Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!
Share
Font size
Original lyrics
Swap languages

Sciuri sciuri

Sciuri, sciuri, sciuri di tuttu l'annu
l'amuri ca mi dasti ti lu tornu.
Sciuri, sciuri, sciuri di tuttu l'annu
l'amuri ca mi dasti ti lu tornu.
 
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
 
Lu sabutu, si sapi, allegra cori,
beatu cu avi bedda la mugghieri.
Cu l'avi bedda ci porta i dinari,
cu l'avi brutta ci morì lu cori.
 
Sciuri, sciuri, sciuri di tuttu l'annu
l'amuri ca mi dasti ti lu tornu.
Sciuri, sciuri, sciuri di tuttu l'annu
l'amuri ca mi dasti ti lu tornu.
 
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
 
Si troppu dispittusa tu cu mia,
cascu du' letto si mi insonnu a tia.
Si brutta n'ta la faccia a n'ta lu cori
amaro cu ti pigghia pi mughieri.
 
Sciuri, sciuri, sciuri di tuttu l'annu
l'amuri ca mi dasti ti lu tornu.
Sciuri, sciuri, sciuri di tuttu l'annu
l'amuri ca mi dasti ti lu tornu.
 
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
 
Sciuri di rosi russi a lu sbucciari,
amaru l'omo ca fimmini cridi.
Amaro cu si fa supraniari,
l'uscio di paradisu non ni vidi.
 
Sciuri, sciuri, sciuri di tuttu l'annu
l'amuri ca mi dasti ti lu tornu.
Sciuri, sciuri, sciuri di tuttu l'annu
l'amuri ca mi dasti ti lu tornu.
 
Translation

Flower, flowers

Flower, flowers, flowers all the year
The love you gave me I give you back
Flower, flowers, flowers all the year
The love you gave me I give you back
 
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
 
Saturday as we know, gladdens the heart
Lucky who has a lovely wife
Who has a beautiful life brings her money
Who has an ugly wife feels his heart dying
 
Flower, flowers, flowers all the year
The love you gave me I give you back
Flower, flowers, flowers all the year
The love you gave me I give you back
 
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
 
You're too vexatious with me
I fall from bed if I dream of you
Your face and heart are ugly
I don't want you to be my wife
 
Flower, flowers, flowers all the year
The love you gave me I give you back
Flower, flowers, flowers all the year
The love you gave me I give you back
 
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
 
Red roses in blossom
Poor who believes in women.
Idiot who gets overwhelmed,
The door of paradise can not seen.
 
Flower, flowers, flowers all the year
The love you gave me I give you back
Flower, flowers, flowers all the year
The love you gave me I give you back
 
Comments