Текстове на песни на Jovanotti

Текстове на песниПреводиЗаявки за превод
A teиталиански
Safari
английски #1 #2 #3
арабски
български
гръцки
индонезийски
испански #1 #2
литовски
македонски
немски
нидерландски
персийски
полски
португалски
румънски
руски
словенски
сръбски #1 #2
унгарски
френски #1 #2
хърватски
японски
Antidolorificomagnificoиталиански
Safari (2008)
испански
Attaccami la spinaиталиански
Lorenzo 1994
Baciami ancoraиталиански
Baciami ancora
английски #1 #2
гръцки #1 #2
испански
немски
полски
словенски
сръбски
украински
унгарски
френски
хърватски
Bellaиталианскианглийски
немски
словенски
френски #1 #2
хърватски
хърватски (чакавски диалект)
Buon annoиталиански
Capo Horn
английски
словенски
фински
Canzone piccolaиталиански
L'albero
английски
словенски
Chissà se stai dormendoиталианскианглийски
немски
словенски
Ciao mammaиталианскисловенски
Come musicaиталиански
Safari (2008)
английски
украински
френски
хърватски
Dove ho visto teиталиански
Safari (2008)
английски
гръцки
испански
немски #1 #2
E non hai visto ancora nienteиталианскианглийски
испански
немски
Estateиталианскианглийски
немски
нидерландски
полски
словенски
френски
хърватски
Falla Girareиталианскианглийски
Fangoиталиански
Safari (2008)
английски
испански #1 #2
полски
португалски
словенски
унгарски
Gente della notteиталиански
Giovani Jovanotti
английски
словенски
френски
Gli Immortaliиталиански
Lorenzo 2015 CC
английски
румънски
словенски
I pesci grossiиталиански
Ora
английски
Il più grande spettacolo dopo il big bangиталианскианглийски
испански
нидерландски
словенски
френски
In Italiaиталиански
Oh, Vita!
английски
in orbitaиталианскианглийски
Insiemeиталиански
Lorenzo 2015 CC
английски
Io ti cercheròиталиански
Lorenzo (1994)
английски
испански
немски
L'albaиталиански
2015cc
английски #1 #2
L'astronautaиталиански
Lorenzo 2015 cc
английски
сръбски
L'elemento umanoиталиански
Ora
английски
L'estate addossoиталиански
Lorenzo 2015 CC
английски
испански
немски
персийски
словенски
френски
хърватски
L'ombelico del mondoиталианскианглийски #1 #2
испански
немски
нидерландски
румънски
словенски
сръбски
турски
френски
La notte dei desideri италианскианглийски
испански
словенски
френски
Le canzoniиталиански
Oh, vita!
английски
Le tasche piene di sassiиталианскианглийски #1 #2
испански
немски
румънски
унгарски
френски
Liberaиталиански
Lorenzo 2015 CC.
английски
румънски
Luna di città d'Agostoиталиански
L'albero (1997)
английски
словенски
Mezzogiornoиталианскианглийски
украински
Mi fido di teиталианскианглийски #1 #2 #3
гръцки
испански
немски
полски
словенски
френски
хърватски
шведски
Morirò d'amoreиталианскианглийски
испански
френски
Non m'annoioиталиански
Lorenzo (1992)
английски
словенски
Nuova eraиталиански
Jova Beach Party
испански
Oh, vitaиталиански
Oh, vita
английски
полски
словенски
френски
Oraиталиански
Ora (2011)
английски
гръцки
испански
френски
хърватски
Penso positivoиталианскианглийски
испански #1 #2
немски
нидерландски
румънски
словенски
сръбски
френски
Per teиталианскианглийски #1 #2
гръцки
португалски
румънски
словенски
сръбски
хърватски
Perché tu ci seiиталиански
Lorenzo 2015 CC.
английски
Pioveиталиански
Lorenzo 1994
английски #1 #2
словенски
фински
Puntoиталиански
Safari (2008)
английски
Quando sarai lontanaиталиански
Una tribù che balla (1991)
Quando sarò vecchioиталиански
Ora
английски
Ragazza magicaиталиански
Lorenzo 2015 CC
английски #1 #2
гръцки
испански
словенски
френски
Ragazzo fortunatoиталианскисловенски
Sabatoиталиански
Lorenzo 2015 CC.
английски
гръцки
немски
румънски
словенски
унгарски
френски
Safariиталиански
Safari
английски
Salvamiиталиански
Il quinto mondo
испански
полски
френски
фински
Sbagliatoиталиански
Oh, Vita! (2017)
английски
Serenata rapиталиански
Lorenzo 1994
английски
испански
немски
румънски
словенски
хърватски
арабски
Si alza il ventoиталиански
Lorenzo 2015
английски
Solelunaиталиански
Lorenzo 1994
Stella cometaиталианскианглийски #1 #2
испански
румънски
Sui lungomare del mondoиталиански
Ora
английски
Tanto, tanto, tantoиталиански
Buon sangue
английски #1 #2
гръцки
немски
португалски
френски
Tensione evolutivaиталиански
Backup 1987-2012
английски
немски
словенски
унгарски
френски
Terra degli uominiиталиански
Backup 1987-2012
английски
немски
френски
Ti porto via con meиталиански
Backup 1987-2012
английски
немски
унгарски
френски
Ti sposeròиталианскианглийски
хърватски
Tutto l'amore che hoиталианскианглийски #1 #2
испански
немски
румънски
словашки
словенски
сръбски
турски
унгарски
френски
арабски
гръцки
Un bene dell'animaиталиански
CC 2015
английски
Un raggio di soleиталиански
Lorenzo 1999-Capo Horn - 1999
английски #1 #2
гръцки
немски
словенски
френски #1 #2
хърватски
чешки
Una storia d'amoreиталиански
Buon Sangue
английски
немски
френски
Jovanotti е изпълнил/а и кавър(и) наПреводи
Pierangelo Bertoli - A muso duroиталиански
A Muso Duro (1979)
английски #1 #2
испански
полски
португалски
румънски
френски
Mal dei Primitives - Parlami d'amore Mariùиталианскинемски
руски
френски
Коментари
Read about music throughout history