Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Станите уз Украјину!
Jay Chou
Jay Chou
Назив песме, Албум, Језик
Сви текстови песама
Mine Mineкинески, енглески, Taiwanese Hokkien
Wow! (2011)
Mojitoкинески
Now You See Meкинески, енглески
Jay Chou's Bedtime Stories (2016)
Tryкинески, енглески
電影「功夫熊貓3」中文主題曲 [Kung Fu Panda 3] (2016)
一口氣全唸對 [One Breath] (Yī kǒuqì quán niàn duì)кинески
Aiyo, Not Bad (2014)
一路向北 [All the Way North] (Yī lù xiàng běi)кинески
November's Chopin (2005)
一點點 [A Little Bit] (Yī diǎn diǎn)кинески
Jay Chou's Bedtime Stories (2016)
七里香 (Qi Li Xiang)кинески
三年二班 [Class 3-2] (Sān nián èr bān)кинески
Yeh Hui Mei (2003)
上海 一九四三 (Shanghai 1943)кинески
Fantasy (2001)
不爱我就拉倒 [If You Don’t Love Me, It’s Fine] (Bù ài wǒ jiù lādǎo)кинески
If You Don’t Love Me, It’s Fine
不能说的秘密 (Secret)кинески
不該 [Shouldn't Be] (Bùgāi)кинески
周杰倫的床邊故事
世界未末日 (Shì jiè wèi mò rì)кинески
The Era
东风破 (East Wind Breaks)кинески
亂舞春秋 [Chaotic Dance] (Luàn wǔ chūnqiū)кинески
七里香 (Qīlǐxiāng)
以父之名 (Yi Fu Zhi Ming)кинески
伊斯坦堡 (Yī sī tǎn bǎo) [Istanbul]кинески
周杰倫同名專輯 (2000)
你好嗎 [How Are You] (Nǐ hǎo ma)кинески
Wow! (2011)
你比從前快樂 (Nǐ bǐ cóngqián kuàilè) [You Are Happier Than Before]кинески
Fantasy (2001)
倒影 (Dàuyǐng)кинески
傲艺 (Aòyì)кинески
傻笑 [Smile] (Shǎ xiào)кинески
Opus 12 (2012)
免費教學錄影帶 (Miǎnfèi jiào xué lùyǐng dài) [Free Tutorial Video]кинески
The Era (2010)
公主病 (Gōng zhǔ bìng) Princess Syndromeкинески
Wow! (2011)
公公偏頭痛 (Eunuch with a Headache)кинески
分裂 (Fēn liè) [Split]кинески
The Eight Dimensions (2002)
前世情人 [Lover From Previous Life] (Qián shì qíng rén)кинески
Jay Chou's Bedtime Stories (2016)
千里之外 (Far Away)кинески
半島鐵盒 (Bàn dǎo tiě hé) [Peninsula Ironbox]кинески
The Eight Dimensions (2002)
半獸人 (Ban Shou Ren)кинески
Eight Dimensions (八度空間)
印地安老斑鳩 (Yìn dì ān lǎo bān jiū) [(Ancient Indian Turtledove]кинески
Jay (2000)
反方向的鐘 (Fǎn fāngxiàng de zhōng) [Counter-clockwise Clock]кинески
杰倫 (Jay)
可愛女人 (Kě ài nǚ rén) (Adorable Lady)кинески
同一種調調 (Tóng yī zhǒng diào diao) [Same Tone]кинески
Yeh Hui Mei (2003)
告白氣球 (Love Confession)кинески
周杰倫的床邊故事/ Jay Chou's Bedtime Stories
周大俠 (Zhōu dà xiá) [Master Chou]кинески
【功夫灌籃 電影主題曲】(2007)
哪裡都是你 (Nǎlǐ dōu shì nǐ) [You are everywhere]кинески
Opus 12 (2012)
喬克叔叔 (Qiáo kè shū shu) [Uncle Joker]кинески
Capricorn (2008)
嘻哈空姐 [Hip-hop Flight Attendant] (Xī hā kōng jiě)кинески
The Era (2010)
四季列車 (Sì jì liè chē) [Four Seasons Train]кинески
Opus 12 (2012)
