Advertisements

ฝนตกไหม (Fon Tok Mai) (Transliteration)

Transliteration
A A

Fŏn Dtòk Măi

Fŏn dtòk èek láew
Keun née kong năao gwàa keun năi · năi
Dtua chăn gôr chái chee-wít bpai
Kâe pàan · pàan · bpai
Tâo nán · tâo nán
Gôr kít tĕung ter
Yàak róo wâa ter nâ bpen châyn rai
Dtua chăn gôr loie gòt ber toh bpai
Bàep mâi dtâng jai
Tâo nán · tâo nán
 
Kâe yàak jà róo wâa dtrong têe ter yeun nán
Mee fŏn dtòk măi · sà-baai dee măi
Ter glua fáa róng rĕu bplào
Tâa hàak dtrong nán mâi mee krai
Chăn próm · chăn próm jà bpai
Nai keun têe fŏn bproi long maa
 
Aa-gàat chéun ná keun née
Rá-wang năao ná bàep née
Gòn kâo non bpào pŏm hâi dee
Chăn glua ter jà mâi sà-baai
Têe toh maa hăa ter
Gòt maa bàep mâi dâai dtâng jai
Mâi dâai kít à-rai
Kâe glua ter mâi sà-baai
(Tâo nán · tâo nán)
 
Kâe yàak jà róo wâa dtrong têe ter yeun nán
Mee fŏn dtòk măi · sà-baai dee măi
Ter glua fáa róng rĕu bplào
Tâa hàak dtrong nán mâi mee krai
Chăn próm · chăn próm jà bpai
 
Dtàe chăn gôr róo dee
Wâa kâang · kâang · ter nán
Mee kăo châi măi
Láe kon · kon · nán
Doo lae ter dee rĕu bplào
Tâa ter yím chăn gôr dee jai
Kâe dtrong née chăn mâi mee krai
Nai keun têe fŏn bproi long maa
 
Tâo nán · tâo nán
Kâe yàak jà róo wâa dtrong têe ter yeun nán
Mee fŏn dtòk măi · sà-baai dee măi
Ter glua fáa róng rĕu bplào
Tâa hàak dtrong nán mâi mee krai
Chăn próm · chăn próm jà bpai
 
Dtàe chăn gôr róo dee wâa kâang · kâang · ter nán
Mee kăo châi măi láe kon · kon · nán
Doo lae ter dee rĕu bplào
Tâa ter yím chăn gôr dee jai
Kâe dtrong née chăn mâi mee krai
Nai keun têe fŏn bproi long maa
 
Nai keun têe fŏn bproi long maa
 
Thanks!
thanked 165 times
Submitted by wuhuahua089wuhuahua089 on Tue, 25/02/2020 - 14:52
Added in reply to request by swedensourswedensour
Last edited by wuhuahua089wuhuahua089 on Thu, 05/03/2020 - 11:21

ฝนตกไหม (Fon Tok Mai)

Comments
Read about music throughout history