Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

EXO στίχοι

Τίτλος τραγουδιού, Άλμπουμ, Γλώσσα
ΣτίχοιΜεταφράσεις
12월의 기적 (Miracles In December) (12wol-ui gijeog)Κορεάτικα
Miracles In December (2013)
24/7Αγγλικά, Κορεάτικα
DON'T MESS UP MY TEMPO - The 5th Album (2018)
3.6.5Κορεάτικα
XOXO (2013)
Ελληνικά
Αγγλικά
Ισπανικά
Τουρκικά #1 #2
Ρωσικά #1 #2
Μεταγραφή #1 #2
Σέρβικα
+8
3.6.5 (Chinese Ver.)Κινεζικά
XOXO (2013)
Artificial LoveΑγγλικά, Κορεάτικα
EX'ACT (2016)
Artificial Love (Chinese Version)Αγγλικά, Κινεζικά
EX'ACT (2016)
Αγγλικά #1 #2
Ισπανικά
Τουρκικά #1 #2
Ρωσικά #1 #2
Μεταγραφή
+6
BabyΑγγλικά, Κορεάτικα
XOXO (2013)
Baby You AreΑγγλικά, Κορεάτικα
OBSESSION - The 6th Album (2019)
BeautifulΑγγλικά, Κορεάτικα
EXODUS (2015)
Ελληνικά
Αγγλικά #1 #2
Ρωσικά
Μεταγραφή #1 #2
Σέρβικα
+5
BIRDΑγγλικά, Ιαπωνικά
BIRD – Single (2019)
Black PearlΑγγλικά, Κορεάτικα
XOXO (2013)
Black Pearl (Chinese Ver.)Κινεζικά
XOXO (2013)
Call Me BabyΑγγλικά, Κορεάτικα
EXODUS (2015)
Can't Bring Me DownΑγγλικά, Κορεάτικα
LOTTO (2016)
Can’t Bring Me Down (Chinese Ver.)Αγγλικά, Κινεζικά
LOTTO (2016)
Τουρκικά
Ρωσικά
Cloud 9Αγγλικά, Κορεάτικα
EX'ACT (2016)
Αγγλικά
Τουρκικά
Cloud 9 (Chinese Version)Αγγλικά, Κινεζικά
EX'ACT (2016)
Τουρκικά
Ρωσικά
Μεταγραφή
Coming OverΑγγλικά, Ιαπωνικά
Coming Over (2016)
Coming Over (Korean Version, Live)Κορεάτικα
EXO PLANET #4 –The EℓyXiOn (dot) – Live Album
Cosmic RailwayΙαπωνικά
COUNTDOWN (2017)
C乐章 [Diamond] (C Yuèzhāng)Αγγλικά, Κινεζικά
The War (2017)
Ρωσικά #1 #2
Μεταγραφή
DamageΑγγλικά, Κορεάτικα
DON'T MESS UP MY TEMPO - The 5th Album (2018)
December, 2014 (The Winter's Tale)Κορεάτικα
Exology Chapter 1: The Lost Planet
Don't fight the feelingΑγγλικά, Κορεάτικα
DON'T FIGHT THE FEELING - Special Album
Drop ThatΑγγλικά, Ιαπωνικά
Love Me Right ~Romantic Universe~ (2015)
Drop That (Korean Version, Live)Κορεάτικα
EXO PLANET #4 –The EℓyXiOn (dot) – Live Album
El DoradoΑγγλικά, Κορεάτικα
EXODUS (2015)
Electric Kiss Αγγλικά, Ιαπωνικά
COUNTDOWN (2017)
ExodusΑγγλικά, Κορεάτικα
EXODUS (2015)
FallΑγγλικά, Κορεάτικα
Universe
Falling for YouΚορεάτικα
For Life
First LoveΚορεάτικα
Love Me Right
Αγγλικά
Ρωσικά
Μεταγραφή
For LifeΑγγλικά, Κορεάτικα
For Life (2016)
For Life (English Version)Αγγλικά
ForeverΑγγλικά, Κορεάτικα
The War
Full MoonΑγγλικά, Κορεάτικα
