't believe that summer will come
Unless someone gets a move on
in the summer and makes it a little summer-like
because then the flowers will come soon.
I make the flowers blossom
the entire cow pen green
and now the summer has come
because I have just got rid of the snow
 
I make a lot of water in the creek
like when it swirls and rushes
I make plenty of swallows that flies
and mosquitoes that the swallows take
I make the leaves new on the trees
and small birds nests here and there
I make the sky beautiful in the evening
because I make it all pinkish
 
And wild strawberries, I'll make for the children
Because I think that they should have it
and other small funny things
that suits when the children are little
And I make such funny places
where the children can run about
then the children will get full of summer
and legs that will joyfully run
 
Comments