Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

Lay (EXO) teksty piosenek

Tytuł piosenki, Album, Język
Teksty piosenekTłumaczenia
Amusement Parkangielski
Honey
Badangielski
Honey
portugalski
rosyjski
turecki
Boss (老大) [Lǎodà]angielski
LAY 02 SHEEP
rosyjski
turecki
Director (導演) (Dǎoyǎn)angielski, chiński
LAY 02 SHEEP
Transliteracja
angielski
serbski
Don’t Let Me Goangielski
NAMANANA
turecki
Flavorangielski
NAMANANA
Give Me a Chanceangielski
NAMANANA
Goodbye Christmas (English Version)angielski
Winter Special Gift
Hand (匕首) (Bǐshǒu)chiński
LAY 02 SHEEP
Transliteracja
angielski
Hold Onangielski
NAMANANA
Honey (和你) (Hé nǐ)angielski
Honey
I'm Layangielski
2016 Tmall Double 11 Carnival Night
chiński
rosyjski #1 #2
turecki #1 #2
ukraiński
+4
Jade (玉) (Yù)angielski, chiński
莲 (LIT)
Jokerangielski, chiński
PRODUCER
Lay U Downangielski
NAMANANA
Mapo Tofuangielski
NAMANANA
MYM (Miss You Much)chiński
Lose Control
NAMANANAangielski
NAMANANA
rosyjski
turecki
NAMANANA (Remix)angielski, chiński
Namanana (Remix)
angielski
rosyjski
ukraiński
Peach (桃) (Táo)angielski
LAY 02 SHEEP
portugalski
rosyjski
turecki
Save Youangielski
NAMANANA
Sheep (Alan Walker Relift)angielski, chiński
Sheep (Alan Walker Relift) - Single (2018)
Tattooangielski
NAMANANA
rosyjski
Thing For Youangielski
NAMANANA
turecki
When It's Christmasangielski
When It's Christmas
rosyjski
一个人 (Alone) (Yīgè rén)chiński
Ex Files 2: The Backup Strikes Back OST
七子之歌 [The Song of Seven Sons] (qī zi zhī gē)chiński
The Macau Song Live
angielski
rosyjski
ukraiński
三昧真火 [Samadhi Real Fire] (sān mèi zhēn huǒ)angielski, chiński
EAST
不屈的信仰 (Unyielding Faith) (Bùqū de xìnyǎng)chiński
Unyielding Faith
angielski
rosyjski
ukraiński
中国喜事 (zhōng guó xǐ shì)chiński
2019 CCTV Spring Festival Gala
今晚 (Tonight) (jīn wǎn)chiński
Lose Control
Transliteracja
angielski
turecki
会好的 (It Will Get Better) (Huì hǎo de)chiński
抗疫公益歌曲 (Kàng yì gōngyì gēqǔ) | Wuhan Virus Song
angielski
rosyjski
ukraiński
你的感觉 (Can You Feel Me?) (nǐ de gǎnjué)angielski, chiński
Winter Special Gift
你要什么 [what U need?] (Nǐ yào shénme)angielski, chiński
Lose Control
催眠术 (Lay U Down) (cuīmián shù)chiński
NAMANANA
angielski
内光如你 (nèi guāng rú nǐ)chiński
100th. Communist Youth League
刘海砍樵 (Liu Hai Cuts Firewood) Live (Liúhǎi kǎn qiáo)chiński
天籁之战2
angielski
rosyjski
ukraiński
别怕我伤心 [Don't be afraid of my sadness] (bié pà wǒ shāng xīn)chiński
Singing with legends S2 EP9
十面埋伏 (Ambush) (Shí miàn máifú)chiński
PRODUCER
Transliteracja #1 #2
angielski #1 #2
portugalski
rosyjski
ukraiński
+5
和你 (Honey) (Hé nǐ)chiński
Honey
唤 (Call My Name) (huàn)angielski, chiński
莲 (LIT)
因为你 (Because of you) (Yīnwèi nǐ)chiński
Because of you
angielski
rosyjski
ukraiński
圣诞又至 (Goodbye Christmas) (Shèngdàn yòu zhì)chiński