EXO PLANET #3 – The Exo'rdium (2016)
Αγγλικά
Ρωσικά
Πορτογαλικά
Girl x FriendΚορεάτικα
Sing For You
Good NightΚορεάτικα
Universe
GravityΚορεάτικα
DON'T MESS UP MY TEMPO - The 5th Album (2018)
Heart AttackΚορεάτικα
XOXO (2013)
HeavenΚινεζικά
EX'ACT (2016)
Αγγλικά
Μεταγραφή
Πορτογαλικά
HeavenΚορεάτικα
EX'ACT (2016)
HistoryΑγγλικά, Κορεάτικα
MAMA (2012)
History (Chinese Ver.)Αγγλικά, Κινεζικά
MAMA (2012)
Ελληνικά
Αγγλικά #1 #2
Μεταγραφή #1 #2
+3
HurtΑγγλικά, Κορεάτικα
Exodus
Into My WorldΑγγλικά, Ιαπωνικά
COUNTDOWN (2017)
Αγγλικά
Ρωσικά
Ka-CHING! (Korean Version, Live)Αγγλικά, Κορεάτικα
EXO PLANET #4 –The EℓyXiOn (dot) – Live Album
Ko Ko BopΑγγλικά, Κορεάτικα
The War
Lights OutΚορεάτικα
Universe
LightsaberΑγγλικά, Κορεάτικα
Sing For You
Αγγλικά
Τουρκικά #1 #2
Ρωσικά #1 #2
Μεταγραφή #1 #2
Πορτογαλικά
+6
Lightsaber (Japanese Version)Αγγλικά, Ιαπωνικά
Lightsaber
LottoΑγγλικά, Κορεάτικα
Lotto
Lotto (Chinese Version)Αγγλικά, Κινεζικά
Lotto
Love Me RightΑγγλικά, Κορεάτικα
Love Me Right
Love Me Right ~romantic universe~Αγγλικά, Ιαπωνικά
Love Me Right ~romantic universe~ (2015)
Μεταγραφή
LOVE SHOTΑγγλικά, Κορεάτικα
LOVE SHOT
Love, Love, LoveΑγγλικά, Κορεάτικα
Overdose (2014)
Lovin’ You Mo’Αγγλικά, Ιαπωνικά
COUNTDOWN
LuckyΑγγλικά, Κορεάτικα
XOXO (2013)
Lucky (Chinese Ver.)Κινεζικά
XOXO (2013)
Αγγλικά
Μεταγραφή #1 #2
Lucky OneΑγγλικά, Κορεάτικα
Ex'act
Lucky One (Chinese ver.)Αγγλικά, Κινεζικά
Ex'act
Γαλλικά
Μεταγραφή
MachineΚορεάτικα
MAMA (2012)
MachineΚινεζικά
MAMA (2012)
Ρωσικά
Μεταγραφή #1 #2
MonsterΑγγλικά, Κορεάτικα
Ex'act
Monster (Chinese Ver.)Αγγλικά, Κινεζικά
Ex'act
Ελληνικά
Αγγλικά #1 #2
Ρωσικά #1 #2 #3
Μεταγραφή #1 #2
Ουκρανικά
+7
Monster (Demo ver.)Αγγλικά
EXO - Monster
My AnswerΑγγλικά, Κορεάτικα
EXODUS (2015)
My Turn To CryΑγγλικά, Κορεάτικα
Miracles In December (2013)
Non StopΑγγλικά, Κορεάτικα
OBSESSION - The 6th Album (2019)
ObsessionΚορεάτικα
OBSESSION - The 6th Album
PlayboyΑγγλικά, Κορεάτικα
Exodus
PowerΑγγλικά, Κορεάτικα
The Power Of Music
Power (Dash Berlin Remix)Αγγλικά, Κορεάτικα
Power (Remixes) - SM STATION
Power (IMLAY Remix)Αγγλικά, Κορεάτικα
Power (Remixes) - SM STATION
Power (R3HAB Remix)Αγγλικά, Κορεάτικα
Power (Remixes) - SM STATION
Power (SHAUN Remix)Αγγλικά, Κορεάτικα
Power (Remixes) - SM STATION
Run ThisΑγγλικά, Ιαπωνικά
