Reklam

Texter av Danheim

SångtexterÖversättningarÖnskningar
Angrboðafornnordiskavideo
Danheim & Sigurboði (2017)
Cherokee
engelska
franska
Gotisk
grekiska
Griko
ryska
spanska
svenska
Banafornnordiska engelska
Eglisson danskavideo engelska
Fegurðisländskavideo engelska
ryska
Fridrisländska
Fridr
engelska
turkiska
Óðinnfornnordiskavideo
Hringrás
engelska #1 #2
norska
ryska
Runagaldrnorskavideo engelska
Rúnatalfornnordiskavideo engelska
norska
ryska
ukrainska
Vígjafornnordiskavideo engelska
Vikingerfornnordiska, danskavideo engelska
Yggdrasil danskavideo
Fridr
engelska #1 #2
franska
ryska
Danheim transcription requests
Hausarunir fornnordiska video
Runagaldr
Kommentarer