Winter Special Gift
圣诞的爱 (Christmas Love) (Shèngdàn de ài)angielski, chiński
Winter Special Gift
坚持 (Hold on) (Jiānchí)chiński
NAMANANA
angielski
外婆 (Grandmother) (Wàipó)chiński, Chinese (Changsha dialect)
外婆
夜 (Late Night) (yè)angielski, chiński
莲 (LIT)
天下安康 [Health To The World] (tiān xià ān kāng)chiński
2022 Henan TV Spring Festival Gala
天狗食日 (tiāngǒu shírì)angielski, chiński
Street Dance of China 4
太多 (Too Much) (Tài duō)angielski, chiński
LAY 02 SHEEP
Transliteracja
angielski
失控 (Lose Control) (Shīkòng)angielski, chiński
Lose Control
奋斗的你了不起 (fèn dòu de nǐ liǎo bù qǐ)chiński
2022 Chinese Dream, Labor, Beauty
妈 (Mama) (mā)angielski, chiński
莲 (LIT)
守望 (Relax) (Shǒuwàng)chiński
Lose Control
小城姑娘 (Flipped) (Xiǎochéng gūniáng)angielski, chiński
PRODUCER
小小礼物 (Gift to XBACK) (xiǎo xiǎo lǐwù)chiński
Winter Special Gift
少年行 (Youth's Journey) (Shàonián xíng)chiński
Fantasy Westward Journey OST
angielski
rosyjski
ukraiński
就要这个味 (jiù yào zhè gè wèi)chiński
Master Kong Braised Beef Noodles OST
常回家看看 (cháng huí jiā kàn kàn)chiński
2022 Spring Festival Gala Special Episode
rosyjski
幸福上瘾 (Things for You) (Xìngfú shàngyǐn)angielski, chiński
NAMANANA
angielski
快门回溯 (Don't Let Me Go) (Kuàimén huísù)angielski, chiński
NAMANANA
angielski
悟 (wù)chiński
Fantasy Westward Journey OST
angielski
portugalski
rosyjski
愛到這 (Give Me a Chance) (Ài dào zhè)chiński
NAMANANA
愿 (Wish) (yuàn)chiński
莲 (LIT)
我不好 (I'm Not Okay) (Wǒ bù hǎo)chiński
我不好 (Wǒ bù hǎo)
我们北京见 [See You in Beijing] (wǒ men běi jīng jiàn)chiński
2022 Spring Festival Gala Special Episode
我和我的祖国 [Me and my Homeland] (wǒ hé wǒ de zǔ guó)chiński
Me and my Homeland
angielski
rosyjski
ukraiński
我有一个梦 (wǒ yǒu yī gè mèng)chiński
2022 CCTV New Year's Eve Concert
我的未来不是梦 (wǒ de wèi lái bù shì mèng)chiński
2022 New Year Concert
我相信 (wǒ xiāng xìn)chiński
2018 CCTV New Year’s Gala
搖擺 (Shake) (Yáobǎi)angielski, chiński
LAY 02 SHEEP
Transliteracja
rosyjski
无人之境 (Unpopulated Place) Live (Wú rén zhī jìng)angielski, chiński
Unpopulated Place
angielski
rosyjski
ukraiński
星火 [Spark] (xīng huǒ)chiński
Spark
晚安 (Good Night) (wǎn’ān)chiński
Good Night
angielski
rosyjski
ukraiński
最好的舞台 (zuì hǎo de wǔ tái)chiński
2018 CCTV New Year’s Gala
最美风景线 (The Most Beautiful Scenery) (Zuìměi fēngjǐngxiàn)chiński
The Most Beautiful Scenery
angielski
rosyjski
ukraiński
梦不落雨林 (Namanana) (mèng bù luò yǔlín)angielski, chiński
NAMANANA
Transliteracja #1 #2
angielski
rosyjski #1 #2
ukraiński
+4
梦想起飞 (Dream High) (Mèngxiǎng qǐfēi)chiński
SPD Bank Theme Song
angielski
rosyjski
ukraiński
水 (H2O) (Shuǐ)angielski, chiński
莲 (LIT)
angielski
rosyjski
ukraiński
沸 (Changsha) (fèi)angielski, chiński, Chinese (Changsha dialect)
莲 (LIT)