Coming Over (2016)
Run This (Korean Version, Live)Κορεάτικα
EXO PLANET #4 –The EℓyXiOn (dot) – Live Album
RunawayΑγγλικά, Κορεάτικα
DON'T FIGHT THE FEELING - Special Album
Αγγλικά #1 #2
Γαλλικά
Τουρκικά
Ρωσικά #1 #2
Μεταγραφή
Πορτογαλικά #1 #2
Ουκρανικά
+8
SignΑγγλικά, Κορεάτικα
Don't Mess Up My Tempo
Sing For YouΑγγλικά, Κορεάτικα
Sing For You
StayΑγγλικά, Κορεάτικα
Universe
StrongerΑγγλικά, Κορεάτικα
Ex'act
Αγγλικά
Ρωσικά
Stronger (Chinese Ver.)Κινεζικά, Αγγλικά
Ex'act
Μεταγραφή #1 #2
Sweet LiesΑγγλικά, Κορεάτικα
The War: The Power of Music
TactixΑγγλικά, Ιαπωνικά
Coming Over (2016)
TempoΑγγλικά, Κορεάτικα
Don't Mess Up My Tempo – The 5th Album
Tender LoveΑγγλικά, Κορεάτικα
Love Me Right
The StarΑγγλικά, Κορεάτικα
Miracles In December (2013)
Αγγλικά
Μεταγραφή
They Never KnowΑγγλικά, Κορεάτικα
Ex'act
Αγγλικά
Τουρκικά
Ρωσικά
They Never Know (Chinese version)Αγγλικά, Κινεζικά
Ex'act
Μεταγραφή
TransformerΑγγλικά, Κορεάτικα
EXODUS (2015)
TroubleΑγγλικά, Κορεάτικα
OBSESSION - The 6th Album (2019)
Twenty FourΑγγλικά, Κορεάτικα
For Life
UniverseΑγγλικά, Κορεάτικα
Universe
WaitΑγγλικά, Κορεάτικα
LOVE SHOT
What I Want for ChristmasΑγγλικά, Κορεάτικα
For Life (2016)
Ρωσικά
Μεταγραφή #1 #2
What U do?Αγγλικά, Κορεάτικα
The War (2017)
Winter HeatΑγγλικά, Κορεάτικα
For Life
XOXO (Chinese Version)Αγγλικά, Κινεζικά
XOXO (2013)
XOXO (Kisses & Hugs)Αγγλικά, Κορεάτικα
XOXO (2013)
Ya Ya YaΑγγλικά, Κορεάτικα
OBSESSION - The 6th Album (2019)
一生一事 [For Life] (Yīshēng yīshì)Αγγλικά, Κινεζικά
For Life (2016)
Αγγλικά
Μεταγραφή
Σέρβικα
上瘾 [Overdose] (Shàngyǐn)Αγγλικά, Κινεζικά
Overdose (2014)
两个视线, 一个视线 [What If…] (Liǎng gè shìxiàn, yīgè shìxiàn)Κινεζικά
Exodus
Αγγλικά
Μεταγραφή #1 #2
二十四小時 [Twenty Four] (Èrshísì xiǎoshí)Αγγλικά, Κινεζικά
For Life
人鱼的眼泪 [Baby Don't Cry] (Rényú de yǎnlèi)Αγγλικά, Κινεζικά
XOXO (2013)
伤害 [Hurt] (Shānghài)Αγγλικά, Κινεζικά
Exodus
你的世界 [Angel] (Nǐ de shìjiè)Κινεζικά
MAMA (2012)
偏心 [Unfair] (Piānxīn)Αγγλικά, Κινεζικά
Sing For You
Μεταγραφή
億萬分之一的奇跡 [Falling for you] (Yì wàn fēn zhī yī de qíjī)Αγγλικά, Κινεζικά
For Life
Γαλλικά
Ρωσικά
光劍 [Lightsaber] (Guāng jiàn)Αγγλικά, Κινεζικά
Sing For You
Μεταγραφή #1 #2
再续冬季 [What I Want For Christmas] (Zài xù dōngjì)Αγγλικά, Κινεζικά
For Life (2016)
初戀 [First Love] (Chūliàn)Κινεζικά
Love Me Right
