Kygo - Cruise (Tongan translation)

Tongan translation

Fanohaala

A'u to'aela'aa, fa'ahi ta'u mafana kuo kaiha'a
Hala'ataa te ta fu'u talavou
Vakai holi, 'oho 'uma
Heke mei he'eku 'elelo.
 
Vakai mai 'oku ou tuku e afi
Na'a nau pehe 'oku fu'u tomui 'ia te kitaua
Ka fakafoki 'a taua ki he mo'ui
Ji'iji'i pe 'i he taimi 'oku ala 'a taua kia kitaua
Ku fie hola e poo ni
'Oku ou ongo'i 'o hange 'oku ou 'ofa'ia 'ia koe
'E lava ke ta hanga ki he loi 'i 'a pongipongi
Ka ki 'anai, 'ai ke ta...
 
Fano 'i hala [x 4]
 
Ava jio'ata matapaa, louhi'inima fa katoa
Hulohula 'i matangi
Patutu 'eku loto, pupulakili
'I hoku kili kotoa.
 
Vakai mai 'oku ou fo'i
Na'a nau pehe 'oku fu'u tomui 'ia te kitaua
Ka fakafoki 'a taua ki he mo'ui
Ji'iji'i pe 'i he taimi 'oku ala 'a taua kia kitaua
Ku fie hola e poo ni
'Oku ou ongo'i 'o hange 'oku ou 'ofa'ia 'ia koe
'E lava ke ta hanga ki he loi 'i 'a pongipongi
Ka ki 'anai, 'ai ke ta...
 
Fano 'i hala [x 9]
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Tue, 21/02/2017 - 15:32
English

Cruise

More translations of "Cruise"
Idioms from "Cruise"
See also
Comments