Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

texter av Lay (EXO)

Låttitel, Album, Språk
LåttexterÖversättningar
Amusement Park engelska
Honey
Bad engelska
Honey
ryska
turkiska
portugisiska
Boss (老大) [Lǎodà] engelska
LAY 02 SHEEP
ryska
turkiska
Director (導演) (Dǎoyǎn) engelska, kinesiska
LAY 02 SHEEP
engelska
Translitteration
serbiska
Don’t Let Me Go engelska
NAMANANA
turkiska
Flavor engelska
NAMANANA
Give Me a Chance engelska
NAMANANA
Goodbye Christmas (English Version) engelska
Winter Special Gift
Hand (匕首) (Bǐshǒu)kinesiska
LAY 02 SHEEP
engelska
Translitteration
Hold On engelska
NAMANANA
Honey (和你) (Hé nǐ) engelska
Honey
I'm Lay engelska
2016 Tmall Double 11 Carnival Night
ryska #1 #2
turkiska #1 #2
kinesiska
ukrainska
+4
Jade (玉) (Yù) engelska, kinesiska
莲 (LIT)
Joker engelska, kinesiska
PRODUCER
Lay U Down engelska
NAMANANA
Mapo Tofu engelska
NAMANANA
MYM (Miss You Much)kinesiska
Lose Control
NAMANANA engelska
NAMANANA
ryska
turkiska
NAMANANA (Remix) engelska, kinesiska
Namanana (Remix)
engelska
ryska
ukrainska
Peach (桃) (Táo) engelska
LAY 02 SHEEP
ryska
turkiska
portugisiska
Save You engelska
NAMANANA
Sheep (Alan Walker Relift) engelska, kinesiska
Sheep (Alan Walker Relift) - Single (2018)
Tattoo engelska
NAMANANA
ryska
Thing For You engelska
NAMANANA
turkiska
When It's Christmas engelska
When It's Christmas
ryska
一个人 (Alone) (Yīgè rén)kinesiska
Ex Files 2: The Backup Strikes Back OST
七子之歌 [The Song of Seven Sons] (qī zi zhī gē)kinesiska
The Macau Song Live
engelska
ryska
ukrainska
三昧真火 [Samadhi Real Fire] (sān mèi zhēn huǒ) engelska, kinesiska
EAST
不屈的信仰 (Unyielding Faith) (Bùqū de xìnyǎng)kinesiska
Unyielding Faith
engelska
ryska
ukrainska
中国喜事 (zhōng guó xǐ shì)kinesiska
2019 CCTV Spring Festival Gala
今晚 (Tonight) (jīn wǎn)kinesiska
Lose Control
engelska
turkiska
Translitteration
会好的 (It Will Get Better) (Huì hǎo de)kinesiska
抗疫公益歌曲 (Kàng yì gōngyì gēqǔ) | Wuhan Virus Song
engelska
ryska
ukrainska
你的感觉 (Can You Feel Me?) (nǐ de gǎnjué) engelska, kinesiska
Winter Special Gift
你要什么 [what U need?] (Nǐ yào shénme) engelska, kinesiska
Lose Control
催眠术 (Lay U Down) (cuīmián shù)kinesiska
NAMANANA
engelska
内光如你 (nèi guāng rú nǐ)kinesiska
100th. Communist Youth League
刘海砍樵 (Liu Hai Cuts Firewood) Live (Liúhǎi kǎn qiáo)kinesiska
天籁之战2
engelska
ryska
ukrainska
别怕我伤心 [Don't be afraid of my sadness] (bié pà wǒ shāng xīn)kinesiska
Singing with legends S2 EP9
十面埋伏 (Ambush) (Shí miàn máifú)kinesiska
PRODUCER
engelska #1 #2
ryska
Translitteration #1 #2
portugisiska
ukrainska
+5
和你 (Honey) (Hé nǐ)kinesiska
Honey
唤 (Call My Name) (huàn) engelska, kinesiska
莲 (LIT)
因为你 (Because of you) (Yīnwèi nǐ)kinesiska
Because of you
engelska
ryska
ukrainska
圣诞又至 (Goodbye Christmas) (Shèngdàn yòu zhì)kinesiska
