Work (Tongan translation)

Advertisement
Tongan translation

'Ai

[VEESI I:]
Lue ha maile e taha mo e su'ete Loupouteni ko eni
Ka 'ikai tui 'a e me'a ni mei hoku api
'Ikai fehia au ka 'oku ou tala pe kiate kimoutolu
'Oku ou fakaha atu kimoutolu 'a e me'a na'e hoko kiate au
Va'e ua 'i loto kelekele lanu kulokula, teunga faka'ako
Suka mo e hala mui
Ngaue toko tolu, tolonga ngaahi ta'u ke tanaki (pa'anga)
Ka ma'u au ha tikite ki he vakapuna ko ena
Fuu lahi 'a e me'a 'oku lea 'a e kakai
Ka 'ikai 'ilo au 'a e me'a 'i he feitu'u neu fa'ele ai
Pe ko e faliki toko fiha neu fakamaau'i
Keu lava 'o ma'u ha pa'anga 'o a'u ki he fali'unga 'oku ou 'i ai.
 
[x 4:]
Hala ha seleni mo ha famili. Ta'u taha-ono 'i he loto kolo ko Maiami.
 
[TAUMUI:]
Neu aa 'i po kotoa pe ke lava 'o ma'u ha pa'anga lahi
Neu 'ai 'ai 'ai 'ai 'ai hoku me'a
Tuoua 'i hoku poto 'i va'inga 'a e fa'ahinga me'a ko ia keu ma'u ha me'a lava
Neu 'ai 'ai 'ai 'ai 'ai hoku me'a
Pea ma'u leva 'a e me'a ni
Pea ma'u leva 'a e me'a ni
Pea ma'u leva 'a e me'a ni
Pea ma'u leva 'a e me'a ni
Ngaue aki mo hoku me'a na.
 
[VEESI II:]
Ke ke fehia pe ke sa'ia ia
Ko e ngaue mo e faingata'a ia ko e me'a pe 'oku ou falala ai
Ha hoosi oma 'i he poloka pelepela kimu'a he pajeti
Fefine hinehina 'i he lea na
Ko e ha manuki 'e hoku holi
Pea ta'emaheni 'e hoku ngaahi misi
Mahalo 'oku fakasesele 'e au, na'e fetongi au 'a e fakatau 'uluaki
Maumau'i au 'e he kaiha'asi fakakui ko ena
Lele holo he ngaahi faingata'a na 'o hange ha matatoa1
Lahi hoku 'ita pea 'oku tonu lahi au ke tuli 'akinautolu
'O fakatatau'i 'a e nunua
Pea neu 'alu fefeka lahi ki ai
Neu ako'i 'a e anga 'o e kau gengi 'o a'u ha fakatau
Mohe 'i he faliki momoko lolotonga ki hoku hiki (fasi)
'I he fa 'aneuhu pea neu lava 'a e sivi
'O hange ko e laoia
Sola mo ha vulani, anga ta'etokanga
'Io, ko e angata'e'ofa ia ko e malu maa hoku ma'u lelei
Ke 'oua ta'etokanga 'e he fehia ka na'e to'o hoku ta'ehala 'e he kautaki na
Tomui 'aupito he 'oku ou 'i loto ia!
'Ikai 'ilo koe hono vaeua
'Oku fakamalohi mo'oni 'a e me'a ni
'O atu 'e he kau fefine mei he talalo
Mohe mo e kau tangata ke ma'u honau su'ete Loupouteni
Ko e faingame'a ha ia?
Ko e 'ofa malohi.
 
[x 4]
Hala ha selini mo ha famili. Ta'u taha-ono 'i he loto kolo ko Maiami.
 
[TAUMUI:]
Neu aa 'i po kotoa pe ke lava 'o ma'u ha pa'anga lahi
Neu 'ai 'ai 'ai 'ai 'ai hoku me'a
Tuoua 'i hoku poto 'i va'inga 'a e fa'ahinga me'a ko ia keu ma'u ha me'a lava
Neu 'ai 'ai 'ai 'ai 'ai hoku me'a
Pea ma'u leva 'a e me'a ni
Pea ma'u leva 'a e me'a ni
Pea ma'u leva 'a e me'a ni
Pea ma'u leva 'a e me'a ni
Ngaue aki mo hoku me'a na.
 
[VEESI III:]
Fakatapu ki he faingata'a
'Ikai fakangofua ia
Ka fetapa kia Pisi 'i homa nofo mo e tui...
Kato naunau pe
'Ai ha me'a maa hoku fa'e, 'ofa atu
Teu totongi kia koe 'i ha 'aho
Ki ho'o me'a'ofa kiate au
'A ia naa ke ngaue lahi
Naa ke fakahu au ke sivi'i 'i hoku ta'u taha-ono
Pea...
Puna katoa 'i vakapuna ki Meakuli
Afe 'uluaki ki he maama 'oku 'i mu'a au
He teu 'ai ia 'o hange ko hoku faka'osi 'i he po kotoa pe
Ko e misi pe eni 'oku fe'unga maa au
He ko e me'a pe ia na'e fe'unga 'iate au.
 
[FAKA'OSI:] x 2
Pea ma'u leva 'a e me'a ni
Pea ma'u leva 'a e me'a ni
Pea ma'u leva 'a e me'a ni
Pea ma'u leva 'a e me'a ni
Ngaue aki mo hoku me'a na.
 
  • 1. tangata 'i Hisipania 'oku fuhu mo e pulu
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Sat, 25/01/2014 - 18:46
English

Work

Comments