Tublatanka

LetrasTraduccionesPedidos
Bez tvojej lásky Eslovaco 
Znovuzrodenie
Inglés
Bol som dlho preč Eslovaco
Nebo - peklo - raj
Dajte mi na to liek Eslovaco 
Tublatanka
Inglés
Démon pomsty Eslovaco 
Nebo - peklo - raj
Dnes Eslovaco 
Skúsime to cez vesmír
Inglés
Dotyk rúžom na pohár Eslovaco 
Skúsime to cez vesmír
Inglés
Ja sa vrátim Eslovaco 
Volanie divočiny
Inglés
Láska drž ma nad hladinou Eslovaco 
Žeravé znamenie osudu
Inglés
Loď do neznáma Eslovaco 
Láska útočí
Mám byť iný Eslovaco 
Skúsime to cez vesmír
Matka Eslovaco 
Nebo - peklo - raj
Inglés
Môj starý dobrý kabát Eslovaco 
Žeravé znamenie osudu
Inglés
Najkrajšie ženy sveta Eslovaco 
Znovuzrodenie
Nekonečná pieseň Eslovaco 
Láska útočí
Neváham Eslovaco 
Skúsime to cez vesmír
Niekto ťa má rád Eslovaco
Láska útočí
Inglés
O nás Eslovaco 
Tublatanka
Pekelný vlak Eslovaco 
Svet v ohrozeni
Pravda víťazí! Eslovaco 
Žeravé znamenie osudu
Inglés
Ruso
Priateľ Eslovaco 
Tublatanka
Prišiel môj čas Eslovaco
Žerave znamenie osudu
Inglés
Prometeus Eslovaco 
Žeravé znamenie osudu
Revolucia Eslovaco 
Svet v ohrozeni
S tebou Eslovaco 
Volanie divočiny
S tebou anjel môj Eslovaco 
Svet v ohrozeni
Inglés
Skúsime to cez vesmír Eslovaco 
Skúsime to cez vesmír
Inglés
Šlabikár Eslovaco 
Tublatanka
Šlabikár III Eslovaco
Žerave znamenie osudu
Inglés
Šlabikár IV Eslovaco 
Nebo - peklo - raj
Šlabikár V Eslovaco 
Volanie divočiny
Šlabikar VI Eslovaco 
Znovuzrodenie
Smrť a sláva Eslovaco 
Nebo - peklo - raj
Inglés
Som rád, že ťa stretnem len náhodou Eslovaco 
Tublatanka
Spálená láska Eslovaco 
Volanie divočiny
Inglés
Stojím, padám Eslovaco
Žerave znamenie osudu
Inglés
Stratený svet Eslovaco 
Svet v ohrozeni
Stúpam Eslovaco
Žerave znamenie osudu
Svet je stále rýchlejší Eslovaco 
Volanie divočiny
Inglés
Svet v ohrozeni Eslovaco 
Svet v ohrozeni
Viem čo chceš Eslovaco 
Volanie divočiny
Inglés
Zostaň aspoň chvílu Eslovaco 
Patriot
Comentarios