Winter Special Gift
圣诞的爱 (Christmas Love) (Shèngdàn de ài) engelska, kinesiska
Winter Special Gift
坚持 (Hold on) (Jiānchí)kinesiska
NAMANANA
engelska
外婆 (Grandmother) (Wàipó)kinesiska, Chinese (Changsha dialect)
外婆
夜 (Late Night) (yè) engelska, kinesiska
莲 (LIT)
天下安康 [Health To The World] (tiān xià ān kāng)kinesiska
2022 Henan TV Spring Festival Gala
天狗食日 (tiāngǒu shírì) engelska, kinesiska
Street Dance of China 4
太多 (Too Much) (Tài duō) engelska, kinesiska
LAY 02 SHEEP
engelska
Translitteration
失控 (Lose Control) (Shīkòng) engelska, kinesiska
Lose Control
奋斗的你了不起 (fèn dòu de nǐ liǎo bù qǐ)kinesiska
2022 Chinese Dream, Labor, Beauty
妈 (Mama) (mā) engelska, kinesiska
莲 (LIT)
守望 (Relax) (Shǒuwàng)kinesiska
Lose Control
小城姑娘 (Flipped) (Xiǎochéng gūniáng) engelska, kinesiska
PRODUCER
小小礼物 (Gift to XBACK) (xiǎo xiǎo lǐwù)kinesiska
Winter Special Gift
少年行 (Youth's Journey) (Shàonián xíng)kinesiska
Fantasy Westward Journey OST
engelska
ryska
ukrainska
就要这个味 (jiù yào zhè gè wèi)kinesiska
Master Kong Braised Beef Noodles OST
常回家看看 (cháng huí jiā kàn kàn)kinesiska
2022 Spring Festival Gala Special Episode
ryska
幸福上瘾 (Things for You) (Xìngfú shàngyǐn) engelska, kinesiska
NAMANANA
engelska
快门回溯 (Don't Let Me Go) (Kuàimén huísù) engelska, kinesiska
NAMANANA
engelska
悟 (wù)kinesiska
Fantasy Westward Journey OST
engelska
ryska
portugisiska
愛到這 (Give Me a Chance) (Ài dào zhè)kinesiska
NAMANANA
愿 (Wish) (yuàn)kinesiska
莲 (LIT)
我不好 (I'm Not Okay) (Wǒ bù hǎo)kinesiska
我不好 (Wǒ bù hǎo)
我们北京见 [See You in Beijing] (wǒ men běi jīng jiàn)kinesiska
2022 Spring Festival Gala Special Episode
我和我的祖国 [Me and my Homeland] (wǒ hé wǒ de zǔ guó)kinesiska
Me and my Homeland
engelska
ryska
ukrainska
我有一个梦 (wǒ yǒu yī gè mèng)kinesiska
2022 CCTV New Year's Eve Concert
我的未来不是梦 (wǒ de wèi lái bù shì mèng)kinesiska
2022 New Year Concert
我相信 (wǒ xiāng xìn)kinesiska
2018 CCTV New Year’s Gala
搖擺 (Shake) (Yáobǎi) engelska, kinesiska
LAY 02 SHEEP
ryska
Translitteration
无人之境 (Unpopulated Place) Live (Wú rén zhī jìng) engelska, kinesiska
Unpopulated Place
engelska
ryska
ukrainska
星火 [Spark] (xīng huǒ)kinesiska
Spark
晚安 (Good Night) (wǎn’ān)kinesiska
Good Night
engelska
ryska
ukrainska
最好的舞台 (zuì hǎo de wǔ tái)kinesiska
2018 CCTV New Year’s Gala
最美风景线 (The Most Beautiful Scenery) (Zuìměi fēngjǐngxiàn)kinesiska
The Most Beautiful Scenery
engelska
ryska
ukrainska
梦不落雨林 (Namanana) (mèng bù luò yǔlín) engelska, kinesiska
NAMANANA
engelska
ryska #1 #2
Translitteration #1 #2
ukrainska
+4
梦想起飞 (Dream High) (Mèngxiǎng qǐfēi)kinesiska
SPD Bank Theme Song
engelska
ryska
ukrainska
水 (H2O) (Shuǐ) engelska, kinesiska
莲 (LIT)
engelska
ryska
ukrainska
沸 (Changsha) (fèi) engelska, kinesiska, Chinese (Changsha dialect)
莲 (LIT)