四面楚歌 (Sì miàn chǔ gē) Surroundedкинески, корејски
November's Chopin (2005)
回到過去 (Huí dào guò qù)кинески
The Eight Dimensions
困獸之鬥 (Kùn shòu zhī dòu) [Struggle] кинески
Common Jasmin Orange
園遊會 (Yuán yóu huì) [Fun Fair]кинески
Common Jasmin Orange (2004)
土耳其冰淇淋 (Tǔ ěr qí bīng qí lín)кинески
Jay Chou's Bedtime Stories (2016)
外婆 [Grandma] (Wài pó)кинески
Common Jasmin Orange (2004)
夜曲 (Ye Qu)кинески
November's Chopin (十一月的蕭邦)
夜曲 + 竊愛 (yè qū + qiè ài)кинески
周杰倫地表最強世界巡迴演唱會 (2019)
夜的第七章 [Chapter Seven] (Yè de dì qī zhāng)кинески
Still Fantasy (2006)
夢想啟動 (Mèng xiǎng qǐ dòng)кинески
Opus 12 (2012)
大笨钟 (Big Ben)кинески
天台 (tiān tái)кинески
天台電影原聲帶
天台的月光 (Tiān tái de yuè guāng) [Moonlight on Rooftop]кинески
The Rooftop (2013)
天地一鬥 (Spark)кинески, енглески
The Crew (2011)
天涯過客 [Passer-by] (Tiān yá guò kè)кинески
Aiyo, Not Bad (2014)
她的睫毛 (Tā de jié máo) [Her Eyelashes]кинески
Yeh Hui Mei (2003)
好久不見 (Hǎo jiǔ bù jiàn)кинески, Taiwanese Hokkien
跨時代 The Era (2010)
妳聽得到 (Nǎi tīng dé dào) [You Hear Me]кинески
葉惠美 (Yeh Hui Mei) (2003)
威廉古堡 (Wēilián gǔ bǎo) [William Castle]кинески
Fantasy (2001)
娘子 (Niangzi)кинески
安静 (Anjing)кинески
Fantasy
完美主義 [Wánměi zhǔyì] (Perfectionism)кинески
杰倫 (Jay)
將軍 (Jiang Jun)кинески
Qi Li Xiang (七里香)
對不起 [Sorry] (Duìbuqǐ)кинески
范特西 (Fantasy)
床邊故事 [Bedtime Stories] (Chuáng biān gù shì)кинески
Jay Chou's Bedtime Stories (2016)
彩虹 (Caihong)кинески
心雨 [Rainy Mood] (Xīn yǔ)кинески
依然范特西 Still Fantasy (2006)
忍者 (Nin ja)кинески, јапански
Fantasy (2001)
怎麼了 (What's Wrong)кинески
愛你沒差 (Ài nǐ méi chà) [Love you, no matter what]кинески
Opus 12 (2012)
愛在西元前 (Ài zài xī yuán qián) [Love before BC]кинески
Fantasy (2001)
愛情廢柴 (Failure at love)кинески
愛情懸崖 ( Ài qíng xuán yá) [Cliff]кинески
Yeh Hui Mei (2003)
愛的飛行日記 (Ài de fēixíng rì jì) [Diary of Love]кинески
The Era
懦夫 (Coward)кинески
Yeh Hui Mei
我不配 (Wo Bu Pei)кинески
On the Run (我很忙)
我是如此相信 (Wǒshì Rúcǐ Shiāngshìn)кинески
最偉大的作品
我的地盤 (Wǒ dì dì pán) [My Territory]кинески
Common Jasmin Orange (2004)
我落淚 情緒零碎 (Wǒ luò lèi qíng xù líng suì) [Tears of Scattered Emotion]кинески
The Era (20100
我要夏天 (Wǒ yào xià tiān) [I Want Summer]кинески
Aiyo, Not Bad (2014)
手寫的從前 ((Handwritten Past))кинески
Aiyo, Not Bad (哎喲,不錯哦)
手語 (Shǒu yǔ) [Sign Language]кинески
Opus 12 (2012)
扯 (Chě) [Pull Apart]кинески
On The Run! (2007)
擱淺 [Step Aside] (Gē qiǎn)кинески
七里香 (Qī lǐ xiāng) [Common Jasmin Orange (2004)]
斷了的弦 (Duàn le de xián) [Broken String]кинески
Hidden Track (2003)
无双 (Incomparable)кинески
