Texter av Evergrey

Evergrey
SångtexterÖversättningarÖnskningar
A Secret Atlantis engelska
The Atlantic
A Silent Arc engelska
The Atlantic
A Touch Of Blessing engelska
The Inner Circle
grekiska
All I Have engelska
The Atlantic
ryska
Black Undertow engelska
Hymns for the Broken
Currents engelska
The Atlantic
Dark Waters engelska
In Search of Truth
Departure engelska
The Atlantic
Different Worlds engelska
In Search of Truth
Distance engelskaholländska
ryska
spanska
End Of Silence engelska
The Atlantic
spanska
King of Errors engelska
Hymns for the Broken
spanska
Madness Caught Another Victim engelska
Recreation Day
Missing You engelska
"Hymns For The Broken" (2014)
Passing Through engelska ryska
The Beacon engelska
The Atlantic
The Grand Collapse engelska
Hymns for the Broken
The Impossible engelska ryska
turkiska
The Lonely Monarch engelska
The Storm Within
The Paradox of the Flame engelska
The Storm Within
franska
italienska
kroatiska
serbiska
spanska
This Ocean engelska
The Atlantic
Weightless engelska
The Atlantic
Words Mean Nothing engelska
Solitude, Dominance, Tragedy
Wrong engelskarumänska
spanska
Kommentarer
Read about music throughout history