Μεταγραφή
初雪 [The First Snow] (Chūxuě)Κινεζικά
Miracles In December (2013)
Μεταγραφή
十二月的奇迹 [Miracles In December] (Shí'èr yuè de qíjī)Κινεζικά
Miracles In December (2013)
双月之夜 [Two Moons] (Shuāng yuè zhī yè)Αγγλικά, Κινεζικά
MAMA (2012)
变形女 [Transformer] (Biànxíng nǚ)Αγγλικά, Κινεζικά
EXODUS (2015)
叩叩趴 [Ko Ko Bop] (Kòu kòu pā)Αγγλικά, Κινεζικά
The War
叫我 [Call Me Baby] (Jiào wǒ)Αγγλικά, Κινεζικά
EXODUS (2015)
可愛·可惡 [What U do?] (Kě'ài·kěwù)Αγγλικά, Κινεζικά
The War
咆哮 [Páoxiāo] (Growl)Κινεζικά
XOXO (2013)
Αγγλικά #1 #2
Ρωσικά #1 #2
Μεταγραφή #1 #2 #3
Ουκρανικά
+6
嗜 [Obsession] (Shì)Αγγλικά, Κινεζικά
OBSESSION - The 6th Album (2019)
圣诞节 [Christmas Day] (Shèngdàn jié)Αγγλικά, Κινεζικά
Miracles In December (2013)
Ελληνικά
Αγγλικά
Μεταγραφή
坏男孩 [Playboy] (Huài nánhái)Αγγλικά, Κινεζικά
Exodus
Μεταγραφή #1 #2
奔跑 [Run] (Bēnpǎo)Κινεζικά
Overdose (2014)
Μεταγραφή
女 x 友 [Girl x Friend] (Nǚ x yǒu)Κινεζικά
Sing For You
Μεταγραφή
妈妈 [Mama] (Māmā)Αγγλικά, Κινεζικά
MAMA (2012)
宣告 (Love Shot) (Xuāngào)Αγγλικά, Κινεζικά
Love Shot
寒噤 [Chill] (Hánjìn)Αγγλικά, Κινεζικά
The War (2017)
就是愛 [Tender Love] (Jiùshì ài)Αγγλικά, Κινεζικά
Love Me Right
Μεταγραφή
幻境 [Heart Attack] (Huànjìng)Αγγλικά, Κινεζικά
XOXO (2013)
Αγγλικά #1 #2
Ρωσικά
Μεταγραφή #1 #2 #3
Ουκρανικά
+5
彼得潘 [Peter Pan] (Bǐdé pān)Κινεζικά
XOXO (2013)
Αγγλικά #1 #2
Μεταγραφή #1 #2
+2
愛迴旋 [Boomerang] (Ài huíxuán)Αγγλικά, Κινεζικά
THE POWER OF MUSIC (2017)
Αγγλικά
Ρωσικά
Πορτογαλικά
我加你等于永远 [Forever] (Wǒ jiā nǐ děngyú yǒngyuǎn)Αγγλικά, Κινεζικά
THE WAR (2017)
Αγγλικά
Ρωσικά
Ουκρανικά
我疯了[Going Crazy] (Wǒ fēngle)Αγγλικά, Κινεζικά
The War
我的女士 (My Lady) (Chinese ver.) (Wǒ de nǚshì)Αγγλικά, Κινεζικά
XOXO (2013)
我的答案 [My Answer] (Wǒ de dá'àn)Αγγλικά, Κινεζικά
EXODUS (2015)
Μεταγραφή #1 #2
指语 [Touch It] (Zhǐ yǔ)Αγγλικά, Κινεζικά
The War
星 [The Star] (Xīng)Αγγλικά, Κινεζικά
Miracles In December (2013)
Ρωσικά
Μεταγραφή
Πορτογαλικά
暖冬 [Winter Heat] (Nuǎndōng)Αγγλικά, Κινεζικά
For Life (2016)
月光 [Moonlight] (Yuèguāng)Αγγλικά, Κινεζικά
Overdose (2014)
Αγγλικά
Μεταγραφή
Σέρβικα
梦 (She's Dreaming) (Mèng)Αγγλικά, Κινεζικά
Lotto
Μεταγραφή
Σέρβικα
梦中梦 [Love, Love, Love] (Mèng zhōng mèng)Αγγλικά, Κινεζικά
Overdose (2014)
Ρωσικά
Μεταγραφή
Ουκρανικά
梦回暮夜 [Walk On Memories] (Mèng huí mù yè)Κινεζικά
The War
Αγγλικά