湘江水 (XiangJiang River) (Xiāng jiāng shuǐ)angielski, Chinese (Changsha dialect)
PRODUCER
湘江水 (XiangJiang River) [CZR 2 Ver]angielski, Chinese (Changsha dialect)
I'm Singer-Songwriter 2
灵 (Soul) (Líng)angielski, chiński
莲 (LIT)
炎黄子孙 (Descendants of the Dragon) (yánhuáng zǐsūn)angielski, chiński
PRODUCER
炎黄子孙 (Remix) (yán huáng zi sūn)chiński
Descendants of The Dragon (Remix)
angielski
rosyjski
ukraiński
爱的引力 (Save You) (Ài de yǐnlì)chiński
NAMANANA
angielski
爱莲说 (Love Lay) (Ài lián shuō)chiński
PRODUCER
牧童 [The Shepherd Boy] (mù tóng)chiński
EAST
男人的事 (nán rén de shì)chiński
Go Fighting Movie OST
画卷 (Picture Scroll)chiński
2021 Spring Festival Gala
angielski
rosyjski
ukraiński
略过 (Stay With Me) (Lüèguò)chiński
PRODUCER
痴 (Obsessed) (Chī)angielski, chiński
PRODUCER
祈愿 (Pray) (Qí yuàn)chiński
Operation Proposal OST
祖国不会忘记 (zǔ guó bù huì wàng jì)chiński
2022 Dragon TV New Year's Eve Concert
精忠报国 (Patriotism) Live (Jīngzhōng bàoguó)chiński
2017五四晚会
angielski
rosyjski
ukraiński
给妈妈的一首歌 [A Song For Mum] (gěi mā mā de yī shǒu gē)chiński
A Song For Mum
angielski
rosyjski
ukraiński
羊 (Sheep) (Yáng)angielski, chiński
LAY 02 SHEEP
興迷 (X Back) (Xìng mí)angielski, chiński
LAY 02 SHEEP
Transliteracja
rosyjski
ukraiński
苦行僧 [Ascetic Monk] (kǔ xíng sēng)angielski, chiński
EAST
莲 (Lit) (lián)angielski, chiński
莲 (LIT)
蘑菇屋里吹牛皮 (mó gū wū lǐ chuī niú pí)chiński
Back to Field OST
贝壳女孩 (Tattoo) (bèiké nǚhái)angielski, chiński
NAMANANA
angielski
蹦 (Boom) (bèng)angielski, chiński
莲 (LIT)
酒 (JIU) (Jiǔ)chiński
酒 (JIU)
陪着你 [Bee With You] (péi zhe nǐ)angielski, chiński
Bee With You
需要你 (I Need U) (Xūyào nǐ)chiński, angielski
LAY 02 SHEEP
霸王别姬 [Farewell My Concubine] (Bàwáng bié jī)chiński
2020 New Years Eve Performance
angielski
rosyjski
ukraiński
青春快乐 (qīng chūn kuài lè)chiński
Oh My God OST
青春颂 (男生版) [Ode to Youth] (Qīngchūn sòng (nánshēng bǎn))chiński
Ode to Youth
angielski
rosyjski
ukraiński
面罩 (Mask) (Miànzhào)angielski, chiński
Sheep
飞 (Fly) (Fēi)angielski, chiński
莲 (LIT)
飞天 [Flying Apsaras] (fēitiān)chiński
EAST
饕餮 (Gluttony) (tāo tiè)chiński
Street Dance of China 3
angielski
rosyjski
ukraiński
香水 (Flavor) (Xiāngshuǐ)angielski, chiński
NAMANANA
angielski
马 (Horse) (mǎ)chiński
PRODUCER
Transliteracja #1 #2
angielski #1 #2 #3
portugalski
rosyjski
ukraiński
+6
鹰 (Eagle) (Yīng)angielski, chiński
莲 (LIT)
angielski
rosyjski
ukraiński
麻婆豆腐 (Mapo Tofu) (Má pó dòufu)angielski, chiński
NAMANANA
angielski
Powiązane z Lay (EXO)Opis
EXOartystaMain dancer, sub vocalist, sub rapper
Moje komentarze
jelena.milenkovic.9619jelena.milenkovic.9619    niedz., 07/01/2018 - 00:19

Please, don't remove "(EXO)" from his name because it is almost impossible to find him just by "Lay". Same goes for other members!

Read about music throughout history