versuri WayV

VersuriTraduceriCereri
Action FigureEngleză, Chineză
Kick Back - The 3rd Mini Album
Rusă
Turcă
Engleză
Franceză
Ucraineană
After MidnightEngleză, Chineză
Awaken The World
Cehă
Engleză
Rusă
Spaniolă
Turcă
Bad AliveEngleză, Chineză
Awaken The World
Cehă
Engleză
Rusă
Turcă
Japoneză
Bad Alive (English Ver.)Engleză, Chineză, Coreeană
Bad Alive (English Ver.)
Cehă
Rusă
Turcă
Electric HeartsEngleză, Chineză
Awaken The World
Engleză #1 #2
Portugheză
Rusă #1 #2
Turcă #1 #2
Ucraineană
Good TimeEngleză, Chineză
Kick Back - The 3rd Mini Album
Franceză
Rusă
Kick Back (Korean Ver.)Engleză, Coreeană
Kick Back - The 3rd Mini Album
Love Talk (English Version)Engleză
Love Talk
Cehă
Finlandeză
Franceză
Indoneziană
Italiană
Olandeză
Portugheză
Rusă #1 #2
Spaniolă
Transliteraţie
Turcă #1 #2
Arabă
Only HumanEngleză, Chineză
Awaken The World
Cehă
Engleză
Rusă
Turcă
See The VEnglezăTurcă
Stand By MeEngleză, Chineză
Awaken The World
Engleză
Rusă
Spaniolă
Turcă
Turn Back Time (Korean Ver.)Engleză, Coreeană
Turn Back Time (Korean Ver.)
Cehă
Rusă
Turcă
噩梦 (Come Back) (Èmèng)Chineză
The Vision
Engleză
Spaniolă
Turcă
多米诺 (Domino) (Duōmǐnuò)Engleză, Chineză
Awaken The World
Coreeană
Engleză
Rusă #1 #2 #3
Turcă
Ucraineană
天空海 (Horizon) (Tiānkōng hǎi )Chineză
Kick Back - The 3rd Mini Album
Rusă
Turcă
Franceză
天选之城 (Moonwalk) (Tiān xuǎn zhī chéng)Engleză, Chineză
Take Over The Moon
Cehă
Engleză
Indoneziană
Rusă #1 #2
Transliteraţie
Turcă
Ucraineană
幸福遇见 (We go nanana) (Xìngfú yùjiàn)Engleză, Chineză
Take Over The Moon
Engleză
Turcă
心心相瘾 (King of Hearts) (Xīnxīn xiāng yǐn)Engleză, Chineză
Take Over The Moon
Engleză
Turcă
执迷 (Unbreakable) (Zhí mí)Engleză, Chineză
Awaken The World
Engleză
Rusă
Turcă
无翼而飞 (Take off) (Wú yì ér fēi)Engleză, Chineză
Take Off
Cehă
Engleză
Rusă
Spaniolă
Transliteraţie #1 #2 #3 #4
Turcă
梦尽 (All For Love) (Mèng jǐn)Engleză, Chineză
Kick Back - The 3rd Mini Album
Engleză
Franceză
Rusă
梦想发射计划 (Dream Launch) (Mèngxiǎng fāshè jìhuà)Chineză
The Vision; 无翼而飞(Take Off)
Engleză #1 #2
Rusă
Spaniolă
Turcă
浪漫发酵 (Up From Here) (làng màn fā jiào)Engleză, Chineză
Awaken The World
Engleză
Rusă
Turcă
Ucraineană
爱不释手 (Let Me Love U) ( Àibùshìshǒu)Engleză, Chineză
无翼而飞(Take Off)
Engleză
Rusă
Turcă
理所当然 (regular) (Lǐsuǒdāngrán)Chineză, Engleză
The Vision
Engleză #1 #2
Rusă
Transliteraţie
Turcă
真实谎言 (Say it) (Zhēnshí huǎngyán)Engleză, Chineză
无翼而飞(Take Off)
Engleză
Rusă
Tajik
Turcă
秘境 (Kick Back) (mì jìng)Engleză, Chineză
Kick Back - The 3rd Mini Album
Engleză
Rusă
Turcă
Uzbecă
秘语 (Love talk) (Mì yǔ)Engleză, Chineză
Take Over The Moon
Cehă
Engleză
Rusă #1 #2 #3
Transliteraţie
Turcă
Ucraineană
Franceză
超越时空 (Turn Back Time) (chāoyuè shíkōng)Engleză, Chineză
Awaken the World
Cehă
Engleză
Olandeză
Rusă
Spaniolă
Turcă
面对面 (Face to Face) (Miànduìmiàn)Chineză
Take Over The Moon
Engleză
Franceză
Rusă
Turcă
Ucraineană
黑夜日出 (Yeah yeah yeah) (Hēiyè rì chū)Engleză, Chineză
Take Over The Moon
Engleză
Rusă
Turcă
Ucraineană
Related to WayVDescriere
NCTartistWayV (威神V, WeiShen V) is the fourth sub-unit of NCT based in China making WayV the first sub-unit in NCT based out of Korea
Ten (NCT)artistMain Dancer, Lead Vocalist
Lucas (NCT)artistLead Rapper, Vocalist, Center
XiaojunartistMain Vocalist
WayV-KUN&XIAOJUNartistDuo
Comentarii
Read about music throughout history