湘江水 (XiangJiang River) (Xiāng jiāng shuǐ) engelska, Chinese (Changsha dialect)
PRODUCER
湘江水 (XiangJiang River) [CZR 2 Ver] engelska, Chinese (Changsha dialect)
I'm Singer-Songwriter 2
灵 (Soul) (Líng) engelska, kinesiska
莲 (LIT)
炎黄子孙 (Descendants of the Dragon) (yánhuáng zǐsūn) engelska, kinesiska
PRODUCER
炎黄子孙 (Remix) (yán huáng zi sūn)kinesiska
Descendants of The Dragon (Remix)
engelska
ryska
ukrainska
爱的引力 (Save You) (Ài de yǐnlì)kinesiska
NAMANANA
engelska
爱莲说 (Love Lay) (Ài lián shuō)kinesiska
PRODUCER
牧童 [The Shepherd Boy] (mù tóng)kinesiska
EAST
男人的事 (nán rén de shì)kinesiska
Go Fighting Movie OST
画卷 (Picture Scroll)kinesiska
2021 Spring Festival Gala
engelska
ryska
ukrainska
略过 (Stay With Me) (Lüèguò)kinesiska
PRODUCER
痴 (Obsessed) (Chī) engelska, kinesiska
PRODUCER
祈愿 (Pray) (Qí yuàn)kinesiska
Operation Proposal OST
祖国不会忘记 (zǔ guó bù huì wàng jì)kinesiska
2022 Dragon TV New Year's Eve Concert
精忠报国 (Patriotism) Live (Jīngzhōng bàoguó)kinesiska
2017五四晚会
engelska
ryska
ukrainska
给妈妈的一首歌 [A Song For Mum] (gěi mā mā de yī shǒu gē)kinesiska
A Song For Mum
engelska
ryska
ukrainska
羊 (Sheep) (Yáng) engelska, kinesiska
LAY 02 SHEEP
興迷 (X Back) (Xìng mí) engelska, kinesiska
LAY 02 SHEEP
ryska
Translitteration
ukrainska
苦行僧 [Ascetic Monk] (kǔ xíng sēng) engelska, kinesiska
EAST
莲 (Lit) (lián) engelska, kinesiska
莲 (LIT)
蘑菇屋里吹牛皮 (mó gū wū lǐ chuī niú pí)kinesiska
Back to Field OST
贝壳女孩 (Tattoo) (bèiké nǚhái) engelska, kinesiska
NAMANANA
engelska
蹦 (Boom) (bèng) engelska, kinesiska
莲 (LIT)
酒 (JIU) (Jiǔ)kinesiska
酒 (JIU)
陪着你 [Bee With You] (péi zhe nǐ) engelska, kinesiska
Bee With You
需要你 (I Need U) (Xūyào nǐ)kinesiska, engelska
LAY 02 SHEEP
霸王别姬 [Farewell My Concubine] (Bàwáng bié jī)kinesiska
2020 New Years Eve Performance
engelska
ryska
ukrainska
青春快乐 (qīng chūn kuài lè)kinesiska
Oh My God OST
青春颂 (男生版) [Ode to Youth] (Qīngchūn sòng (nánshēng bǎn))kinesiska
Ode to Youth
engelska
ryska
ukrainska
面罩 (Mask) (Miànzhào) engelska, kinesiska
Sheep
飞 (Fly) (Fēi) engelska, kinesiska
莲 (LIT)
飞天 [Flying Apsaras] (fēitiān)kinesiska
EAST
饕餮 (Gluttony) (tāo tiè)kinesiska
Street Dance of China 3
engelska
ryska
ukrainska
香水 (Flavor) (Xiāngshuǐ) engelska, kinesiska
NAMANANA
engelska
马 (Horse) (mǎ)kinesiska
PRODUCER
engelska #1 #2 #3
ryska
Translitteration #1 #2
portugisiska
ukrainska
+6
鹰 (Eagle) (Yīng) engelska, kinesiska
莲 (LIT)
engelska
ryska
ukrainska
麻婆豆腐 (Mapo Tofu) (Má pó dòufu) engelska, kinesiska
NAMANANA
engelska
Related to Lay (EXO)Beskrivning
EXOartistMain dancer, sub vocalist, sub rapper
Kommentarer
jelena.milenkovic.9619jelena.milenkovic.9619    Sön, 07/01/2018 - 00:19

Please, don't remove "(EXO)" from his name because it is almost impossible to find him just by "Lay". Same goes for other members!

Read about music throughout history