On The Run (2007)
明明就 (Ming Ming Jiu)кинески
星晴 (Xīng qíng) [Starry Mood]кинески
時光機 (Shí guāng jī) [Time Machine]кинески
Capricorn (2008)
晴天 (Qing Tian)кинески
暗號 (Àn hào) [Secret Sign]кинески
The Eight Dimensions (2002)
最偉大的作品 (Zuìwěidà de Zuòpǐn)кинески
最偉大的作品
最後的戰役 (Zuihou de Zhanyi)кинески
Eight Dimensions (八度空間)
最长的电影 (Zui Chang De Dianying)кинески
On The Run (2007)
本草綱目 [Chinese Herbal Manual] (Běncǎo gāngmù)кинески
Still Fantasy
枫 (Feng)кинески
梯田 (Titian)кинески
Ye Huimei (葉惠美) (2003)
止戰之殤 (Zhǐ zhàn zhī shāng) [Wounds of War]кинески
Common Jasmin Orange (2004)
比較大的大提琴 (Bǐjiào dà de dàtíqín) [A Larger Cello]кинески
Opus 12 (2012)
水手怕水 (Shuǐ shǒu pà shuǐ) [Sailor Afraid of Water]кинески
Wow! (2011)
流浪詩人 (Liú làng shī rén)кинески, Taiwanese Hokkien
Capricorn (2008)
浪漫手機 (Làng màn shǒu jī) [Romantic Cellphone]кинески
November's Chopin (2005)
火車叨位去 (Hue tshia do ui khi)Taiwanese Hokkien
Eight Dimensions (八度空間)
烏克麗麗 (Ukulele)кинески
Opus 12 (2012)
烟花易冷 (Yanhua Yi Leng)кинески
跨時代
爸,我回來了 (Ba, Wo Hui Lai Le)кинески
Fantasy (范特西)
爺爺泡的茶 (Yé yé pào de chá) [Grandpa's Tea]кинески
The Eight Dimensions (2002)
牛仔很忙 (Niú zǎi hěn máng)кинески, Taiwanese Hokkien
On The Run! (2007)
珊瑚海 (Shānhú Hǎi)кинески
November's Chopin (十一月的蕭邦)
琴傷 (Qín shāng)кинески
驚嘆號
甜甜的 (Tián tián de) [Sweet]кинески
On The Run! (2007)
療傷燒肉粽 (Liáo shāng shāo ròu zòng) [Healing Rice Dumpling]кинески
Wow! (2011)
白色風車 (Báisè fēng chē) [White Windmill]кинески
Still Fantasy (2006)
皮影戲 (Pí yǐng xì) [Shadow Play]кинески
驚嘆號 (2011)
稻香 (Dào xiāng)кинески
竊愛 (Qiè ài) [Stolen Love]кинески
Aiyo, Not Bad (2014)
等你下課 (děng nǐ xià kè)кинески
最偉大的作品
等你下课 (Waiting For You)кинески
Cd single
简单爱 (Simple Love)кинески
范特西 (Fantasy)
算什麼男人 (What Kind of Man)кинески
米蘭小鐵匠 (Mǐlán xiǎo tiějiàng) [Little Blacksmith in Milan]кинески
The Eight Dimensions (2002)
粉色海洋 (fěn sè hǎi yáng)кинески
最伟大的作品 (2022)
紅塵客棧 (Hóng chén kè zhàn)кинески
Opus 12 (2012)
紅模仿 (Hóng mó fǎng) [Moulin Rouge]кинески
依然范特西 (Still Fantasy) (2006)
紅顏如霜 (Hóngyán Rúshuāng)кинески
最偉大的作品
給我一首歌的時間 (Give me the time of a song)кинески
魔杰座 CAPRICORN (2008)
美人魚 (Mei Renyu)кинески
Aiyo! Not Bad
聽媽媽的話 (Tīng māmā de huà)кинески
聽爸爸的話 (Tīng bàba de huà) [Listen to Dad]кинески
Aiyo, Not Bad (2014)
聽見下雨的聲音 (Rhythm of the Rain)кинески
Aiyo, Not Bad
自導自演 (Zì dǎo zì yǎn) [Self Directed Act]кинески
The Era 跨时代
花海 (Huā hǎi) [Floral Sea]кинески
Capricorn (2008)
英雄 (Yīng xióng) [Hero]кинески
