Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!
Share
Font size
Original lyrics

Bosanska Artiljerija lyrics

Junak do junaka, rodila nas majka,
našu Bosnu čuvamo.
Pjevaj Bosno dušmani nek znaju,
da se lako ne damo.
 
Pjevaj Bosno dušmani nek znaju,
da se lako ne damo.
 
Sarajevo, Rogatica, Višegrad, Vlasenica,
tu mi leži pokraj srca.
Zvornik, Tuzla, Kalesija, Devetak i Kiseljak,
svaki borac veseljak.
 
Artiljerija! Bosanac sam bekrija. (x2)
Moja Bosna ponosna!
 
Artiljerija! Bosanac sam bekrija. (x2)
Moja Bosna ponosna!
 
Junak do junaka, rodila nas majka,
našu Bosnu čuvamo.
Pjevaj Bosno dušmani nek znaju,
da se lako ne damo.
 
Pjevaj Bosno dušmani nek znaju,
da se lako ne damo.
 
Maglaj, Doboj, Srebrenica, Mostar, Prijedor i Zenica,
tu mi leži pokraj srca.
Zvornik, Tuzla, Kalesija, Devetak i Kiseljak,
svaki borac veseljak.
 
Artiljerija! Bosanac sam bekrija. (x2)
Moja Bosna ponosna!
 
Artiljerija! Bosanac sam bekrija. (x2)
Moja Bosna ponosna!
 

 

Comments
ImNotFacistImNotFacist    Wed, 01/02/2023 - 04:15

I logged in with my scool computer lol