Say it to my Heart (Im Srtin Asa)

Armenian

Im Srtin Asa

Ինձ նայիր մի պահ` երազում եմ,
Ինքս ինձ խաբում ու սպասում եմ,
Ախ դժվար է ինձ, երբ դու չկաս կողքիս,
Ես ով եմ…
Երազիս կրկին ինձ համբուրում էիր,
Ու սիրով հոգիս լուսավորում էիր,
Արթնացա քնից, չկաս նորից…

Դու լուռ հեռացար,
Սիրտս դառնացած լռում է,
Դու ինձ մոռացար,
Լույսս առանց քեզ հիմա մարում է:

Indz nayir mi pah, erazum em
inq@s indz xapum, u spasum em
ax djvar e indz, erb du chkas koxquis
es ov em,
erazis grki indz hampurumeir
u sirov hoqis luysavorumeir
artnaca qnic, chkas noric
du lu heracar,
Sirts darnacac krum e
du indz moracar
luys@s arandz qez hima marum e

(կրկներգ)
Իմ սրտին ասա,
Որ դու իմը չես, չսպասի էլ քեզ,
Որ քեզ մոռանա, չտանջվեմ էլ ես,
Որ դու ինձ լքեցիր, այլ ոչ թե ես:
Իմ սրտին ասա,
Թող ինձ չմեղադրի, մեղավոր չեմ ես,
Այդ դու ինձ քո սրտից հանեցիր ու ես
Խնդրում եմ քեզանից միայն հիմա
Իմ սրտին ասա, որ գոնե սիրել ես…

im srtin asa,
vor du im@ ches chspasi el qez,
vor qez morana chtanjvem el es,
vor du indz lqecir, ayl voch te es
im srtin asa,
tox indz chmexadri, mexavor chem es
ayl du indz qo srtic hanecir u es
xndrum em qezanic miayn hima
im srtin asa vor gon@ sirel es

Ես ուժ եմ հավաքում ու շնչում եմ,
Սիրտս չի ուզում, մի կերպ ապրում եմ,
Արցունքիս ծովում ես դեռ լողում եմ,
Առանց քեզ խեղդվում եմ:
Ախ գժվում եմ ես, կարոտում եմ,
Չգիտեմ ինչպես, բայց քեզ ներում եմ,
Աղաչում եմ քեզ` այս ցավից բուժես…

Դու ինձ լքեցիր,
Ես հիմա խաբված, լքված եմ,
Դու ինձ խոցեցիր,
Սիրտս միշտ լցված, աչքերս թաց են:

es uj em havakum u shnchim em
sirts chi uxum mi kerp aprum em
arcunqis covum es der loxum em
arandz kez xextvum em
ax quashvum em es karotum em,
chgitem inchpes baic qez nerum em,
axachum em qez ays cavic bujes,

du indz stecir
es hima xapvac lqvac em,
du indz xocecir
sirts misht lxvac achqers tac en

(կրկներգ)x2
Իմ սրտին ասա,
Որ դու իմը չես, չսպասի էլ քեզ,
Որ քեզ մոռանա, չտանջվեմ էլ ես,
Որ դու ինձ լքեցիր, այլ ոչ թե ես:
Իմ սրտին ասա,
Թող ինձ չմեղադրի, մեղավոր չեմ ես,
Այդ դու ինձ քո սրտից հանեցիր ու ես
Խնդրում եմ քեզանից միայն հիմա
Իմ սրտին ասա, որ գոնե սիրել ես…

Submitted by Kairistion on Sun, 19/08/2012 - 05:48
See video
Try to align
English translation

Say it to my Heart

Look at me for a moment, am I dreaming,
I'm fooling myself and I'm waiting,
Oh, it's hard when you are not next to me
Who am I...
In my dream you were kissing me again,
And you lit up my soul with love,
I awoke from sleep, you are not here again...

You quietly went away,
My heart is quiet with bitterness,
You forgot about me,
My light diminishes now without you.

Refrain:
Say it to my heart
that you are no longer mine so it will no longer wait for you,
So it forgets you and I stop tormenting myself,
because you abandoned me, not I you.
Say it to my heart,
So it does not blame me, I am not to blame,
You removed me from your heart and I
Beg of you only now
Say to my heart, that you loved it once...

I am gathering my strengths and breathing,
My heart doesn't to but some how I am living,
I am still swimming in the ocean of my tears,
I am drowning without you.
Oh, I am going crazy, I miss you,
I don't know how but I forgive you,
I beg of you to cure me of this pain...

You abandoned me,
And now I am fooled and abandoned,
You wounded me,
My heart always abandoned, my eyes always wet.

Refrain (x2):
Say it to my heart
that you are no longer mine so it will no longer wait for you,
So it forgets you and I stop tormenting myself,
because you abandoned me, not I you.
Say it to my heart,
So it does not blame me, I am not to blame,
You removed me from your heart and I
Beg of you only now
Say to my heart, that you loved it once...

Submitted by L.injeyan on Sun, 26/05/2013 - 10:40
thanked 20 times
UserTime ago
kerakemas25 weeks 2 hours
itsSuzyx32 years 29 weeks
Guests thanked 18 times
More translations of "Im Srtin Asa"
Armenian → English - L.injeyan
Comments