流星雨 [Lady Luck] (Liúxīngyǔ)Κινεζικά
EXODUS (2015)
Μεταγραφή #1 #2
漫遊宇宙 [Love Me Right] (Mànyóu yǔzhòu)Αγγλικά, Κινεζικά
Love Me Right
Αγγλικά
Μεταγραφή
為心導航 [Universe] (Wéi xīn dǎoháng)Κινεζικά
Universe
爱就是什么? [What Is Love?] (Ài jiùshì shénme?)Αγγλικά, Κινεζικά
MAMA (2012)
爱离开 [My Turn To Cry] (Ài líkāi)Αγγλικά, Κινεζικά
Miracles In December (2013)
Αγγλικά
Μεταγραφή
Σέρβικα
爲你而唱 [Sing For You] (Wèi nǐ ér chàng)Αγγλικά, Κινεζικά
Sing For You
Αγγλικά
狼与美女 [Wolf] (Láng yǔ měinǚ)Κινεζικά
XOXO (2013)
Αγγλικά #1 #2
Γαλλικά
Ρωσικά #1 #2
Μεταγραφή #1 #2
Ουκρανικά
+6
玻璃鱼缸 [One and Only] (Bōlí yúgāng)Κινεζικά
Ex'act
甜蜜謊言 (Sweet Lies) (Tiánmì huǎngyán)Αγγλικά, Κινεζικά
The Power of Music
白色噪音 [White Noise] (Báisè zàoyīn)Αγγλικά, Κινεζικά
EX'ACT (2016)
Ρωσικά
Μεταγραφή
破风 (The Eve) (Pò fēng)Κινεζικά
The War
Ρωσικά
Ουκρανικά
第一步 [Baby] (Dì yī bù)Κινεζικά
XOXO (2013)
約定 [Promise] (Yuē dìng)Κινεζικά
Love Me Right
美 (Beautiful) (Měi)Αγγλικά, Κινεζικά
EXODUS (2015)
脚印 [On The Snow] (Jiǎoyìn)Αγγλικά, Κινεζικά
Sing For You
Αγγλικά
Μεταγραφή
Πορτογαλικά
节奏 [Tempo Chinese Ver.] (Jiézòu)Αγγλικά, Κινεζικά
DON'T MESS UP MY TEMPO - The 5th Album (2018)
Αγγλικά
蝴蝶少女 [Don't Go] (Húdié shàonǚ)Κινεζικά
XOXO (2013)
超音力 [Power] (Chāo yīn lì)Αγγλικά, Κινεζικά
The Power of Music
逃脱 [Exodus] (Táotuō)Αγγλικά, Κινεζικά
EXODUS (2015)
野兽本能 [Let Out The Beast] (Yěshòu běnnéng)Αγγλικά, Κινεζικά
XOXO (2013)
Αγγλικά
Μεταγραφή #1 #2
雷电 [Thunder] (Léidiàn)Αγγλικά, Κινεζικά
Overdose (2014)
黄金国 [El Dorado] (Huángjīn guó)Αγγλικά, Κινεζικά
EXODUS (2015)
Αγγλικά
Μεταγραφή #1 #2
가끔 (With You) (gakkeum)Κορεάτικα
DON'T MESS UP MY TEMPO - The 5th Album (2018)
Αγγλικά
Ρωσικά
같이해 (Together) (gat-ihae)Κορεάτικα
EXO PLANET #3
Ρωσικά
기억을 걷는 밤 (Walk On Memories) (gieog-eul geodneun bam)Κορεάτικα
The War
꿈 (She's Dreaming) (kkum)Αγγλικά, Κορεάτικα
Lotto
나비소녀 (Don't Go) (nabisonyeo)Κορεάτικα
XOXO (2013)
나비효과 (Butterfly Effect) (nabihyogwa)Αγγλικά, Κορεάτικα
OBSESSION - The 6th Album (2019)
내 여자 (My Lady) (Nae yeoja)Αγγλικά, Κορεάτικα
XOXO (2013)
내가 미쳐 (Going Crazy) (naega michyeo)Αγγλικά, Κορεάτικα
The War
너의 세상으로 (Angel) (neoui sesang-eulo)Κορεάτικα
MAMA (2012)
너의 손짓 (Touch It) (neoui sonjis)Αγγλικά, Κορεάτικα
The War
늑대와 미녀 (Wolf) (neugdaewa minyeo)Κορεάτικα
XOXO (2013)
다이아몬드 (Diamond) (daiamondeu)Αγγλικά, Κορεάτικα