Jay Chou's Bedtime Stories (2016)
菊花台 (Jú huā tái)кинески
Still Fantasy (2006)
蒲公英的約定 (Pú gōng yīng de yuē dìng)кинески
藉口 (Jiekou)кинески
藍色風暴 ( Lán sè fēng bào) [Blue Storm]кинески
November's Chopin
蘭亭序 (Lán tíng xù)кинески
Capricorn (2008)
蛇舞 (Shé wǔ) [Snake Dance]кинески
Capricorn (2008)
蝸牛 (Wō niú) [Snail]кинески
Fantasy (2001)
說了再見 (Shuō le zài jiàn) [Say Goodbye]кинески
The Era (2010)
說好不哭 (Won't Cry) (shuō hǎo bù kū)кинески
說好的幸福呢 (Shuō hǎo de xìng fú ne) [The Promised Love]кинески
Capricorn (2008)
說走就走 (Shuō zǒu jiù zǒu) [Let's Go]кинески
Jay Chou's Bedtime Stories (2016)
超人不會飛 (Chāorén bù huì fēi) [Superman Can't Fly]кинески
The Era (2010)
超跑女神 (Chāo pǎo nǚshén) [Sports Car Model]кинески
Wow! (2011)
跨時代 (The Era)кинески
The Era
軌跡 (Guǐ jī) [Orbit]кинески
Hidden Track (2003)
迷迭香 (Mí dié xiāng) [Rosemary]кинески
依然范特西 Still Fantasy (2006)
迷魂曲 (Mí hún qū) [Enchanting Melody]кинески
Wow! (2011)
退后 (Τuihou)кинески
Still Fantasy
逆鱗 (Nì lín) [Against]кинески
November's Chopin (2005)
還在流浪 (hái zài liú làng)кинески
錯過的煙火 (cuò guò de yān huǒ)кинески
最伟大的作品 (2022)
開不了口 (Kāi bù liǎo kǒu) [I Find It Hard To Say]кинески
Fantasy (2001)
阿爸 (A pa)кинески, Taiwanese Hokkien
合輯 (2010)
陽光宅男 (Yáng guāng zhái nán) [Sunshine Nerd]кинески
On The Run! (2007)
陽明山 (Yang-Ming Mountain)кинески
Aiyo, Not Bad (2014)
雙刀 (Shuāng dāo) [Double Blade]кинески
葉惠美 (Yeh Hui Mei) (2003)
雙截棍 (Shuāng jié gùn)кинески
Fantasy (2001)
雨下一整晚 (Yǔ xià yī zhěng) [Rain All Night]кинески
The Era (2010)
霍元甲 (Fearless)кинески
青花瓷 (Qīng Huā Cí)кинески
《我很忙》 I'm busy ; On The Run
鞋子特大號 (Xiézi tèdà hào) [Extra Large Shoes]кинески
Aiyo, Not Bad (2014)
飄移 (Piāoyí) [Drifting]кинески
November's Chopin (2005)
驚嘆號 (Jīng tàn hào) [Exclamation Point]кинески
Wow! (2011)
髮如雪 (Fà rú xuě) [Hair Like Snow]кинески
11月的蕭邦 (November's Chopin) (2005)
鬥牛 (Bull Fight)кинески
Jay (2000)
魔術先生 (Móshù xiān shēng) [Magician]кинески
Capricorn (2008)
麥烝瑋 (Mài zhēng wěi) [Mai]кинески
The Crew (2011)
麥芽糖 (Mai Ya Tang)кинески
November's Chopin (十一月的蕭邦)
黃金甲 (Huáng jīn jiǎ) [Golden Armor]кинески
Still Fantasy (2006)
黑色幽默 (Black Humor)кинески
黑色毛衣 (Black Sweater)кинески
November's Chopin
龍戰騎士 (Lóng zhàn qíshì) [Dragon Rider]кинески
Capricorn (2008)
龍拳 (Lóng quán) [Dragon Fist]кинески
The Eight Dimensions (2002)
龍捲風 [Tornado] (Lóng juǎn fēng)кинески
Jay (2000)
Jay Chou also performedПреводи
Молимо, прво региструј се па ћеш видети више опција.
Коментари
Read about music throughout history