The War (2017)
닿은 순간 (Ooh La La La) (dah-eun sungan)Κορεάτικα
DON'T MESS UP MY TEMPO - The 5th Album (2018)
두 개의 달이 뜨는 밤 (Two Moons) (du gaeui dal-i tteuneun bam)Αγγλικά, Κορεάτικα
MAMA (2012)
Ρωσικά
Μεταγραφή
런 (Run) (leon)Κορεάτικα
Overdose (2014)
마마 (Mama) (mama)Αγγλικά, Κορεάτικα
MAMA (2012)
발자국 (On The Snow) (baljagug)Αγγλικά, Κορεάτικα
Sing For You
Αγγλικά
Μεταγραφή
Πορτογαλικά
백색소음 (White Noise) (baegsaegso-eum)Αγγλικά, Κορεάτικα
Ex'act
부메랑 (Boomerang) (bumelang)Αγγλικά, Κορεάτικα
THE POWER OF MUSIC (2017)
불공평해 (Unfair) (bulgongpyeonghae)Αγγλικά, Κορεάτικα
Sing For You
사랑은 무엇인가 (What Is Love?) (salang-eun mueos-inga)Αγγλικά, Κορεάτικα
MAMA (2012)
소름 (Chill) (soleum)Αγγλικά, Κορεάτικα
The War (2017)
시선 둘, 시선 하나 (What If…) (siseon dul, siseon hana)Κορεάτικα
Exodus
약속 [Promise EXO 2014] (yagsog)Κορεάτικα
Love Me Right
여기 있을게 (Smile On My Face) (yeogi iss-eulge)Αγγλικά, Κορεάτικα
DON'T MESS UP MY TEMPO - The 5th Album (2018)
오늘도 (Day After Day) (oneuldo)Κορεάτικα
OBSESSION - The 6th Album (2019)
Αγγλικά
Ρωσικά
Ουκρανικά
오아시스 (Oasis) (oasiseu)Κορεάτικα
Don't Mess Up My Tempo
월광 (Moonlight) (wolgwang)Αγγλικά, Κορεάτικα
Overdose (2014)
Αγγλικά
Ρωσικά
Μεταγραφή
유리어항 (One and Only) (yulieohang)Αγγλικά, Κορεάτικα
EX'ACT
유성우 (Lady Luck) (yuseong-u)Αγγλικά, Κορεάτικα
EXODUS (2015)
으르렁 (Growl) (euleuleong)Κορεάτικα
XOXO (2013)
인어의 눈물 (Baby Don't Cry) (in-eoui nunmul)Αγγλικά, Κορεάτικα
XOXO (2013)
전야 (The Eve) (jeon-ya)Κορεάτικα
The War
Αγγλικά
Τουρκικά
Ρωσικά #1 #2 #3
Γερμανικά
Μεταγραφή #1 #2
Πορτογαλικά #1 #2
Ρουμανικά #1 #2
Αζέρικα
+11
좋아 좋아 (I Like You) (joh-a joh-a)Κορεάτικα
Cd single
중독 (Overdose) (jungdog)Αγγλικά, Κορεάτικα
Overdose (2014)
지나갈 테니 (Been Through) (jinagal teni)Αγγλικά, Κορεάτικα
Universe (2017)
지켜줄게 (Just as usual) (jikyeojulge)Αγγλικά, Κορεάτικα
DON'T FIGHT THE FEELING - Special Album
Αγγλικά #1 #2
Γαλλικά
Ρωσικά #1 #2
Πορτογαλικά #1 #2
Ουκρανικά
+6
지킬 (Jekyll) (jikil)Αγγλικά, Κορεάτικα
OBSESSION - The 6th Album (2019)
짐승을 보자 (Let Out The Beast) (jimseung-eul boja)Αγγλικά, Κορεάτικα
XOXO (2013)
천둥 (Thunder) (cheondung)Αγγλικά, Κορεάτικα
Overdose (2014)
첫 눈 (The First Snow) (chot nun)Κορεάτικα
Miracles In December (2013)
춤 (Groove) (chum)Αγγλικά, Κορεάτικα
OBSESSION - The 6th Album (2019)
크리스마스 데이 (Christmas Day) (keuliseumaseu dei)Αγγλικά, Κορεάτικα
Miracles In December (2013)
트라우마 (Trauma) (teulauma)Αγγλικά, Κορεάτικα
LOVE SHOT (2018)
Ρωσικά
파라다이스 (Paradise)Αγγλικά, Κορεάτικα
DON'T FIGHT THE FEELING - Special Album
Αγγλικά #1 #2
Γαλλικά
Τουρκικά
Ρωσικά #1 #2
Μεταγραφή
Πορτογαλικά #1 #2 #3
Ουκρανικά
+9
피터팬 (Peter Pan) (piteopaen)Κορεάτικα
XOXO (2013)
후폭풍 (Bad Dream) (hupogpung)Κορεάτικα
DON'T MESS UP MY TEMPO - The 5th Album (2018)
Αγγλικά
Τουρκικά
Ρωσικά
훅! (No Matter)Αγγλικά, Κορεάτικα
DON'T FIGHT THE FEELING - Special Album
Αγγλικά #1 #2
Ρωσικά
Πορτογαλικά #1 #2
Κινεζικά
Ουκρανικά
+5
EXO ερμηνεύτηκε επίσηςΜεταφράσεις
Lee Young Bin - 24/7Αγγλικά, Κορεάτικα
Cover
Yoo Young-jin - Dear My FamilyΚορεάτικα
Agape (2001)
Ρωσικά
SMTOWN Hologram Musical: School OZ (OST) - MamaΑγγλικά, Κορεάτικα
Hologram Musical 'School OZ' OST Part.4
Fly to the Sky - Missing YouΚορεάτικα
Missing You
Luis Miguel - Sabor a míΙσπανικά
Romances (1997)
Nam Jin - 님과 함께 (With you)ΚορεάτικαΜεταγραφή
Jeon Young Rok - 아직도 어두운 밤인가봐 (It's Still A Dark Night)Κορεάτικα
It's Still A Dark Night (1987)
Ελληνικά
Αγγλικά
Μεταγραφή
SMTOWN Hologram Musical: School OZ (OST) - 으르렁 (Growl) & 주문 (Mirotic) (eureureong & jumun)Αγγλικά, Κορεάτικα
Hologram Musical 'School OZ' OST Part.18
Related to EXOΠεριγραφή
SUHO (EXO)καλλιτέχνηςLeader, lead vocalist, visual
ChanyeolκαλλιτέχνηςMain rapper, sub vocalist, visual
Kai (EXO)καλλιτέχνηςMain dancer, sub rapper, sub vocalist, center, visual
D.O. (EXO)καλλιτέχνηςMain vocalist
BAEKHYUNκαλλιτέχνηςMain vocalist
SEHUN (EXO)καλλιτέχνηςLead dancer, lead rapper, visual, maknae
XIUMIN (EXO)καλλιτέχνηςSub vocalist, sub rapper
CHEN (EXO)καλλιτέχνηςMain vocalist
Lay (EXO)καλλιτέχνηςMain dancer, sub vocalist, sub rapper
EXO-CBXκαλλιτέχνηςEXO-CBX is EXO's sub unit with Chen, Xiumin, and Baekhyun
EXO-SCκαλλιτέχνηςEXO-SC is EXO's sub unit with Sehun and Chanyeol
Kris WuκαλλιτέχνηςEx-member (2012–2014), main rapper, leader (EXO-M), vocalist
LuhanκαλλιτέχνηςEx-member (2012–2014), lead vocalist, lead dancer, visual, face of the group
Z.TAOκαλλιτέχνηςEx-member (2012–2014), lead rapper, lead dancer, sub vocalist
Σχόλια
dduizhangdduizhang    Δευ, 08/07/2013 - 02:52

EXO FIGHTING! :love:

ff301ff301    Σάβ, 20/07/2013 - 18:03

Fighting!

Read about music throughout history